Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL wykresy. Wykres i jego elementy Graficzną prezentację danych w arkuszu kalkulacyjnym nazywamy wykresem. Graficzną prezentację.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL wykresy. Wykres i jego elementy Graficzną prezentację danych w arkuszu kalkulacyjnym nazywamy wykresem. Graficzną prezentację."— Zapis prezentacji:

1 ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL wykresy

2 Wykres i jego elementy Graficzną prezentację danych w arkuszu kalkulacyjnym nazywamy wykresem. Graficzną prezentację danych w arkuszu kalkulacyjnym nazywamy wykresem. Wykres jest zbudowany na podstawie tabeli z danymi. Organizacja tabeli nie jest dowolna i podlega pewnym regułom. Wykres jest zbudowany na podstawie tabeli z danymi. Organizacja tabeli nie jest dowolna i podlega pewnym regułom. Każdy wykres ma kilkanaście charakterystycznych elementów. Najważniejsze z nich zależą od zawartości tabeli, która jest źródłem danych dla wykresu. Każdy wykres ma kilkanaście charakterystycznych elementów. Najważniejsze z nich zależą od zawartości tabeli, która jest źródłem danych dla wykresu. Wybór typu wykresu jest uzależniony od charakteru danych i ma istotny wpływ na czytelność wykresu. Wybór typu wykresu jest uzależniony od charakteru danych i ma istotny wpływ na czytelność wykresu. Wykres może mieć postać diagramu o zróżnicowanym wyglądzie, w szczególności może być znanym z matematyki wykresem zależności w prostokątnym układzie współrzędnych. Wykres może mieć postać diagramu o zróżnicowanym wyglądzie, w szczególności może być znanym z matematyki wykresem zależności w prostokątnym układzie współrzędnych.

3 Tworzenie wykresu Przycisk Kreator wykresów. Polecenie Wykres w menu Wstaw. W utworzeniu wykresu pomaga w Excelu kreator, stąd proces ten z reguły nie jest skomplikowany. Należy jednak być uważnym w każdej fazie budowania wykresu, gdyż może zaistnieć konieczność ingerencji ze strony użytkownika i modyfikacji propozycji kreatora. W utworzeniu wykresu pomaga w Excelu kreator, stąd proces ten z reguły nie jest skomplikowany. Należy jednak być uważnym w każdej fazie budowania wykresu, gdyż może zaistnieć konieczność ingerencji ze strony użytkownika i modyfikacji propozycji kreatora. Kreatora można uruchomić wybierając polecenie Wykres z menu Wstaw lub za pomocą przycisku Kreator wykresów na standardowym pasku narzędziowym. Kreatora można uruchomić wybierając polecenie Wykres z menu Wstaw lub za pomocą przycisku Kreator wykresów na standardowym pasku narzędziowym.

4 Tworzenie wykresu Wybierz podtyp wykresu. Wybierz typ wykresu.

5 Tworzenie wykresu Kliknij, aby zaznaczyć tabelę z danymi. Jeśli tabela była zaznaczona przed uruchomieniem kreatora to jej zakres komórek jest już podany. Wybierz, czy dane są ułożone w kolumnach, czy w wierszach.

6 Tworzenie wykresu Wpisz tytuł wykresu i dla wykresów w układzie współrzędnych nazwy osi.

7 Tworzenie wykresu Wybierz rozmieszczenie legendy.

8 Tworzenie wykresu Wybierz rozmieszczenie legendy.

9 Tworzenie wykresu Dodaj etykiety do danych.

10 Tworzenie wykresu Kliknij, jeśli wykres ma powstać w nowym arkuszu. Wykres może być umieszczony w dowolnym arkuszu. Domyślnie jest to arkusz aktywny.

11 Tworzenie wykresu Wykres możesz umieścić w dowolnym miejscu arkusza, przeciągając go myszą.

12 TYPY WYKRESÓW Wykresy kolumnowe Wykresy kolumnoweWykresy kolumnoweWykresy kolumnowe Wykresy słupkowe Wykresy słupkoweWykresy słupkoweWykresy słupkowe Wykresy liniowe Wykresy linioweWykresy linioweWykresy liniowe Wykresy kołowe Wykresy kołoweWykresy kołoweWykresy kołowe Wykresy punktowe Wykresy punktoweWykresy punktoweWykresy punktowe Wykresy powierzchniowe Wykresy powierzchnioweWykresy powierzchnioweWykresy powierzchniowe Wykresy pierścieniowe Wykresy pierścienioweWykresy pierścienioweWykresy pierścieniowe

13 Wykresy kolumnowe służą do pokazywania zmian danych w czasie, służą do pokazywania zmian danych w czasie, oraz porównywania różnych wartości w tym samym przedziale czasowym, oraz porównywania różnych wartości w tym samym przedziale czasowym,

14 Wykresy słupkowe są odmianą wykresów kolumnowych w poziomej orientacji, są odmianą wykresów kolumnowych w poziomej orientacji, służą do porównywania wartości, np. w różnych kategoriach, służą do porównywania wartości, np. w różnych kategoriach,

15 Wykresy liniowe służą do pokazywania zmian zachodzących w czasie, tendencji wzrostowych lub spadkowych, służą do pokazywania zmian zachodzących w czasie, tendencji wzrostowych lub spadkowych, mogą porównywać te zmiany dla różnych kategorii, mogą porównywać te zmiany dla różnych kategorii,

16 Wykresy kołowe służą do prezentacji tylko jednej serii danych, służą do prezentacji tylko jednej serii danych, pokazują rozmiar elementów tworzących serię proporcjonalnie do liczby jej elementów, pokazują rozmiar elementów tworzących serię proporcjonalnie do liczby jej elementów,

17 Wykresy punktowe (XY) służą do przedstawiania wyników doświadczeń lub badań, służą do przedstawiania wyników doświadczeń lub badań, pokazują trendy danych w równych odstępach czasu, pokazują trendy danych w równych odstępach czasu,

18 Wykresy powierzchniowe prezentują kombinacje pomiędzy dwoma zestawami danych, prezentują kombinacje pomiędzy dwoma zestawami danych, przypominają mapy topograficzne, przypominają mapy topograficzne,

19 Wykresy pierścieniowe przedstawiają relacje pomiędzy poszczególnymi częściami a całością, przedstawiają relacje pomiędzy poszczególnymi częściami a całością, umożliwiają prezentację kilku serii danych, umożliwiają prezentację kilku serii danych,

20 Wykres i jego elementy

21 Formatowanie wykresu Wygląd wykresu jest bardzo istotny dla właściwej prezentacji danych. Właściwa kolorystyka, dobór czcionki, estetyka bardzo wpływają na odbiór przekazywanej informacji. Wygląd wykresu jest bardzo istotny dla właściwej prezentacji danych. Właściwa kolorystyka, dobór czcionki, estetyka bardzo wpływają na odbiór przekazywanej informacji. Formatowanie wszystkich elementów wykresu odbywa się według tej samej zasady. Formatowanie wszystkich elementów wykresu odbywa się według tej samej zasady. zaznaczenie elementu wykresu; zaznaczenie elementu wykresu; wybranie z menu kontekstowego lub z menu Format polecenia, właściwego dla zaznaczonego elementu. wybranie z menu kontekstowego lub z menu Format polecenia, właściwego dla zaznaczonego elementu. Modyfikacja typu wykresu oraz opcji wykresu dostępna jest po zaznaczeniu wykresu za pomocą poleceń w menu kontekstowym oraz w menu Wykres. Modyfikacja typu wykresu oraz opcji wykresu dostępna jest po zaznaczeniu wykresu za pomocą poleceń w menu kontekstowym oraz w menu Wykres.

22 Formatowanie wykresu Kliknij wybrany element wykresu prawym przyciskiem i wybierz polecenie Formatuj…

23 Dane źródłowe – dodawanie i usuwanie serii W utworzonym wykresie można modyfikować dane źródłowe. Dotyczy to przede wszystkim dodawania i usuwania serii danych z wykresu. Można również zmieniać serie już istniejące oraz etykiety osi kategorii. W utworzonym wykresie można modyfikować dane źródłowe. Dotyczy to przede wszystkim dodawania i usuwania serii danych z wykresu. Można również zmieniać serie już istniejące oraz etykiety osi kategorii. Wszystkie operacje na danych źródłowych umożliwia polecenie Dane źródłowe dostępne w menu Wykres. Wszystkie operacje na danych źródłowych umożliwia polecenie Dane źródłowe dostępne w menu Wykres.

24 Dane źródłowe – dodawanie i usuwanie serii Aby dodać drugą serię danych do wykresu wybierz polecenie Dane źródłowe.

25 Dane źródłowe – dodawanie i usuwanie serii Wpisz nazwę serii. Kliknij przycisk Dodaj. Kliknij, aby zaznaczyć kolumnę lub wiersz z danymi. Serie danych możesz też usuwać. Na tej karcie możesz zmienić tabelę, z której pobierane są dane.

26 Dane źródłowe – dodawanie i usuwanie serii Dane z kolumny zostały dodane do wykresu.


Pobierz ppt "ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL wykresy. Wykres i jego elementy Graficzną prezentację danych w arkuszu kalkulacyjnym nazywamy wykresem. Graficzną prezentację."

Podobne prezentacje


Reklamy Google