Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UKS „G-8 Bielany” Warszawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UKS „G-8 Bielany” Warszawa"— Zapis prezentacji:

1 UKS „G-8 Bielany” Warszawa
Cele, zadania, program szkolenia.... ... droga do Mistrzostwa Sportowego

2 Sekcja pływacka- Kadra Trenerska
Prezes Dariusz Czerwonka – trener I klasa Sekcja pływacka- Kadra Trenerska Paweł Wołkow – trener koordynator Łukasz Drynkowski – trener I klasa Dorota Berger – trener I klasa Jolanta Madej - trener II klasa Monika Gawriołek – trener II klasa Dominika Rutkowska - trener II klasa Dorota Udałow – instruktor Łukasz Kalaszczyński – instruktor Joanna Leszczyńska- instruktor Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany” ma już prawie dziesięć lat. Rozpoczął swoją działalność w listopadzie 1999 roku jako mały, jednosekcyjny klub. Pierwszą rozwijaną dyscypliną był pięciobój nowoczesny. W kolejnych latach zawiązywało się szkolenie w innych dyscyplinach sportu. Dziś w UKS „G-8 Bielany” trenują pięcioboiści, szermierze, strzelcy, zawodnicy uprawiający taekwondo olimpijskie, triathloniści a nawet zawodnicy uprawiający biathlon.

3 BAZA DYDAKTYCZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 52 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 52
mgr Jan Orłowski Z-ca dyrektora ds. Szkoły Podstawowej Nr 263 mgr Ewa Budzyńska Z-ca dyrektora ds. Gimnazjum Nr 78 mgr Hanna Gołębiewska

4 BAZA SPORTOWA Pływalnia 25 m - Centrum Rekreacyjno Sportowe- ul. Conrada 6 Pływalnia 50 m - WOW. Wisła ul. Inflancka 2 Hala Sportowa – ZS nr 52 Sala Sportowa – ZS nr 52 Boisko Szkolne – ZS nr 52 Siłownia – Ośrodek Pracy Pozaszkolnej przy ZS nr52 Lasek Bielański

5 Współpraca: Psycholog sportowy: dr Mirosław Mikicin
Lekarz sportowy: dr Andrzej Strupiński Opieka pielęgniarska: Jolanta Olejniczak Dietetyk: Agnieszka Radecka

6 ZAWODY OKRĘGOWE Piramida hierarchii sportowej w społeczeństwie. I O
MŚ ME MP OOM ZAWODY OKRĘGOWE KLUBY SZKOŁY

7 Piramida hierarchii sportowej w UKS „G-8 Bielany”
20 120 200

8 - Czynniki decydujące o rezultacie sportowym wg K. Fidelus
REZULTAT SPORTOWY BAZA I SPRZĘT WARUNKI SOCJALNO-BYTOWE TECHNIKA PLANOWANIE, ORGANIZACJA I KONTROLA TRENINGU CECHY BIOMECHANICZNE TAKTYKA CECHY WRODZONE (TALENT) CECHY PSYCHICZNE TRENING Przypadek? 1-teoria, 2-wynik

9 Trening sportowy – to wieloletni, zorganizowany proces zmierzający do osiągnięcia mistrzostwa sportowego. Jest on uporządkowany w ramach struktury. Efektem środków i metod stosowanych w poszczególnych jego rodzajach są obciążenia treningowe, podlegające celowym zmianom w kolejnych fazach procesu. Przykład procentowych wartości poszczególnych składowych treningu sportowego w różnych etapach sportowego rozwoju (Bartkowiak; Leonrad; Haugen; Płatonow.)

10 TRENING MENTALNY (TM)- TRENING PSYCHOLOGICZNY -- motywacja wewnętrzna
TRENING FIZYCZNY TRENING MENTALNY (TM)- TRENING PSYCHOLOGICZNY -- motywacja wewnętrzna - relaksacja mięśniowa i umysłowa - wizualizacja - koncentracja - relacje interpersonalne - pewność siebie - przygotowanie startowe TRENING TECHNICZNY TYP I – nauka nowych ruchów, korekta starych „złych” nawyków. TYP II – zautomatyzowanie ruchów Z punktu widzenia fizycznej aktywności treningu TM rozwija precyzje ruchów, ekonomię ruchów, osiąganie optymalnego poziomu aktywacji i umiejętności szybkiego wypoczynku. Z punktu widzenia psychologicznych cech zawodnika trening mentalny poprawia koncentrację uwagi, zwiększ możliwości percepcji i koordynacji psychoruchowej oraz do podniesienia poziomu samooceny, pewności siebie i wiary we własne możliwości. -- motywacja wewnętrzna – ukierunkowanie celów, jak wyzwalać w zawodniku motywację, unikając kontuzji i przetrenowania relaksacja mięśniowa i umysłowa- jak osiągnąć spokój i rozluźnienie jak odpoczywać i wykorzystywać przerwy w grze wizualizacja – jak kształtować i wykorzystywać wyobraźnię - koncentracja jak osiągać i utrzymywać właściwą koncentrację -relacje interpersonalne- jak wyzwalać pozytywną energię w relacjach z innymi Pewność siebie - Jak wierzyć w siebie i swoje możliwości, jak podejmować ryzyko Przygotowanie startowe – jak radzić sobie z emocjami przed zawodami i w czasie zawodów Trening techniczny- podstawowa składowa treningu sportowego. Jego głównym celem jest stworzenie optymalnych warunków, uwzględniając indywidualne cechy zawodnika, aby jak najbardziej korzystnie wykorzystywać siłę napędową. TYP I m.analityczna = syntetyczna, krótkie odcinki zaraz po rozgrzewce, intensywność niska TYP II więcej m.syntetycznej, różne odcinki i różna intensywność. Ocena poszczególnych składowych treningu

11 ETAPY PROCESU SZKOLENIA PŁYWAKÓW
Szkolenie początkowe Wstępne szkolenie podstawowe Etap wstępnego specjalistycznego szkolenia Szkolenie pływaków do wyższych osiągnięć Etap maksymalnego wykorzystania indywidualnych możliwości Etap utrzymania mistrzostwa sportowego Etap stopniowego obniżania osiągnięć Wg Operchał, Karpiński, Sachnowski Etapowość sprzyja wydłużeniu kariery sportowej

12 Motywy podjęcia działalności sportowej
Potrzeba odpowiedniego poziomu pobudzenia; 2. Potrzeba ruchu, rozrywki i zabawy; 3. Potrzeba poczucia własnej wartości(kompetencji, umiejętności, porównywania się z innymi); 4. Poczucie przynależności do zwartego zespołu, koleżeństwo, współpraca i współzawodnictwo.

13 Liczba treningów w mikrocyklu tygodniowym
Liczba treningów różnego typu w mikrocyklu tygodniowym z uwzględnieniem wieku pływaka (Olbrecht). Charakter treningu GRUPY WIEKOWE Do 8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 Od 20 Liczba treningów w mikrocyklu tygodniowym Do 3 3-4 4-6 5-8 5-10 6-11 Wytrzymałościowy 1 1-2 2 2-3 Pojemność tlenowa X 1-3 1-4 Moc tlenowa Pojemność beztlenowa Moc beztlenowa Sprinterski 2-4 3-5 Techniczny 3

14 PROGRAM SZKOLENIA CEL SZKOLENIA Głównym celem jest wychowanie zawodnika, który sprostałby wymaganiom startów w zawodach na poziomie europejskim i światowym.

15 Cel jest realizowany poprzez:
rekrutacje utalentowanych sportowo dzieci i młodzież -rozwój zdolności motorycznych -trening mentalny -indywidualizację obciążeń treningowych -rozwój mocnych i eliminację słabych stron zawodnika -przygotowanie teoretyczne w zakresie: fizjologia, techniki, taktyki, przepisów pływania -kształtowanie nawyków: monitorowania treningu/dzienniczek/, żywienia, nawadniania, prowadzenia zdrowego trybu życia i higieny osobistej. -łączenie edukacji szkolnej ze szkoleniem sportowym -wychowywanie sportowca w duchu sportowej rywalizacji, kultury osobistej oraz wewnętrznej samokontroli

16 Zadania wstępnego etapu szkolenia:
1. Podniesienie podstawowej, wszechstronnej sprawności czynnościowo ruchowej, zahartowanie, powiększenie możliwości czynnościowych i przystosowawczych uczniów; 2. Kształtowanie sprawności ukierunkowanej i specjalnej; 3. Nauczanie podstaw techniki i taktyki; 4. Przekazanie młodocianym sportowcom podstawowych wiadomości o uprawianym sporcie, treningu i walce sportowej;

17 5. Odpowiednie oddziaływanie wychowawcze;
6. Wprowadzanie podstawowych zasad indywidualizacji (np. odmienne traktowanie introwertyka i ekstrawertyka, flegmatyka i sangwinika etc.); Zapewnienie zabawy, rozrywki, odpowiedniego poziomu pobudzenia i poczucia własnej wartości oraz rozwijanie inicjatywy, samodzielności, niezależności; 8. Kształtowanie odpowiedniej, co do treści, kierunku i natężenia motywacji.

18 I etap : Szkolenie początkowe Wiek: 7-9 lat Cel:
wytworzenie pozytywnego emocjonalnego związku z pływaniem, wszechstronne przygotowanie fizyczne, poznanie zasad techniki pływania Realizacja celu: -gry i zabawy ruchowe -ćwiczenia ogólnorozwojowe na lądzie i w wodzie Trening techniczny : -Typ I /Typ II mało/ -rozwój „czucia wody” -prawidłowe ułożenie ciała w wodzie -koordynacja -nauka startów i nawrotów Trening Mentalny: -etap ogólnego przygotowania mentalnego: Metodyka nauczania wg Andrzeja Szarzyńskiego TM: zawodnik uczy się osiągania stanu relaksu i koncentracji uwagi Ocena

19 II. Etap wstępnego szkolenia podstawowego
Wiek: lat. Cel: Opanowanie wszystkich technik pływackich, przygotowanie do startów w zawodach, Trening fizyczny: 20-40% maksymalnych parametrów treningowych Trening techniczny: -Typ I = Typ II -doskonalenie wszystkich stylów pływackich oraz startów i nawrotów -ćwiczenia „czucia wody i czasu” Trening mentalny: Etap specjalistycznego treningu technik mentalnych. Trening mentalny: Etap specjalistycznego treningu technik mentalnych. Zawodnik poznaje i utrwala psychol. Ćwiczenia kształtujące umiejętności ideomotorycznego /wyobrażeniowego/, specyficzną koncentrację uwagi oraz wytrzymałość psych. W obliczu stresu: uczy się również jak włączyc te cwiczenia w przebieg treningu sportowego

20 III. Etap wstępnego specjalistycznego szkolenia
Wiek: lat Cel: podniesienie intensywności pracy treningowej - „mistrzostwo techniczne” -specjalizacja dystansowo-stylowa/początek/ Trening techniczny: optymalizację frekwencji i długości kroku pływackiego, kształtowanie odpowiedniego rytmu ruchu, oraz umiejętności rozluźniania mięśni i gibkości. Typ II/typ I mało/ Trening fizyczny: Obciążenia treningowe nie powinny przewyższać 80% maksymalnych parametrów treningowych realizowanych w późniejszych latach. W programie szkolenia po rozpoznaniu morfo-funkcyjnych i psychicznych predyspozycji pływaka następuje wstępny wybór specjalizacji stylowej i dystansowej. Trening mentalny: Etap mentalnego przygotowania startowego. . Głównym celem tego etapu jest stworzenie przesłanek dla osiągnięcia w późniejszych latach wysokiego poziomu sportowego przez młodych pływaków. Poprzez intensyfikację pracy treningowej. Obciążenia treningowe nie powinny przewyższać 80% maksymalnych parametrów treningowych realizowanych w późniejszych latach. W programie szkolenia po rozpoznaniu morfo-funkcyjnych i psychicznych predyspozycji pływaka następuje wstępny wybór specjalizacji stylowej i dystansowej. Formuję się indywidualna technika. Zadaniem treningu jest rozwijanie podstawowych cech motorycznych, a także utrzymywanie optymalnej techniki pływania. Niezbędnym staje się łączenie wyszkolenia technicznego z różnymi wariantami taktycznymi w zależności od stylu i dystansu. Zawodnicy w tym wieku dobrze tolerują wysiłki o charakterze tlenowym i wyniku procesów adaptacyjnych ich wyniki poprawiają się. Pływacy, którzy posiadają widoczne predyspozycje do wysiłków o charakterze siłowo-szybkościowym wraz z wysokim poziomem zdolności koordynacyjnych, stosowanie dużej objętości pracy tlenowej może bezpowrotnie zamknąć drogę do dalszego rozwoju. Adaptacja organizmu do pracy wytrzymałościowej może spowodować zanik zdolności szybkościowych. Przez cały ten okres należy podnieść na najwyższy poziom umiejętności techniczne - osiągając „mistrzostwo techniczne”. Praca nad jej doskonaleniem powinna być ukierunkowana na : - optymalizację frekwencji i długości kroku pływackiego, kształtowanie odpowiedniego rytmu ruchu, oraz umiejętności rozluźniania mięśni i gibkości - doskonalenie wszystkich elementów wyścigu - skuteczność wykonania technicznego wraz z taktyką wyścigu podczas walki sportowej - doskonalenie techniki bez względu na warunki startowe i treningowe/zmęczenie fizyczne, napięcie psychiczne. Kształtowanie odporności nawyków ruchowych na zmiany w środowisku wewnętrznym organizmu i również zdolności optymalnego łączenia kinematycznych, dynamicznych i rytmicznych elementów techniki w szczególności podczas walki sportowej. W etapie tym wykorzystuje się obiektywne oceny efektywności techniki/ film,zapis video, analiza wyścigu/ , wprowadza się nowe elementy techniczne ze względu na zmiany przepisów FINA. Etap mentalnego przygotowania startowego: zawodnik ćwiczy programy treningu mentalnego przystosowane do przygotowania się do imprezy sportowej- trening ideomotoryczny doskonalący technikę, ćwiczenia kontroli poziomu pobudzenia w trakcie startu, umiejętności wzbudzania poczucie pewności siebie i wiary we zwycięstwo, program wypoczynkowy: pod koniec tego etapu zawodnik utrwala jeden program treningu mentalnego przygotowujący go do startu w konkretnych zawodach

21 Wyławianie talentów ?!

22 -MODEL MISTRZA

23 wyższa niż przeciętna długość ciała
1. Cechy fizyczne: wyższa niż przeciętna długość ciała - sylwetka typu V: szerokie ramiona i wąskie biodra ( należy zwrócić uwagę, że są to wskaźniki relatywne, ważne jest aby proporcje sprzyjały pływaniu). - stosunkowo długie ramiona w porównaniu do wzrostu. - rozwój kości długich nóg ( ważne jest aby długość nóg była większa niż długość tułowia ). relatywnie duże dłonie i stopy. 2. Cechy fizjologiczne 3.Predyspozycje techniczne 4. Predyspozycje mentalne Badania nad budową fizyczną najlepszych pływaków wykazały pewne wspólne właściwości budowy ciała, które odróżniają ich od średniej populacji. Ich budowa sprzyja generowaniu dużych sił napędowych i minimalizowaniu oporów czołowych podczas pływania. Charakterystycznymi cechami budowy fizycznej są tu: * - wyższa niż przeciętna długość ciała * - sylwetka typu V: szerokie ramiona i wąskie biodra ( należy zwrócić uwagę, że są to wskaźniki relatywne, ważne jest aby proporcje sprzyjały pływaniu). * - stosunkowo długie ramiona w porównaniu do wzrostu. * - rozwój kości długich nóg ( ważne jest aby długość nóg była większa niż długość tułowia ). * - relatywnie duże dłonie i stopy. Podkreślić należy, iż istnieją też charakterystyczne różnice pomiędzy pływakami specjalizującymi się w poszczególnych stylach. Na przykład najlepsi żabkarze mają mocniejszą budową ciała oraz większe stopy (w stosunku do wzrostu), podczas gdy najlepsi krauliści i grzbieciści są wyżsi i mają dodatni wskaźnik stosunku długości nóg do tułowia. Różnice w budowie fizycznej zawodników różnych stylów są jednak znacznie mniejsze od różnic pomiędzy profesjonalnymi pływakami, a średnią społeczeństwa. Profesjonalni pływacy odróżniają się od średniej populacji także specyficzną strukturą budowy ciała. Już wcześniej wspomnieliśmy o przewadze „lekkich kości długich”. Do tego należy dodać niską zawartość tkanki tłuszczowej ( nieznacznie wyższą u kobiet ) oraz „lekką” muskulaturę w odróżnieniu od ciężkiej, niezbędnej w sportach walki czy w sportach siłowych. Obie te cechy tylko w niewielkim stopniu są uzależnione genetycznie. W znacznie większym stopniu kształtowane są przez odpowiedni trening i żywienie.

24 Progresja wyniku sportowego Michaela Phelpsa na basenie 50m
Progresja wyniku sportowego Michaela Phelpsa na basenie 50m. w różnych kategoriach wiekowych [Colwin, 2002]. Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Wiek zawodnika 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 Liczba treningów 5 6 6-9 10-12 Konkurencja (m) 50 st. dow. 27.01 25.15 100 st.dow. 1:06.32 59.96 59.25 200 st.dow. 2:22.07 2:09.12 2:07.29 1:55.37 1:51.73 400 st.dow. 4:29.71 4:24.27 4:11.61 3:58.80 3:57.38 800 st.dow. 8:31.25 8:16.10 8:14.59 1500 st. dow. 16:00.82 15:39.08 15:35.35 100 st. grzb. 1:16.27 1:05.91 1:07.00 1:01.21 59.49 200 st. grzb. 2:11.92 2:00.57 200 st. klas. 2:27.42 100 st. delf. 1:10.48 1:06.27 1:04.34 1:04.17 57.50 55.78 52.98 200 st. delf. 2:04.68 1:59.02 1:54.58 200 st. zm. 2:42.17 2:23.18 2:22.13 2:14.88 2:06.50 2:00.86 400 st. zm. 4:31.84 4:24.77 4:15.20

25 Zmodyfikowana skala Borga [Maglischo, 1993].
Skala Odczucia wysiłkowe Efekt treningowy Kategoria treningu 10 Skrajnie ciężko Kształtowanie wydolności beztlenowej, wytrzymałości specjalnej RP Trening tempa 9 Bardzo ciężko Kształtowanie wydolności beztlenowej i VO2max CS Wytrzymałość specjalna 7-8 Ciężko Przeciążanie tlenowego metabolizmu, kształtowanie wytrzymałości tlenowej AT Trening progowy 5-6 Średnio Kształtowanie i podtrzymywanie wytrzymałości tlenowej A3 Tlenowy budujący 3-4 Lekko Podtrzymywanie wytrzymałości tlenowej, odpoczynek po intensywnych zadaniach A2 Tlenowy podtrzymujący 1-2 Bardzo lekko Rozpływanie przed i po treningu A1 regeneracja

26 Charakterystyka III etapu szkolenia –treningu specjalistycznego (Bartkowiak)
Wiek Zakres szkolenia Zalecane OT Klasa Tygodniowe (h) Roczne (h) Ląd Woda km 12-14 Wybór zasadniczego sposobu pływania Specjalizacja dystansowa /nie pełna/ Woda: środki treningowe kształtujące wytrzymałość specyficzną Technika: wszystkie style Taktyka: wszystkie dystanse Ląd: środki treningowe kształtujące wytrzymałość ogólną oraz kształtujące specyficzną siłę i gibkość 3 h K 13,5 31 132 594 1400 III/14 M 12 26 528 1200 18 41 799 1900 III/15 14-17 Ścisła specjalizacja stylowo-dystansowa Woda: przewaga środków treningowych z zakresu specjalnego przygotowania, skierowane na kształtowanie szybkości i wytrzymałości specjalnej. (ok. 70% objętości obciążenia treningowego) Technika: wszystkie style „mistrzostwo techniczne Ląd: zwiększenie udziału środków treningowych z zakresu specjalnego przygotowania (do 50%) 3-4 h 43 184 828 2000 III/16 4 h 20 50 920 2300 Kl. I 16 ≤ Pełna specjalizacja stylowo - dystansowa Woda środki treningowe kształtujące wytrzymałość specyficzną i szybkość pływania Technika: „Mistrzostwo techniczne GS” wszystkie style Taktyka: GS Ląd: kształtowanie siły specyficznej i gigkości, 4-6 h 40-70 1000 Kl.I MM


Pobierz ppt "UKS „G-8 Bielany” Warszawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google