Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karolina Lorke Zarządzanie Sportem, rok III, gr V

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karolina Lorke Zarządzanie Sportem, rok III, gr V"— Zapis prezentacji:

1 Karolina Lorke Zarządzanie Sportem, rok III, gr V
Badania opakowania Karolina Lorke Zarządzanie Sportem, rok III, gr V

2 Wiele produktów, które spotykamy w życiu codziennym wręcz trudno wyobrazić sobie bez opakowania. Życie każdego człowieka nieodłącznie związane jest z wszelkiego rodzaju butelkami, kartonami, puszkami czy torebkami. Produkty nasycone kolorami lub po prostu szare, o różnej wielkości i kształcie w sklepach przyciągają naszą uwagę.    Opakowanie stanowi integralny element marketingu. Jest wizualnym środkiem komunikatywnym, który ma oddziaływać atrakcyjnością, wskazywać na producenta oraz informować konsumenta o zawartości. Zewnętrzne cechy opakowania są niezmiernie ważne, gdyż olbrzymia większość kupujących najsilniej reaguje właśnie na bodźce wzrokowe. Wiedząc o tym producenci decydują się na badanie tych reakcji z pomocą badań marketingowych.

3 Badania opakowań prowadzone są zarówno z punktu widzenia użyteczności i cech fizycznych, jak też z punktu widzenia zadań, jakie ma spełnić jako narzędzie promocji. W zależności od etapu na jakim takie badanie jest prowadzone (projektowanie opakowania, nowe opakowanie, istniejące opakowanie) oraz w zależności od jego celu, pod uwagę brane będą różne właściwości i cechy opakowania. Dla nowych opakowań badaniu mogą podlegać różne alternatywne materiały, kalkulacji podlega cena materiału oraz koszt różnych metod pakowania, co ma wpływ na cenę ostateczną, braną pod uwagę podczas kalkulacji ceny produktu. Opakowanie podlega także badaniu pod kątem bezpieczeństwa dla środowiska oraz bezpieczeństwa dla zdrowia.

4 Jeszcze przed ostatecznym wyborem opakowania badana może być atrakcyjność i użyteczność opakowania z punktu widzenia klienta. Ocenie mogą podlegać takie cechy jak wielkość, kształt i funkcje opakowania, a także projekt nadruków i etykiet - zarówno pod kątem graficznym, jak też zawartych informacji. Wynik badania określa też jakie normy i standardy opakowanie powinno spełniać oraz czy spełnia je w rzeczywistości.

5 Przedmiot badań: Produkt (opakowanie)
    W literaturze przedmiotu cytuje się bardzo wiele definicji opakowań. Ich wspólnym mianownikiem jest podkreślanie, ze opakowania są to wyroby przeznaczone do umieszczania w nich produktów w tym celu, aby mogły być one dostarczone do konsumentów w niezmienionym stanie. Nowoczesne opakowanie ponadto uatrakcyjnia produkt i pozytywnie oddziałuje na potencjalnych nabywców zachęcając ich do dokonania zakupu. Opakowanie zatem to całokształt funkcji przez niespełnianych. Najczęściej cytowana definicja, sformułowana przez profesora Bradleya mówi, ze: "opakowanie chroni to, co sprzedaje i sprzedaje to, co chroni".

6 Funkcje opakowań

7 Cele badań Celem badań marketingowych jest dostarczenie menedżerom firmy informacji niezbędnych do podejmowania decyzji dotyczących strategii produktu i opakowania (usługi), polityki cenowej, dystrybucji i promocji produktu oraz poszukiwanie i pojmowanie związków przyczynowo – skutkowych w zachowaniach konsumenckich. Przykładem może być zbadanie jak wpłynęła zmiana opakowania na sprzedaż danego produktu.

8 Badania marketingowe opakowań
Sprowadzają się one właściwie do tak zwanego „testu opakowania (package test)”. Jest to badanie, w którym mierzona jest reakcja konsumentów na opakowanie lub etykietę produktu. Test opakowania można przeprowadzać zarówno przy zastosowaniu technik sondażowych (wywiady bezpośrednie i ankiety) , jak i eksperymentalnych.

9 Wśród wywiadów bezpośrednich wyróżniamy:
 1) Wywiady proste standaryzowane: Instrumentem pomiarowym jest standaryzowany kwestionariusz z wyskalowanymi odpowiedziami. Zadanie osoby prowadzącej wywiad ogranicza się do przeczytania pytań i zanotowania odpowiedzi.

10 2) Wywiady proste niestandaryzowane tzw
2) Wywiady  proste niestandaryzowane tzw. wywiady swobodne, występują często na etapie projektowania. Charakteryzuje je mały stopień standaryzacji. Osoba prowadząca wywiad osobisty ma dużą swobodę w zadawaniu pytań dodatkowych. W kwestionariuszu ankietowym przeważają pytania otwarte. Prowadzący wywiad może przekazywać respondentom rysunki, próbki towarów, plansze. czy tablice. Występuje ścisły kontakt prowadzącego z respondentem.

11  3) Wywiady pogłębione standaryzowane- wywiady te można przeprowadzać z pojedynczym respondentem lub z grupami respondentów. Dużą rolę w kwestionariuszu odgrywają pytania pośrednie z wyskalowanymi odpowiedziami. Wywiad osobisty jest przydatny do przeprowadzenia sondaży określonego rynku, segmentu rynku towarów konsumpcyjnych. Przykładami wywiadów pogłębionych standaryzowanych są metody projekcyjne. W kwestionariuszu znajdują się pytania z wyskalowanymi odpowiedziami. Osoba prowadząca wywiad musi być przeszkolona i doświadczona.

12  4) Wywiady pogłębione niestandaryzowane zalicza się do wywiadów swobodnych. Określa się je często jako rozmowę której celem jest zebranie danych dotyczących bezpośrednio osoby poddanej pomiarowi. Wywiady te często stosowane są na etapie projektowania badań marketingowych. Odmianą pogłębionych wywiadów niestandaryzowanych są wywiady grupowe. Osoba prowadząca wywiad powinna mieć duże doświadczenie. Musi zachęcać respondentów do swobodnych wypowiedzi na dany temat. Bardzo ważna jest instrukcja przeprowadzania wywiadu.

13 Ankieta  Najbardziej powszechna i najczęściej stosowana metoda gromadzenia informacji w badaniach marketingowych, polegającą na wypełnieniu specjalnych kwestionariuszy. Na przygotowanie ankiety składają się następujące etapy: postawienie problemu, sformułowanie pytań, ułożenie instrukcji, badanie próbne, przygotowanie ostatecznej wersji ankiety.

14 Pomiary fizjologiczne
   Badają fizyczne i nieświadome reakcje człowieka na oddziaływanie środków reklamy, opakowania i innych bodźców, mogą dać wiele informacji decydentom w zakresie działań marketingowych.

15 Eksperyment Jedna spośród pierwotnych metod badań marketingowych stojąca tuż obok wywiadu i obserwacji. Polega ona na badaniu zjawisk, wywołanych przez badającego, w kontrolowanych przez niego warunkach, w celu ich poznania. Eksperyment jest jedną z najbardziej kosztownych metod marketingowych, ale i najbardziej wiążącą z naukowego punktu widzenia. Eksperyment wymaga wybrania określonej grupy osób, które poddaje się działaniu określonych bodźców, kontrolując ich oddziaływanie. Eksperyment jest jednym ze sposobów zbierania danych marketingowych, które wykraczają poza dostarczanie opisowych informacji o konsumencie.

16 Badania marketingowe dla nowego opakowania perfum Giorgio Armani "Acqua Di Gio"
Streszczenie Studium przypadku dotyczy badania wpływu zmiany wygładu opakowania na sprzedaż produktu. Podmiotem badania jest perfum Giorgio Armani Acqua Di Gio, na którego popyt niedawno zmalał. Analiza ma wykazać czy wpływ na taki stan rzeczy miał wygląd zewnętrzny opakowania. Słowa kluczowe popyt, sprzedaż, badanie, analiza, opakowanie, produkt

17 Opis przypadku Perfumy Giorgio Armani Acqua di Gio to perfumy męskie zainspirowane śródziemnomorskim klimatem. Pojawiły się na rynku perfumeryjnym w 1995 roku. Zapach jest utożsamiany z morzem, jego wolnością oraz świeżością. Niewątpliwie przyciąga uwagę, ale, co istotne, nie przytłacza. Od początku marka ta była kojarzona z elegancją, prostotą i delikatnością. Sprzedaż od pojawienia się produktu na rynku utrzymywała się na wysokim poziomie, można powiedzieć ze wręcz z roku na rok obserwowany był coraz większy popyt na ten zapach. Wynika z tego, ze nie tylko cieszył się zainteresowaniem stałych klientów ale również systematycznie porywał nowych. Jednakże na początku roku 2014, kiedy producent postanowił zmienić opakowanie, zmniejszył się popyt na te perfumy. Zaczęto się zastanawiać czy wpływ na to mogły mieć owe zmiany. Szefowie firmy Giorgio Armani postanowili przeprowadzić badania marketingowe, które pozwolą potwierdzić przypuszczenia.

18 Pytania i zadania kontrolne
Jakie metody możemy zastosować chcąc przeprowadzić badania marketingowe opakowań? Dlaczego wygląd zewnętrzny opakowania jest tak ważny? Jaki jest cel badań marketingowych  opakowań? Pod jakim kątem można zbadać opakowania?

19 Bibliografia marketerplus.pl/teksty/artykuly/rola-opakowan-marketingu/ informatykaug.internetdsl.pl/student/Marketing/Badania%20marketingowe/Badania%20marketingowe%20(9%20stron).doc

20 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Karolina Lorke Zarządzanie Sportem, rok III, gr V"

Podobne prezentacje


Reklamy Google