Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

systemy zarządzania bazami danych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "systemy zarządzania bazami danych"— Zapis prezentacji:

1 systemy zarządzania bazami danych

2 System zarządzania bazą danych
Oprogramowanie bądź system informatyczny służący do zarządzania bazą danych. System zarządzania bazą danych może być również serwerem bazy danych (SBD) lub też może udostępniać bazę danych lokalnie – na określonym komputerze.

3 Niezbędne mechanizmy środki do administrowania zapisanymi na nośnikach zbiorami danych, środki zapewniające integralność i bezpieczeństwo danych, środki pozwalające na odtworzenie zawartości bazy danych po awarii, narzędzia programistyczne wykorzystujące język programowania i API, dostęp do danych poprzez język zapytań bazy danych np. SQL, wielodostępność danych, np. poprzez transakcje, środki pozwalające na autoryzację dostępu do danych, środki do zarządzania metadanymi, środki optymalizujące wykorzystanie pamięci operacyjnej, środki optymalizujące czas dostępu do danych, np. indeksy, środki do pracy w środowisku rozproszonej bazy danych.

4 Dodatkowe mechanizmy zarządzanie wersjami i danymi nietrwałymi,
przechowywanie i udostępnianie danych multimedialnych, graficzne środowiska do tworzenia aplikacji dla użytkownika, pomosty do współpracy z innymi systemami baz danych, np. poprzez konwersję danych, obsługa widoków, procedur składowanych i aktywnych reguł, pakiety statystyczne pakiety do analizowania danych, pakiety do tworzenia hurtowni danych, środki udostępniające bazę danych w sieci Internet.

5 SZBD działające w architekturze klient-serwer
Większość obecnie spotykanych systemów działa w trybie klient-serwer, gdzie baza danych jest udostępniana klientom przez SZBD będący serwerem. Serwer bazy danych może udostępniać dane klientom bezpośrednio lub przez inny serwer, np. poprzez serwer WWW lub serwer aplikacji.

6 Systemy bazy danych w architekturze klient-serwer to m.in.:
Informix Dynamic Server Firebird MariaDB Microsoft SQL Server MySQL Oracle PostgreSQL

7 Firebird Firebird – system zarządzania relacyjnymi bazami danych zgodny ze standardem ANSI SQL-92; obok MySQL oraz PostgreSQL jest jednym z trzech najpopularniejszych wolnodostępnych systemów zarządzania bazą danych. Oferuje również wiele elementów standardu SQL-99 oraz SQL:2003. Działa w środowisku systemu operacyjnego Linux, Windows, Mac OS X i wielu innych. Może być używany bez rejestrowania lub wnoszenia jakichkolwiek opłat w dowolnych zastosowaniach, również komercyjnych.

8 MariaDB MariaDB – baza danych stworzona przez grupę (głównie) byłych pracowników MySQL AB, pod przewodnictwem Michaela Wideniusa, współtwórcy MySQL. Celem głównym projektu jest współpraca ze społecznością wolnego oprogramowania i udostępnianie jej na licencji GPL, w przeciwieństwie do niepewnego statusu licencji MySQL, która zależy teraz od firmy Oracle.

9 Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft. Jest to główny produkt bazodanowy tej firmy, który charakteryzuje się tym, iż jako język zapytańużywany jest przede wszystkim Transact-SQL, który stanowi rozwinięcie standardu ANSI/ISO.

10 MySQL MySQL – wolnodostępny system zarządzania relacyjnymi bazami danych. MySQL rozwijany jest przez firmę Oracle. Wcześniej przez większość czasu jego tworzeniem zajmowała się szwedzka firma MySQL AB. MySQL AB została kupiona 16 stycznia 2008 roku przez Sun Microsystems, a ten 27 stycznia roku przez Oracle. W międzyczasie Monty Widenius (współtwórca MySQL) stworzył MariaDB –  forka(alternatywną wersję) opartego na licencji GPL. MariaDB jest oparta na tym samym kodzie bazowym co MySQL i dąży do utrzymania kompatybilności z jej poprzednimi wersjami.

11 Oracle Database Oracle Database – to oficjalna nazwa systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych (ang. RDBMS) stworzonego przez firmę Oracle Corporation. Nazwa Oracle pochodzi od nazwy kodowej jednego z projektów sponsorowanych przez CIA, nad którymi pracował współzałożyciel korporacji Oracle – Larry Ellison.

12 PostgreSQL PostgreSQL często nazywany także Postgres to, obok MySQL i Firebird, jeden z trzech najpopularniejszych wolnodostępnych system ów zarządzania relacyjnymi bazami danych. Początkowo opracowywany na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i opublikowany pod nazwą Ingres. W miarę rozwoju i zwiększania funkcjonalności, baza danych otrzymała nazwy Postgres95 i ostatecznie PostgreSQL, aby upamiętnić pierwowzór oraz zaznaczyć zgodność ze standardem SQL. Aktualnie baza implementuje większość standardu SQL:2011.

13 Informix Informix – rodzina produktów Systemów Zarządzania Bazami Danych (SZBD) firmy IBM. Informix jest oferowany jako flagowy serwer dla przetwarzania transakcyjnego (OLTP) jak i rozwiązań zintegrowanych. IBM nabył technologię Informix w 2001 od Informix Software.

14 SZBD bez podziału na klienta i serwer
Istnieją bazy danych, które nie muszą być współdzielone przez wielu użytkowników jednocześnie. W takim przypadku używa się SZBD nierozróżniających podziału na klienta i serwer, np. Microsoft Access – zgodny z SQL, korzystający z Microsoft Jet Kexi – zgodny z SQL, korzystający z SQLite

15 Microsoft Access Microsoft Access – system obsługi relacyjnych baz danych, wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft Officedla środowiska Windows. Od wersji 2.0 dostępny w wersji polskiej. Bazy danych Access są zapisywane w pojedynczych plikach (rozszerzenie ACCDB). Jest to wygodne w przypadku prostych zastosowań, jednak kosztem wydajności, wielodostępności oraz bezpieczeństwa danych. Aby uniknąć takich problemów Access można podłączyć do zewnętrznych źródeł danych (do dowolnego źródła obsługującego popularne oprogramowanie pośredniczące, np. do serwera Microsoft SQL Server, PostgreSQL lub innej bazy MS Access). W takim przypadku Access spełnia rolę graficznego interfejsu dla zewnętrznych źródeł danych, a nie całego systemu obsługi baz danych.

16 Kexi Kexi - program do tworzenia relacyjnych baz danych, konkurent programów Microsoft Access, Oracle Forms iFileMaker. Program jest częścią pakietu Calligra Suite rozwijanego w ramach projektu KDE działającego w systemach operacyjnych Linux i Unix. Poprzednie wersje (1.x) działają także natywnie na platformie MS Windows oraz na Mac OS X (z X11) w ramach projektu Fink.

17 Koniec


Pobierz ppt "systemy zarządzania bazami danych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google