Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akcje i nie tylko.... Rodzaje akcji Rodzaje akcji ze względu na formę: ▲imienne, ▲na okaziciela. Rodzaje akcji ze względu na specjalne uprawnienia: ▲zwykłe,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akcje i nie tylko.... Rodzaje akcji Rodzaje akcji ze względu na formę: ▲imienne, ▲na okaziciela. Rodzaje akcji ze względu na specjalne uprawnienia: ▲zwykłe,"— Zapis prezentacji:

1 Akcje i nie tylko...

2 Rodzaje akcji Rodzaje akcji ze względu na formę: ▲imienne, ▲na okaziciela. Rodzaje akcji ze względu na specjalne uprawnienia: ▲zwykłe, ▲uprzywilejowane:  uprzywilejowane co do głosu,  uprzywilejowane co do dywidendy,  uprzywilejowane co do udziału w masie likwidacyjnej. Poszczególne sposoby uprzywilejowania akcji mogą być łączone.

3 Prawa akcjonariusza Najważniejsze prawa akcjonariusza to: ▲prawo głosu na walnym zgromadzeniu, ▲prawo do dywidendy (prawo do udziału w zyskach spółki), ▲prawo do udziału w masie likwidacyjnej w przypadku likwidacji spółki, ▲prawo poboru (prawo zakupu akcji nowej emisji), ▲prawo do rozporządzenia akcją (np. do sprzedaży akcji).

4 Dywidenda ▲Dywidenda – część zysku netto spółki przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy. Jest wypłacana wszystkim akcjonariuszom, którzy w dniu przyjętym jako dzień ustalenia prawa do dywidendy mieli akcje spółki. ▲Stopa dywidendy – stosunek dywidendy przypadającej na jedną akcję do ceny rynkowej akcji. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym większy dochód akcjonariusza z dywidendy. ▲Stopa wypłaty dywidendy – stosunek wypłaconej dywidendy do zysku netto spółki.

5 Wartość akcji ▲Wartość rynkowa – określana również jako kapitalizacja; to wycena rynkowa obliczona jako iloczyn aktualnego kursu akcji i liczby wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę. ▲Wartość księgowa – inaczej kapitał własny lub aktywa netto; to suma wartości aktywów przedsiębiorstwa pomniejszona o jego zobowiązania. ▲Wartość nominalna – wielkość kapitału akcyjnego (zakładowego) przypadająca na jedną akcję.

6 Wskaźniki wyceny akcji ▲Wskaźnik C/Z – jeden z najczęściej wykorzystywanych przez inwestorów wskaźników do oceny atrakcyjności akcji wybranej spółki. Oblicza się go, dzieląc cenę rynkową jednej akcji przez zysk netto spółki przypadający na jedną akcję. Wskaźnik ten określa, ile złotych gotowi są zapłacić inwestorzy za jeden złoty zysku netto spółki za cztery ostatnie kwartały (o ile jest on dodatni). ▲Wskaźnik C/WK – wartość wskaźnika cena/wartość księgowa oblicza się, dzieląc cenę rynkową jednej akcji przez wartość aktywów netto (aktywa spółki pomniejszone o jej zobowiązania) przypadających na jedną akcję. Wysoka wartość wskaźnika charakterystyczna jest dla spółek w dobrej sytuacji ekonomicznej i o ciekawych perspektywach.


Pobierz ppt "Akcje i nie tylko.... Rodzaje akcji Rodzaje akcji ze względu na formę: ▲imienne, ▲na okaziciela. Rodzaje akcji ze względu na specjalne uprawnienia: ▲zwykłe,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google