Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oceny cząstkowe Oceny cząstkowe (z prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek, itd.) oblicza się według podanych niżej wskaźników procentowych: Procent możliwych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oceny cząstkowe Oceny cząstkowe (z prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek, itd.) oblicza się według podanych niżej wskaźników procentowych: Procent możliwych."— Zapis prezentacji:

1

2 Oceny cząstkowe Oceny cząstkowe (z prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek, itd.) oblicza się według podanych niżej wskaźników procentowych: Procent możliwych do zdobycia punktówUzyskany stopień szkolny do 39,9% niedostateczny ( 1 ) od 40% do 49,9% dopuszczający ( 2 ) od 50% do 69,9% dostateczny ( 3 ) od 70% do 84,9% dobry ( 4 ) od 85% do 94,9% bardzo dobry ( 5 ) od 95% celujący (6)

3 Przykład Uczeń zdobył 18 punktów na 25 możliwych do zdobycia Zatem Ocena: dobry ( 4 )

4 ale… czwórka czwórce nie jest równa Kategoria 1 (np. prace klasowe) Kategoria 2 (np. sprawdziany) Kategoria 3 (np. kartkówki) waga 4 waga 2 waga Obowiązkowe !

5 Waga 4 oznacza, że ocena jest mnożona przez 4, waga 2 oznacza, że ocena jest mnożona przez 2, waga 1 oznacza, że ocena jest mnożona przez 1. Ocena jest „cztery razy ważniejsza” od oceny, czyli jedna 6 = dwie 6 = cztery 6

6 Ocena śródroczna Ocena śródroczna nie jest równoznaczna ze średnią arytmetyczną ocen cząstkowych! Śródroczne i roczne (tzw. semestralne) oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, posługując się skalą: Średnia ważona Uzyskany stopień szkolny do 1,79 niedostateczny od 1,8 do 2,69 dopuszczający od 2,7 do 3,69 dostateczny od 3,7 do 4,69 dobry od 4,7 do 5,69 bardzo dobry od 5,7 celujący

7 Średnia ważona

8 Przykład Uczeń uzyskał następujące oceny: Kategoria 1 (waga 4 ) Kategoria 2 (waga 2 ) Kategoria 3 (waga 1 ) 5642 Ocena: bardzo dobry ( 5 )

9 Przykład Uczeń uzyskał następujące oceny: Kategoria 1 (waga 4 ) Kategoria 2 (waga 2 ) Kategoria 3 (waga 1 ) 2465 Ocena: dostateczny ( 3 )

10 Przykład Uczeń uzyskał następujące oceny: Kategoria 1 (waga 4 ) Kategoria 2 (waga 2 ) Kategoria 3 (waga 1 ) Ocena: dopuszczający ( 2 )

11 System w e-dzienniku wylicza na bieżąco średnią ważoną ocen cząstkowych oraz wskazuje propozycję oceny śródrocznej.

12 Ocena końcowa Ocenę końcową z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia, posługując się podaną tabelą i biorąc pod uwagę efekty pracy ucznia, jego wkład pracy oraz motywację i systematyczność: SEMESTR II SEMESTR I

13 Przykład SEMESTR II SEMESTR I Ocena końcowa (na świadectwie): bardzo dobry ( 5 )

14


Pobierz ppt "Oceny cząstkowe Oceny cząstkowe (z prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek, itd.) oblicza się według podanych niżej wskaźników procentowych: Procent możliwych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google