Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie INFORMACJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZIEMIAŃSKIEGO W KWESTII REPRYWATYZACJI W POLSCE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie Towarzystwo Ziemiańskie INFORMACJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZIEMIAŃSKIEGO W KWESTII REPRYWATYZACJI W POLSCE."— Zapis prezentacji:

1 Polskie Towarzystwo Ziemiańskie INFORMACJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZIEMIAŃSKIEGO W KWESTII REPRYWATYZACJI W POLSCE

2 Polskie Towarzystwo Ziemiańskie 1990 r. powstanie Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego 1990 r. powstanie Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego PTZ zrzesza środowisko ziemiańskie poszkodowane komunistycznymi nacjonalizacjami PTZ zrzesza środowisko ziemiańskie poszkodowane komunistycznymi nacjonalizacjami PTZ jest organizacją apolityczną, działającą na zasadzie wolontariatu PTZ jest organizacją apolityczną, działającą na zasadzie wolontariatu O nas

3 Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Integracja środowiska Integracja środowiska Podtrzymywanie tradycji narodowych Podtrzymywanie tradycji narodowych Ochrona dziedzictwa ziemiańskiego Ochrona dziedzictwa ziemiańskiego Wychowanie młodzieży Wychowanie młodzieży Propagowanie ziemiańskiego systemu wartości Propagowanie ziemiańskiego systemu wartości Uzyskanie odszkodowania za utracone mienie Uzyskanie odszkodowania za utracone mienie Cele PTZ

4 Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Dekrety nacjonalizacyjne „ziemiańskie” Dekrety nacjonalizacyjne „ziemiańskie” Dekret PKWN z 6.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej Dekret PKWN z 6.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej Dekret PKWN z 12.12.1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa Dekret PKWN z 12.12.1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa

5 Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Inne dekrety nacjonalizacyjne Inne dekrety nacjonalizacyjne Dekret z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, tzw. dekret Bieruta Dekret z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, tzw. dekret Bieruta Ustawa z 3.01.1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej-przemysł i handel Ustawa z 3.01.1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej-przemysł i handel Ustawa z 20.03.1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki-dotyczyła kościoła Ustawa z 20.03.1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki-dotyczyła kościoła Inne dotyczące: aptek, taboru śródlądowego, obligacji Skarbu Państwa Inne dotyczące: aptek, taboru śródlądowego, obligacji Skarbu Państwa

6 Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Nieważność dekretów Nieważność dekretów Uchwalone przez nie uznawaną władze, istniał legalny rząd polski na emigracji Uchwalone przez nie uznawaną władze, istniał legalny rząd polski na emigracji Sprzeczny z konstytucjami marcową z 1921 r., kwietniową z 1935 r. i komunistyczną z 1952 r. Sprzeczny z konstytucjami marcową z 1921 r., kwietniową z 1935 r. i komunistyczną z 1952 r. Naruszał podstawowe prawo człowieka- prawo własności Naruszał podstawowe prawo człowieka- prawo własności

7 Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Skutki dekretu o reformie rolnej Skutki dekretu o reformie rolnej Przejęcie bez odszkodowania nieruchomości o powierzchni powyżej 50 lub 100 ha Przejęcie bez odszkodowania nieruchomości o powierzchni powyżej 50 lub 100 ha Wyrzucenie z domów właścicieli Wyrzucenie z domów właścicieli Zakaz osiedlania się na terenie powiatu Zakaz osiedlania się na terenie powiatu Zniszczenie wyposażenia domów i mienia ruchomego Zniszczenie wyposażenia domów i mienia ruchomego Utrata dorobku życia Utrata dorobku życia

8 Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Cele dekretu o reformie rolnej Cele dekretu o reformie rolnej Deklarowane likwidacja przeludnienia wsi likwidacja przeludnienia wsi upełnorolnienie gospodarstw chłopskich upełnorolnienie gospodarstw chłopskichRzeczywiste likwidacja ziemiaństwa jako warstwy społecznej likwidacja ziemiaństwa jako warstwy społecznej pozbawienie ziemian zaplecza ekonomicznego pozbawienie ziemian zaplecza ekonomicznego zdobycie poparcia wsi do wprowadzenia komunizmu zdobycie poparcia wsi do wprowadzenia komunizmu

9 Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Skala dekretu o reformie rolnej Skala dekretu o reformie rolnej Przejęto 9707 majątków ziemskich Przejęto 9707 majątków ziemskich Znacjonalizowano ok. 10 000 dworów i pałaców, większość uległa zniszczeniu Znacjonalizowano ok. 10 000 dworów i pałaców, większość uległa zniszczeniu Znacjonalizowano ok. 3,49 mln ha ziemi Znacjonalizowano ok. 3,49 mln ha ziemi

10 Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Losy ziemian po wysiedleniu Losy ziemian po wysiedleniu Utrata całego dorobku życia Utrata całego dorobku życia Traktowanie jako wroga klasowego Traktowanie jako wroga klasowego Aresztowania i wywózki na wschód Aresztowania i wywózki na wschód Karne bataliony Karne bataliony Utrudnienia w zdobyciu wykształcenia i pracy Utrudnienia w zdobyciu wykształcenia i pracy Szykany w miejscu zamieszkania i pracy Szykany w miejscu zamieszkania i pracy Zmuszanie do emigracji Zmuszanie do emigracji

11 Polskie Towarzystwo Ziemiańskie W III RP Nadzieje na zrekompensowanie doznanych krzywd Nadzieje na zrekompensowanie doznanych krzywd Wiara w przywrócenie demokratycznego państwa prawa Wiara w przywrócenie demokratycznego państwa prawa Aktywne włączenie się w budowanie demokratycznego państwa Aktywne włączenie się w budowanie demokratycznego państwa

12 Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Mienie ziemiańskie w III RP Mienie ziemiańskie w III RP 1991 przejęte od PGR-ów przez AWRSP, późniejszą ANR 1991 przejęte od PGR-ów przez AWRSP, późniejszą ANR Lasy pozostały w we władaniu LP Lasy pozostały w we władaniu LP Stopniowa wyprzedaż ziemi przez ANR Stopniowa wyprzedaż ziemi przez ANR Uwłaszczanie się lokalnej nomenklatury Uwłaszczanie się lokalnej nomenklatury

13 Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Reprywatyzacja w innych krajach Reprywatyzacja w innych krajach We wszystkich krajach postkomunistycznych uchwalono ustawy reprywatyzacyjne: b. NRD 1990 r. b. NRD 1990 r. Czechosłowacja 1991 r. Czechosłowacja 1991 r. Węgry 1991-1992 Węgry 1991-1992 Litwa, Łotwa, Estonia 1991 r. Litwa, Łotwa, Estonia 1991 r. Bułgaria 1992 r. Bułgaria 1992 r. Rumunia 2000 i 2001 r. Rumunia 2000 i 2001 r. Serbia 2011 r. Serbia 2011 r.

14 Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Reprywatyzacja w Polsce Reprywatyzacja w Polsce Od 1990 r. zgłoszono ponad 20 projektów ustaw reprywatyzacyjnych Od 1990 r. zgłoszono ponad 20 projektów ustaw reprywatyzacyjnych Różny zakres podmiotowy i przedmiotowy Różny zakres podmiotowy i przedmiotowy Oddzielne projekty dla Warszawy Oddzielne projekty dla Warszawy Ciągłą i skuteczna blokada ze strony partii lewicowych, ludowych, UD-UW i liberałów Ciągłą i skuteczna blokada ze strony partii lewicowych, ludowych, UD-UW i liberałów

15 Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Pyrrusowe zwycięstwo Pyrrusowe zwycięstwo 7.03.2001 r. uchwalono ustawę o reprywatyzacji nieruchomości i niektórych ruchomości osób fizycznych przejętych przez Państwo lub gminę m. st. Warszawy oraz o rekompensatach 7.03.2001 r. uchwalono ustawę o reprywatyzacji nieruchomości i niektórych ruchomości osób fizycznych przejętych przez Państwo lub gminę m. st. Warszawy oraz o rekompensatach Zawetowana skutecznie przez prezydenta A. Kwaśniewskiego Zawetowana skutecznie przez prezydenta A. Kwaśniewskiego Nie weszła w życie Nie weszła w życie

16 Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Założenia tzw. ustawy Buzka Założenia tzw. ustawy Buzka Świadczenie w wysokości 50% utraconego mienia Świadczenie w wysokości 50% utraconego mienia Dotyczyła także Warszawy Dotyczyła także Warszawy Zwrot w naturze lub w bonach reprywatyzacyjnych Zwrot w naturze lub w bonach reprywatyzacyjnych

17 Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Inni dostali! Inni dostali! Po wojnie przyznano świadczenia innym poszkodowanym grupom Układy indemnizacyjne 1948-1971 odszkodowania dla obywateli Francji, Danii, Szwajcarii, Lichtensteinu, Szwecji, Wlk. Brytanii, Norwegii, USA, Belgii, Luksemburgu, Grecji, Holandii, Austrii i Kanady Układy indemnizacyjne 1948-1971 odszkodowania dla obywateli Francji, Danii, Szwajcarii, Lichtensteinu, Szwecji, Wlk. Brytanii, Norwegii, USA, Belgii, Luksemburgu, Grecji, Holandii, Austrii i Kanady 17.05.1989 r. ustawa o stosunkach państwa do Kościoła Katolickiego, później także dla innych grup wyznaniowych 17.05.1989 r. ustawa o stosunkach państwa do Kościoła Katolickiego, później także dla innych grup wyznaniowych 8.07.2005 r. ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP, tzw. Zabużańska 8.07.2005 r. ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP, tzw. Zabużańska

18 Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Za czasów PO Za czasów PO Deklaracje premiera D. Tuska o uchwaleniu ustawy reprywatyzacyjnej Deklaracje premiera D. Tuska o uchwaleniu ustawy reprywatyzacyjnej Prace nad projektem w MSP 2008-2009 Prace nad projektem w MSP 2008-2009 Powstał projekt ustawy o świadczeniach pieniężnych przyznawanych niektórym osobom, których dotyczyły procesy nacjonalizacji Powstał projekt ustawy o świadczeniach pieniężnych przyznawanych niektórym osobom, których dotyczyły procesy nacjonalizacji Skierowanie projektu do KRM Skierowanie projektu do KRM Wstrzymanie wszelkich prac nad projektem Wstrzymanie wszelkich prac nad projektem 2011 r. 2011 r.

19 Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Założenia ustawy PO Założenia ustawy PO To nie była ustawa reprywatyzacyjna Nie dotyczyła Warszawy Nie dotyczyła Warszawy Nie określała wysokości świadczenia Nie określała wysokości świadczenia Nie przewidywała zwrotu w naturze Nie przewidywała zwrotu w naturze Okres wypłat rozłożony na 15 lat Okres wypłat rozłożony na 15 lat

20 Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Sytuacja obecna Sytuacja obecna Nie są prowadzone żadne prace nad ustawą reprywatyzacyjną Nie są prowadzone żadne prace nad ustawą reprywatyzacyjną Prezydent w 2011 r. stwierdził „Brak ustawy reprywatyzacji to hańba” Prezydent w 2011 r. stwierdził „Brak ustawy reprywatyzacji to hańba” Postulat przeprowadzenia reprywatyzacji nie znajduje się w żadnym programie partyjnym Postulat przeprowadzenia reprywatyzacji nie znajduje się w żadnym programie partyjnym

21 Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Co dalej-propozycja PTZ Co dalej-propozycja PTZ Podjęcie konstruktywnego dialogu ze wszystkimi partiami politycznymi i Prezydentem RP Podjęcie konstruktywnego dialogu ze wszystkimi partiami politycznymi i Prezydentem RP Wypracowanie wspólnych, kompromisowych założeń Wypracowanie wspólnych, kompromisowych założeń Uzyskanie konsensusu ponad partyjnego Uzyskanie konsensusu ponad partyjnego Przygotowanie projektu ustawy i rozpoczęcie prac legislacyjnych Przygotowanie projektu ustawy i rozpoczęcie prac legislacyjnych

22 Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Założenia przyszłej ustawy Założenia przyszłej ustawy Zwrot mienia w naturze Zwrot mienia w naturze Gdy jest to niemożliwe wypłata rekompensaty Gdy jest to niemożliwe wypłata rekompensaty Rozłożenie wypłaty na lata Rozłożenie wypłaty na lata Wspólne ustalenie wysokości świadczenia Wspólne ustalenie wysokości świadczenia

23 Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Dziękuję Pamiętajmy o zasadzie: Iustita civitatis fundamentum Zapraszam na naszą stronę www.ziemianie.org.pl opracował Marcin K. Schirmer opracował Marcin K. Schirmer


Pobierz ppt "Polskie Towarzystwo Ziemiańskie INFORMACJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZIEMIAŃSKIEGO W KWESTII REPRYWATYZACJI W POLSCE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google