Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pojazdy i urządzenia inteligentne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pojazdy i urządzenia inteligentne"— Zapis prezentacji:

1 Pojazdy i urządzenia inteligentne
mgr inż. Krzysztof Fiok

2 1. Informacje wstępne dotyczące zajęć
Plan działania: 1. Informacje wstępne dotyczące zajęć 2. Wprowadzenie do problematyki przedmiotu A) definicja inteligencji B) przykłady urządzeń inteligentnych C) obszary inteligencji dzisiejszych urządzeń 3. Zaliczenie nr 1

3 Kierownik przedmiotu: mgr inż. Krzysztof Fiok
Informacje wstępne dotyczące zajęć Kierownik przedmiotu: mgr inż. Krzysztof Fiok Forma zajęć: wykład, 30 godzin. Zakład Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie KRK – krajowe ramy kwalifikacji – patrz dokument Cel przedmiotu Zapoznanie studentów ze współczesnymi trendami w rozwoju tzw. pojazdów i urządzeń inteligentnych (pojazdy drogowe, szynowe, transport wyspecjalizowany – transport osób niepełnosprawnych) oraz poznanie zasad budowy i użytkowania tych środków transportu.

4 Forma zaliczenia: 3-etapowe zaliczenie.
1) Sprawozdanie zespołowe – każdy zespół opracuje wskazany temat; 2) Kolokwium – 5 pytań otwartych; 3) Egzamin – 6 pytań otwartych.

5 1. Informacje wstępne dotyczące zajęć
Plan działania: 1. Informacje wstępne dotyczące zajęć 2. Wprowadzenie do problematyki przedmiotu A) definicja inteligencji B) przykłady urządzeń inteligentnych C) obszary inteligencji dzisiejszych urządzeń 3. Zaliczenie nr 1

6 inteligencja [łac. intelligentia ‘zdolność pojmowania’, ‘rozum’], psychol. jedno z najbardziej wieloznacznych pojęć w psychologii odnoszące się do sprawności w zakresie czynności poznawczych; w języku potocznym przez inteligencję rozumie się najczęściej zdolność rozwiązywania problemów praktycznych, zdolności językowe lub kompetencje społeczne. encyklopedia.pwn.pl/haslo/; [dostęp ]

7 Inteligencja – zdolność rozumienia otaczających sytuacji i znajdowania na nie właściwych, celowych reakcji; zdolność rozumienia w ogóle; bystrość, pojętność. sjpd.pwn.pl/haslo/inteligencja/ [dostęp ]

8 Inteligencja (od łac. intelligentia - zdolność pojmowania, rozum) – zdolność do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia. Zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych. Cecha umysłu warunkująca sprawność czynności poznawczych, takich jak myślenie, reagowanie, rozwiązywanie problemów. pl.wikipedia.org/wiki/Inteligencja/ [dostęp ]

9 Intelligence has been defined in many different ways such as in terms of one's capacity for logic, abstract thought, understanding, self-awareness, communication, learning, emotional knowledge, memory, planning, creativity and problem solving. It can also be more generally described as the ability to perceive and/or retain knowledge or information and apply it to itself or other instances of knowledge or information creating referable understanding models of any size, density, or complexity, due to any conscious or subconscious imposed will or instruction to do so. en.wikipedia.org/wiki/Intelligence [dostęp ]

10 Urządzenia inteligentne
Wasze przykłady?

11 Obszary, w których dzisiejsze urządzenia uważamy za inteligentne:
1. Rozpoznawanie sytuacji w przestrzeni np. poprzez radary 2. Komunikacja maszyna-człowiek 3. Monitorowanie stanu człowieka-kierowcy/operatora 4. Sterowanie urządzeniami z wykorzystaniem różnych sygnałów biologicznych pochodzących od człowieka 5. Algorytmy uczące się poprzez obserwacje rzeczywistości 6. Prawdopodobnie wiele innych, w zależności od indywidualnej interpretacji „inteligencji”

12 Środek transportu Człowiek Otoczenie
Z punktu widzenia transportu: „inteligencja” w systemie człowiek – środki Transportu – otoczenie (CSO) dotyczy przede wszystkim relacji w parach: CS (człowiek-środek transportu); SO (środek transportu-otoczenie); CO (człowiek-otoczenie) Człowiek Środek transportu Otoczenie

13 Elementy decydujące o „inteligencji” w systemie CSO
1. Rodzaje informacji w systemie 2. Rodzaje sensorów/zmysłów 3. Sposoby przetwarzania sygnałów „na wejściu” 4. Algorytmy przetwarzania danych 5. Sposób wykorzystania przetworzonych danych 6. System łączący i wykorzystujący dane z wielu źródeł („interface”) 7. Forma systemów łączących w parach CS, CO, SO

14 Elementy decydujące o „inteligencji” w systemie CSO
1. Rodzaje informacji w systemie Przykład 1: Urządzenie mierzące czas = zegar => informacją jest czas. Prawdopodobieństwo, że uznamy to urządzenie za inteligentne maleje, ze względu na przyzwyczajenie do realizacji pomiaru czasu. [dostęp ]

15 Elementy decydujące o „inteligencji” w systemie CSO
1. Rodzaje informacji w systemie Przykład 2: Urządzenie mierzące napięcie elektryczne w mięśniu człowieka – (EMG – elektromiografia) => informacją jest napięcie elektryczne. Prawdopodobieństwo, że uznamy to urządzenie za inteligentne rośnie, pomimo tego, że pomiar dotyczy tylko napięcia elektrycznego. Jednak pomiar odbywa się na człowieku, mały [%] populacji słyszał o takich pomiarach. [dostęp ]

16 Elementy decydujące o „inteligencji” w systemie CSO
2. Rodzaje sensorów/zmysłów Przykład 1: Urządzenie rejestrujące obraz widzialny gołym okiem – kamera. Prawdopodobieństwo, że uznamy to urządzenie za inteligentne maleje, w końcu ~wszyscy~ mamy kamery nawet w telefonie!

17 Elementy decydujące o „inteligencji” w systemie CSO
2. Rodzaje sensorów/zmysłów Przykład 2: Urządzenie rejestrujące obraz NIEwidzialny gołym okiem – kamera np. termowizyjna. Prawdopodobieństwo, że uznamy to urządzenie za inteligentne rośnie, kto z nas widział takie urządzenie na żywo? (jeśli chcą Państwo zobaczyć, trzeba pójść do laboratorium 018)

18 Elementy decydujące o „inteligencji” w systemie CSO
3. Sposoby przetwarzania sygnałów „na wejściu” Przykład 1: Przetwarzanie podstawowe sygnału EMG (wzmocnienie, próbkowanie...). Efekt? Przecież tu nic nie widać! Głupie to urządzenie! smpp.northwestern.edu [dostęp ]

19 Elementy decydujące o „inteligencji” w systemie CSO
3. Sposoby przetwarzania sygnałów „na wejściu” Przykład 2: Przetwarzanie podstawowe sygnału EMG + kalkulacja RMS. Efekt? No tak, teraz widać wzrosty, spadki. Hmmm, mądre, „inteligentne”. [dostęp ]

20 Wnioski, pytania: Czy dane urządzenie jest „inteligentne” czy nie, zależy w większości od naszej subiektywnej interpretacji. Prawdopodobnie nie należy nawet próbować sporów o to, czy dane urządzenie już jest, czy jeszcze nie jest „inteligentne”.

21 1. Informacje wstępne dotyczące zajęć
Plan działania: 1. Informacje wstępne dotyczące zajęć 2. Wprowadzenie do problematyki przedmiotu A) definicja inteligencji B) przykłady urządzeń inteligentnych C) obszary inteligencji dzisiejszych urządzeń 3. Zaliczenie nr 1

22 Zaliczenie 1 – sprawozdanie zespołowe.
1. Podział na zespoły 2. Wybór tematów do opracowania 3. Sposób opracowania tematów 4. Harmonogram – kto, gdzie, kiedy

23 Zaliczenie 1 – sprawozdanie zespołowe.
1. Podział na zespoły Ile jest osób? Jest 7 tematów Dzielimy się po równo!

24 Zaliczenie 1 – sprawozdanie zespołowe. 2. Wybór tematów do opracowania
1. Urządzenia wizyjne korzystające z promieniowania występującego naturalnie oraz z promieniowania wysyłanego celowo. Radary, lidary, kamery, rodzaje promieniowania, gdzie systemy takie były testowane i stosowane. 2. Urządzenia haptyczne w pojazdach. Pedały, kierownica, fotel, opór/wspomaganie/drżenie. 3. Systemy monitorowania stanu kierowcy/operatora. Rodzaje wykorzystywanych sygnałów, algorytmów, sposobów przetwarzania sygnałów. 4. Ocena pracy układu wzrokowego kierowcy/operatora. Okulografia, pomiary EMG mięśni kontrolujących pracę oczu, ruchy sakkadyczne, analiza czasu obserwacji segmentów pola widzenia. 5. Aktualne możliwości wykorzystania sygnałów EEG w monitorowaniu kierowcy/operatora i sterowaniu urządzeniami technicznymi. Algorytmy, problemy, technika. 6. Egzoszkielety – urządzenia sterowane poprzez sygnały biologiczne. Stan wiedzy, możliwości, aktualne wyzwania. 7. Potencjał i przykłady zastosowania EMG, MMG, IR w monitorowaniu kierowcy/operatora oraz sterowaniu urządzeniami technicznymi.

25 Zaliczenie 1 – sprawozdanie zespołowe.
3. Sposób opracowania tematów: Im więcej źródeł, tym bliżej prawdy. Jakie źródła? Tworzymy naukę-korzystajmy z nauki! https://scholar.google.pl/ KONIECZNIE Z KOMPUTERA NA TERENIE PW (bądź po zalogowaniu przez BGPW) Bazy takie jak: Sciencedirect Scopus Springer

26

27 Każdy zespół przyjdzie na konsultacje i ustali:
zakres zagadnienia do opracowania; sposób przygotowania; Zweryfikuje opracowane materiały po przygotowaniu podczas konsultacji

28 Zaliczenie 1 – sprawozdanie zespołowe.
4. Harmonogram – kto, gdzie, kiedy Terminarz – 7 zespołów, 7 spotkań. Prowadzący zaprezentuje treści zgodnie z tym, co zostało przygotowane przez zespoły Im wcześniej, tym dalej od sesji i kolokwiów z innych przedmiotów!


Pobierz ppt "Pojazdy i urządzenia inteligentne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google