Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witold Woźniak Kształcenie zawodowe i ustawiczne jako narzędzie wpływające na sytuację gospodarczą Polski „Czwartki u ekonomistów” PTE Warszawa, 22 stycznia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witold Woźniak Kształcenie zawodowe i ustawiczne jako narzędzie wpływające na sytuację gospodarczą Polski „Czwartki u ekonomistów” PTE Warszawa, 22 stycznia."— Zapis prezentacji:

1 Witold Woźniak Kształcenie zawodowe i ustawiczne jako narzędzie wpływające na sytuację gospodarczą Polski „Czwartki u ekonomistów” PTE Warszawa, 22 stycznia 2015 r.

2 Wyznaczniki przemian Wyzwania gospodarki – oczekiwania pracodawców Idea i polityka uczenia się przez całe życie Europejskie i krajowe ramy kwalifikacji Walidacja efektów uczenia się innego niż formalne Akumulacja i transfer osiągnięć

3 Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym Słowa kluczowe drożność elastyczność

4 Modernizacja edukacji zawodowej Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2012 r.: wyodrębnienie kwalifikacji w opisach zawodów modyfikacja struktury szkolnictwa zawodowego możliwość realizowania przez szkoły zawodowe kwalifikacyjnych kursów zawodowych (dla dorosłych) możliwość realizacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (w tym kwalifikacyjnych kursów zawodowych) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zmiana sposobu potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych ujednolicenie systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i otwarcie go na potwierdzanie efektów uczenia się innego niż formalne rozwój współpracy z pracodawcami (w procesie uczenia się i egzaminowania)

5 Elastyczność ścieżek kariery Kwalifikacje w zawodach wyodrębniono pod kątem rzeczywistych potrzeb pracodawców poprawy zatrudnialności absolwentów kształcenia zawodowego Umożliwia to „kolekcjonowanie” kwalifikacji: w obrębie zawodu (wspólne kwalifikacje dla poziomu zasadniczej szkoły zawodowej i technikum) w innych zawodach (kwalifikacji wspólnych dla zawodów zbliżonych nie trzeba ponownie potwierdzać)

6 Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 252 kwalifikacje. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto: 23 zawody (po 3 kwalifikacje na zawód), 72 zawody (po 2 kwalifikacje na zawód), 98 zawodów (1 kwalifikacja na zawód), 7 zawodów szkolnictwa artystycznego, dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji Klasyfikacja zawodów

7 Dla kwalifikacji wyodrębnionych w 161 zawodach klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych Dla 62 zawodów istnieje możliwość wykorzystania zdobytych kwalifikacji w innych zawodach Klasyfikacja zawodów

8 Elastyczność na kwalifikacyjnych kursach zawodowych Na KKZ w formie zaocznej liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w PPKZ dla danej kwalifikacji KKZ może być prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Wymiar godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa podmiot prowadzący KKZ Osoba podejmująca kształcenie na KKZ może być – na swój wniosek – zwolniona z zajęć, odpowiednio do treści lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia (na warunkach określonych w §7. rozp. ws. kszt. ustaw.)

9 …ale również elastyczność w zakresie treści (dostosowanie programu do zmian związanych z rozwojem technologicznym, warunków lokalnych, własnego potencjału itp.) formy (KKZ, KUZ, KKO) metodyki (wykorzystanie e-learningu) miejsca (pracodawcy, pracownie, warsztaty, firmy symulacyjne, w domu, mobilnie)

10 edukacja formalna edukacja pozaformalna nieformalne uczenie się egzaminy walidacja efektów uczenia się certyfikacja kwalifikacji - DYPLOMY RYNEK PRACY Elastyczność uczenia się Społeczeństwo obywatelskie Uczestnictwo w kulturze Dalsze uczenie się DORADZTWO ZAWODOWE

11 Szkoła zawodowa KKZ + zrealizowane wcześniej w szkole efekty kształcenia KKZ + KNO 1 + KNO 2 KKZ + KUZ 1 + KUZ 2 KKZ + Europass mobilność 2 lata pracy w zawodzie lub 2 lata nauki w szkole KKZ Bez doradcy? – nie da rady…

12 Uczestnicy KKZ wg danych SIO Data Liczba uczestników KKZ 30.09.2012 r. 14 591 31.03.2013 r.16 572 30.06.2013 r.19 611 30.09.2013 r.35 482 30.06.2014 r.41 490 30.09.2014 r.47 987

13 Popularność KKZ wg stanu na IX.2013 10 Najpopularniejszych kursów Liczba słuchaczy Liczba kursów Symbol kursu Nazwa kursu 7292150M.11. Eksploatacja złóż podziemnych 4019143R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 169681M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 159481A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 1552103T.6. Sporządzanie potraw i napojów 110947E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 71222A.23. Projektowanie fryzur 70336Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 64926M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 62529T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

14 Plany Rozwój współpracy szkół z ich otoczeniem, w tym z pracodawcami Rozwój pozaszkolnych form kształcenia zawodowego – kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych Nowe zawody Promocja kształcenia zawodowego, w tym mapa zawodów Doposażenie szkół i placówek

15 Dziękuję i zapraszam na


Pobierz ppt "Witold Woźniak Kształcenie zawodowe i ustawiczne jako narzędzie wpływające na sytuację gospodarczą Polski „Czwartki u ekonomistów” PTE Warszawa, 22 stycznia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google