Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW"— Zapis prezentacji:

1 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

2 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Elastyczność popytu dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

3 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Elastyczność popytu Mierzy siłę, z jaką popyt reaguje na zmiany determinujących go czynników: - ceny danego dobra – elastyczność cenowa popytu prosta - cen innych dóbr – elastyczność cenowa popytu mieszana - dochodów – elastyczność dochodowa popytu dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

4 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

5 Elastyczność cenowa popytu prosta
dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

6 Elastyczność cenowa popytu prosta
Mierzy siłę reakcji popytu na dane dobro na zmianę ceny tego dobra Miernikiem jest współczynnik elastyczności cenowej popytu prostej E(p) = względna zmiana popytu : względna zmiana ceny dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

7 Elastyczność cenowa popytu prosta
dq dp E (p) = : q p0 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

8 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
cena popyt E(p) = -30/100 : +2/10 = - 3/10 : 2/10 = - 3/2 = - 1,5   | E(p) | = 1,5 - zmiana ceny o 1% wywoła zmianę popytu o 1,5% - popyt silnie reaguje na zmianę ceny /popyt silnie elastyczny względem ceny/ dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

9 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
cena popyt E(p) = -1/100 : +2/10 = - 1/10 : 2/10 = - 1/2 = - 0,5   | E(p) | = 0,5 - zmiana ceny o 1% wywoła zmianę popytu o 0,5% - popyt słabo reaguje na zmianę ceny /popyt słabo elastyczny względem ceny lub popyt nieelastyczny względem ceny/ dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

10 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
cena popyt 10        100 E(p) = -20/100 : +2/10 = - 2/10 : 2/10 = - 1 | E(p) | = 1 - zmiana ceny o 1% wywoła zmianę popytu również o 1% - popyt reaguje z taką samą siłą, z jaką zmieniła się cena /popyt neutralny względem ceny/ dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

11 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
1/ E(p) > popyt elastyczny względem ceny: na 1% zmiany ceny przypada zmiana popytu o więcej niż 1% 2/ E(p) < popyt słabo elastyczny /nieelastyczny/ względem ceny; popytu o mniej niż 1% 3/ E(p) = popyt neutralny względem ceny; popytu o 1% dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

12 Elastyczność cenowa popytu prosta
E(p) = 0; popyt sztywny /doskonale nieelastyczny/ względem ceny – niezależnie od zmian cen popyt jest zawsze taki sam E(p) = nieskończoność; popyt doskonale elastyczny względem ceny – przy tej samej cenie popyt może być różny dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

13 Elastyczność cenowa popytu może być liczona metodą:
punktową – stosowaną dla konkretnego punktu na krzywej popytu; stosowaną przy niewielkich zmianach cen łukową – stosowaną do mierzenia przeciętnej elastyczności między dwoma punktami na krzywej popytu dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

14 Punktowa elastyczność cenowa popytu
dq dp E (p) = : q p0 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

15 Łukowa elastyczność cenowa popytu
dq dp E (p) = : 1/2(q0 + q1) /2(p0 + p1) dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

16 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

17 Elastyczność cenowa popytu mieszana
dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

18 Elastyczność cenowa popytu mieszana
Mierzy siłę, z jaką popyt na dobro X reaguje na zmianę ceny dobra Y Miernikiem jest współczynnik elastyczności cenowej popytu mieszanej EXY - względna zmiana popytu na dobro X odniesiona do względnej zmiany ceny dobra Y dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

19 Elastyczność cenowa popytu mieszana
dq(X) dp(Y) EXY = : q(X) p(Y)0 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

20 Elastyczność cenowa popytu mieszana
EXY > dla substytutów EXY < dla dóbr kom-plementarnych dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

21 Elastyczność cenowa popytu mieszana – zadanie 1
Cena dobra Y Popyt na dobro X 100 zł szt. 120 zł szt. EXY = +5/10 : +20/100 = ½ : 1/5 = ½ x5 = 5/2 = 2,5 EXY > substytuty EXY = 2,5 >1 popyt na dobro X elastyczny względem ceny dobra Y dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

22 Elastyczność cenowa popytu mieszana – zadanie 2
Cena dobra Y Popyt na dobro X 10 zł szt. 12 zł szt. EXY = - 10/100 : +2/10 = -1/10 : 1/5 = - 1/10 x 5 = - 5/10 = - ½ = - 0,5 EXY < 0 - dobra komplementarne |EXY| = 0,5 < 1 popyt na dobro X słabo elastyczny względem ceny dobra Y dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

23 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

24 Elastyczność dochodowa popytu
dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

25 Elastyczność dochodowa popytu
Mierzy z jaką siłą popyt reaguje na zmianę dochodu Miernikiem jest współczynnik elastyczności dochodowej popytu E(Y) = względna zmiana popytu : względna zmiana dochodu dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

26 Elastyczność dochodowa popytu
dq dY E (Y) = : q Y0 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

27 Elastyczność dochodowa popytu
E(Y) > 0 dobro normalne E(Y) < 0 dobro podrzędne dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

28 Elastyczność dochodowa popytu zadanie 1
Dochód Popyt na dobro A 2.000 zł kg 2.500 zł kg E(Y) = +2/10 : +500/2.000 = 1/5 : ¼ = 1/5 x 4 = 4/5 = 0,8 E(Y) > 0 - dobro normalne E(Y) = 0,8 < 1 popyt słabo elastyczny względem dochodu dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

29 Elastyczność dochodowa popytu zadanie 2
Dochód Popyt na dobro B 2.000 zł szt. 2.500 zł szt. E(Y) = - 40/100 : +500/2.000 = - 2/5 : ¼ = - 2/5 x 4 = - 8/5 = - 1,6 E(Y) < 0 - dobro podrzędne | E(Y) | = 1,6 > 1 popyt elastyczny /silnie/ względem dochodu dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW


Pobierz ppt "dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google