Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kalendarz Liturgiczny GRUPY FORMAJI LITURGICZNEJ "doBRO LITURGII"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kalendarz Liturgiczny GRUPY FORMAJI LITURGICZNEJ "doBRO LITURGII""— Zapis prezentacji:

1 Kalendarz Liturgiczny GRUPY FORMAJI LITURGICZNEJ "doBRO LITURGII"
Sebastian Łakomy

2 Kalendarz Liturgiczny

3 Kalendarz liturgiczny (rubrycela)
ujęte w formę kalendarza wskazówki co do odprawiania Mszy Św. i liturgii godzin, które ze względu na zmienny termin Wielkanocy oraz przypadanie świąt na zmienne dni tygodnia są przez każdą diecezję i prowincję zakonną wydawane co roku na nowo. strona 19

4 W Kalendarzu znajdują się informacje o wszystkich obchodach na terenie Polski: zarówno ogólnokrajowych, jak i diecezjalnych. Przy jego opracowaniu uwzględniono informacje z aktualnych kalendarzy liturgicznych większości polskich diecezji. Kalendarz zawiera także informacje o własnych obchodach liturgicznych największych zakonów, m.in. OSB, OP, OFM, OCD, SJ, CRL i innych.

5 Kalendarz składa się z kilku części:
Wstęp zawiera najważniejsze informacje dotyczące konstrukcji i zasad redakcji kalendarzy liturgicznych. Druga część prezentuje informacje przeznaczone na poszczególne dni roku liturgicznego, a więc:

6 tytuły i rangi obchodów oraz zakres ich obowiązywania (cała Polska, diecezja, zakon)

7 kolor szat liturgicznych

8 numer tygodnia danego okresu liturgicznego oraz tygodnia psałterza (w Liturgii Godzin)

9 numery stron do tekstów liturgicznych w Mszale Rzymskim i Lekcjonarzu Mszalnym, sigla czytań mszalnych na każdy dzień i obchód

10 propozycje uroczystego błogosławieństwa lub modlitwy nad ludem

11 liczne uwagi i wskazówki, np
liczne uwagi i wskazówki, np. o ważnych rocznicach, pierwszych czwartkach, piątkach i sobotach miesiąca, o Kwartalnych Dniach Modlitw, o dniach modlitwy obchodzonych w całym Kościele (np. Światowy Dzień Modlitw za Prześladowany Kościół) i tych obchodzonych wyłącznie w Polsce (np. Dzień Pamięci o Męczeństwie Duchownych Polskich)

12

13 propozycje ogłoszeń na niedziele

14 propozycje wyboru Mszy wotywnych i okolicznościowych

15 Uroczystość, Święto a może Wspomnienie?
Najważniejszym z nich jest uroczystość. Jej liturgia rozpoczyna się wieczorem dnia poprzedzającego, od tzw. I Nieszporów (to ślad powszechnie niegdyś funkcjonującego zwyczaju wigilii, czyli celebrowania w przeddzień – dziś kojarzącego się nam głównie z Bożym Narodzeniem i to niekoniecznie w kontekście liturgii). W uroczystości mówi się Chwała i Wierzę, przed Ewangelią są dwa czytania (prawie zawsze dobrane specjalnie na ten dzień), zwykle jest specjalna prefacja.

16 TABELA PIERWSZEŃSTWA DNI LITURGICZNYCH
Strona 13

17 TABELA PIERWSZEŃSTWA DNI LITURGICZNYCH
1: Paschalne Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Narodzenie Pańskie, Objawienie Pańskie, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego. Niedziele Adwentu, Niedziele Wielkiego Postu, Niedziele Okresu Wielkanocnego, Środa Popielcowa. Dni Wielkiego Tygodnia od poniedziałku do czwartku włącznie.

18 2: Dni w Oktawie Wielkanocy. Uroczystości Pańskie, Uroczystości NMP oraz uroczystości świętych, umieszczone w kalendarzu ogólnym. 3: Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.

19 4: Uroczystości własne, mianowicie: • Uroczystość głównego patrona miejscowości lub miasta, • Uroczystość poświęcenia i rocznicy poświęcenia własnego kościoła, • Uroczystość tytułu własnego kościoła, • Uroczystość tytułu albo założyciela, albo głównego patrona zakonu lub zgromadzenia. 5: Święta Pańskie umieszczone w kalendarzu ogólnym. 6: Niedziele okresu Narodzenia Pańskiego i Okresu Zwykłego.

20 7: Święta Najświętszej Maryi Panny i świętych umieszczone w kalendarzu ogólnym. 8: Święta własne, mianowicie: • Święto głównego patrona diecezji. • Święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego. • Święto głównego patrona regionu, prowincji, narodu lub większego terytorium. • Święto tytułu albo założyciela, albo głównego patrona zakonu lub zgromadzenia i prowincji zakonnej, z zachowaniem przepisów zawartych w nr 4. • Inne święta własne jakiegoś kościoła. • Inne święta wpisane do kalendarza diecezji, zakonu lub zgromadzenia. Dni okresu Adwentu od 17 do 24 grudnia włącznie. Dni w oktawie Narodzenia Pańskiego.

21 9: Dni powszednie okresu Wielkiego Postu. 10: Wspomnienie obowiązkowe podane w kalendarzu ogólnym. 11: Wspomnienia obowiązkowe własne, a mianowicie: • Wspomnienie patrona miejsca, diecezji, regionu i prowincji, narodu, większego terytorium oraz patrona zakonu lub zgromadzenia i prowincji zakonnej. • Inne wspomnienia obowiązkowe własne lub danego kościoła.

22 Inne wspomnienia obowiązkowe wpisane w kalendarzu danej diecezji, zakonu lub
zgromadzenia. Wspomnienia dowolne. Można je obchodzić nawet w dni wymienione w nr 9, z zachowaniem odnośnych przepisów podanych w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału do Liturgii Godzin. W podobny sposób jak wspomnienia dowolne można obchodzić wspomnienia obowiązkowe zachodzące przypadkowo w dni powszednie Wielkiego Postu.

23 Dni powszednie Adwentu do 16 grudnia włącznie.
Dni okresu Narodzenia Pańskiego od dnia 2 stycznia do soboty po Objawieniu Pańskim. Dni powszednie Okresu Wielkanocnego od poniedziałku po Oktawie Wielkanocy do soboty przed Zesłaniem Ducha Świętego włącznie. 12: Dni powszednie Okresu Zwykłego.

24 Święto w niedziele? Dwa święta jednocześnie?
ZBIEŻNOŚĆ I SPOTKANIE SIĘ ŚWIĄT Jeżeli kilka obchodów liturgicznych zbiega się w tym samym dniu, pierwszeństwo ma ten, który zajmuje wyższe miejsce w „Tabeli Dni Liturgicznych”: 1. Uroczystość przypadającą na dzień liturgiczny mający pierwszeństwo przenosi się na najbliższy dzień wolny od obchodów wymienionych w punktach 1-8 tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych.

25 2. Jeżeli w tym samym dniu zbiegają się II Nieszpory dnia bieżącego oraz I Nieszpory dnia następnego, to pierwszeństwo mają Nieszpory tego obchodu liturgicznego, który w tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych zajmuje wyższe miejsce. Gdy obydwa obchody są równe stopniem, pierwszeństwo mają Nieszpory dnia bieżącego.

26 3. Ze względu na swoje szczególne znaczenie niedziela ustępuje tylko uroczystościom oraz świętom Pańskim; niedziele Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego mają pierwszeństwo przed wszystkimi świętami Pańskimi i wszystkimi uroczystościami. Uroczystości wypadające w te niedziele przenosi się na następujący po nich poniedziałek, chyba, że zbieżność zachodzi w Niedzielę Palmową albo w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.


Pobierz ppt "Kalendarz Liturgiczny GRUPY FORMAJI LITURGICZNEJ "doBRO LITURGII""

Podobne prezentacje


Reklamy Google