Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CHROŃMY MŁODZIEŻ PRZED DOPALACZAMI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CHROŃMY MŁODZIEŻ PRZED DOPALACZAMI"— Zapis prezentacji:

1 CHROŃMY MŁODZIEŻ PRZED DOPALACZAMI

2 DOPALACZE Dostępne, legalne lub prawie legalne...,
niby szkodliwe..., powodują uzależnienie, a w skrajnych przypadkach prowadzą do śmierci.

3 DZIŚ dopalacze to … potoczna nazwa różnego rodzaju
substancji psychoaktywnych, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego.

4 Ryzyko związane z używaniem dopalaczy
Aktualna wiedza na temat ryzyka związanego z używaniem dopalaczy jest ograniczona, ale wiele wskazuje na to, że przyjmowanie tych substancji, wiąże się z ryzykiem zdrowotnym, w tym także z uzależnieniem. Zagrożenie związane z używaniem substancji psychoaktywnych jest szczególnie wysokie w przypadku młodych osób, których organizmy są niezwykle podatne na wszelkie szkody zdrowotne. Dopalacze mogą być również substancjami wprowadzającymi w świat narkotyków.

5 Jako ogólne objawy wymienia się:
OBJAWY UŻYWANIA Podobnie jak w przypadku narkotyków objawy używania zależą od rodzaju substancji, przyjętej dawki, jak również od cech psychofizycznych danej osoby. Jako ogólne objawy wymienia się: przypływ energii podwyższenie nastroju rozdrażnienie pobudzenie psychoruchowe halucynacje wzrokowo- słuchowe utrata apetytu bezsenność przekrwienie gałek ocznych wymioty biegunka …

6 DOPALACZE nie są obojętne dla ORGANIZMU …

7 Specjaliści ALARMUJĄ „Najgorsze jest to, że skutki zatrucia dopalaczami są trudne do przewidzenia. Sądząc po rozległości objawów u dzieci, które do nas trafiają z powodu zatruć, substancje zawarte w dopalaczach mogą uszkadzać wątrobę, nerki, serce i wiele innych organów wewnętrznych.”

8 W SKŁAD dopalaczy wchodzą toksyczne substancje
Przykładowo: rtęć aluminium syntetyczne kannabinoidy.

9 UWAGA ! Szczególnie niebezpieczne jest łączenie
różnych dopalaczy ze sobą oraz z alkoholem. Mogą wówczas spowodować porażenie ośrodka oddechowego i ośrodka krążenia, zaburzenia rytmu serca, nawet z zatrzymaniem jego akcji, a także gwałtowne skoki ciśnienia prowadzące do utraty przytomności, udaru mózgu czy zawału serca. W pewnych okolicznościach ich zażycie może więc okazać się śmiertelne.

10 Specjaliści ALARMują „Dopalacze mogą uzależniać. Istnieją narkotyki, które uzależniają po 1-2 krotnym zażyciu, wiele zależy tu od osobniczej podatności na uzależnienia, a tej nigdy nie znamy. Dopalacze mogą też, podobnie jak marihuana prowadzić do uzależnienia od twardych narkotyków, takich jak kokaina czy heroina.” Jan Latała - psychiatra

11 44 przypadki zatrucia dopalaczami
„Nie ma dokładnej statystki zatruć dopalaczami, w szpitalach kwalifikowane są one jako tzw. inne zatrucia. Jednak, jak podkreślają lekarze, takich przypadków jest wiele. Leczenie zatrutych dopalaczami stwarza poważne problemy, gdyż lekarze nie znają składu specyfików.”

12 DOPALACZE- gdzie szukać pomocy doraźnej?
Jeśli spotkasz się z osobą, której zachowanie wskazuje na zatrucie dopalaczami lub inną substancją psychoaktywną koniecznie udaj się z nią do szpitala.

13 W trosce o bezpieczeństwo dzieci rodzice/opiekunowie powinni wiedzieć o kilku ważnych sprawach

14 Czynniki ryzyka – sfera społeczna:
Brak wyraźnego i konsekwentnego systemu wychowawczego, • Niskie kompetencje rodziców w postępowaniu z dziećmi (brak reguł postępowania, niekonsekwencja), • Brak rygorów i kontroli lub bardzo surowa dyscyplina, nadopiekuńczość, • Wysoki poziom konfliktów w rodzinie, niskie wsparcie ze strony rodziców, • Brak lub osłabienie więzi emocjonalnej z rodziną, złe relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi,

15 Czynniki ryzyka – sfera społeczna c
Czynniki ryzyka – sfera społeczna c.d • zaburzenia w pełnieniu ról ojca i matki, nieobecność ojca w domu (także psychiczna) • tolerancja rodziców wobec używania przez dzieci alkoholu lub innych substancji odurzających, • nadużywanie alkoholu, narkotyków przez rodziców, • rozwód, separacja, utrata rodziców, • brak czytelnych granic i norm, • przyzwolenie na uczestnictwo dziecka w sferach, do których nie jest ono przygotowane emocjonalnie

16 Czynniki chroniące To właściwości jednostki i środowiska, które wzmacniają odporność na podatność na narkotyki, takie jak: Silna więź emocjonalna z rodzicami Poczucie własnej wartości Umiejętności społeczne (np. rozwiązywanie problemów, konfliktów, asertywność) Poczucie własnej skuteczności

17 Dlatego : mów dziecku, że jest dla ciebie najważniejszą osobą, że zależy Ci, by było zdrowe i szczęśliwe, poznaj jego przyjaciół, zainteresowania, sposoby spędzania wolnego czasu rozmawiaj z dzieckiem często, pytaj o jego zdanie, uważnie słuchaj, rozmawiaj także na trudne tematy – o narkotykach, alkoholu, dojrzewaniu, postaw jasne granice – wyraź zdecydowany sprzeciw wobec używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych, podaj oczekiwania dotyczące godzin powrotu do domu, porozmawiaj na temat nacisku i manipulacji ze strony grupy biorącej „dopalacze”, sprawdzaj na co wydawane jest kieszonkowe, doceniaj wysiłki w osiąganiu celów, chwal dziecko za sukcesy i odpowiedzialność - podnosisz tym jego poczucie własnej wartości. Zapewniaj, że zawsze może liczyć na twoją pomoc w trudnych sytuacjach,

18 WAŻNE TELEFONY (Infolinia Stowarzyszenia KARAN)
Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych w Zgorzelcu Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wspołuzależnienia w Zgorzelcu Oddział Leczenia Uzależnień w Sieniawce (Ogólnopolski Telefon Zaufania  Narkotyki – Narkomania) (Infolinia Stowarzyszenia KARAN)

19 WAŻNE STRONY INTERNETOWE

20 Opracowanie: B. Szołomicka-Robaszewska – psycholog szkolny – tel , we.223 A. Trebacz – Specjalista Psychoterapii Uzależnień – tel , wew.146


Pobierz ppt "CHROŃMY MŁODZIEŻ PRZED DOPALACZAMI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google