Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INNOpomorze INNOwacyjne powiązania IV edycja projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INNOpomorze INNOwacyjne powiązania IV edycja projektu"— Zapis prezentacji:

1 INNOpomorze INNOwacyjne powiązania IV edycja projektu
Gdańsk, dnia r.

2 Edycje INNOpomorza I edycja - Kampania promująca przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność na Pomorzu wypromowanie postaw pro-przedsiębiorczych wśród mieszkańców Pomorza aktywizacja innowacyjnych działań wśród pomorskich przedsiębiorców zwiększenie wiedzy przedsiębiorców, naukowców na temat współpracy z zakresie budowy innowacyjnej gospodarki

3 II edycja - Partnerstwo dla innowacji
poznanie potrzeb na linii nauka - biznes poszukiwanie potencjalnych obszarów współpracy określenie formalnych i organizacyjnych aspektów współpracy nauki i biznesu kojarzenie partnerów biznesowych

4 III edycja - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji
tworzenie trwałych powiązań w sferze innowacyjnej wzmacnianie kompetencji przedsiębiorców, naukowców oraz uczestników struktur klastrowych utworzenie i prowadzenie centrum innowacji

5 Dotychczasowe efekty badania i analizy w zakresie kreowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań wśród podmiotów gospodarczych stworzenie i uruchomienie regionalnego serwisu poświęconego innowacjom pomoc w procesie tworzenia klastrów m.in Pomorskiego Klastra Żeglarskiego oraz Klastra Logistycznego Północ -Południe

6 zorganizowanie ok. 10 spotkań, seminariów, konferencji zwiększających wiedzę w obszarze innowacyjności i procesów innowacyjnych utworzenie bazy informacyjnej pn. Pomorska Oferta Naukowa online zorganizowanie ok. 20 spotkań matchmakingowych w gronie przedstawicieli środowiska nauki i przedsiębiorców

7 wzmocnienie kompetencji animatorów i koordynatorów klastrów m
wzmocnienie kompetencji animatorów i koordynatorów klastrów m.in poprzez szkolenie pn. Ekspert innowacji w klastrze wsparcie przedsiębiorstw poprzez przyznanie im usługi stworzenia strategii i systemu zarządzania wiedzą utworzenie Pomorskiej Grupy Kompetencji Klastrowych (PGKK),

8 Utworzenie i koordynacja działania Forum Dialogu PGKK
Planowane działania Utworzenie i koordynacja działania Forum Dialogu PGKK spotkania tematyczne wypracowanie modelu współpracy dla rozwoju instytucji skupionych w klastrach uruchomienie narzędzi komunikacji międzyklastrowej materiał promocyjny na temat możliwości rozwoju klastrów

9 Utworzenie i koordynacja działania Platformy Operacyjnej PGKK
usługi eksperckie - w procesie rozwoju koncepcji biznesowych przedsięwzięć klastrowych - dotyczące powoływania i funkcjonowania inicjatywy klastrowej - na przygotowanie do realizacji projektu przez organizacje PGKK opracowanie ujednoliconej, wspólnej oferty klastrów pomorskich

10 Uruchomienie zespołu brokerów technologii pomorskich klastrów
analizy, opracowania w zakresie - zdefiniowania potencjalnej oferty eksportowej klastrów pomorskich - szansy rynkowej dla przedsięwzięć klastrowych - zdefiniowania i określenia rynków atrakcyjnych dla rozwoju klastrów pomorskich

11 Zidentyfikowanie i wsparcie we wdrożeniu narzędzi CSR
zdefiniowanie nowych narzędzi CSR weryfikacja możliwości implementacji poszczególnych narzędzi instrukcja wdrażania poszczególnych narzędzi (podręcznik)

12 Rozwój narzędzia informacyjnego Pomorska Oferta Naukowa online
system do komunikacji międzyklastrowej platforma współdzielenia zasobów w ramach PGKK mapowanie poszczególnych podmiotów klastra

13 Wykształcenie grupy liderów innowacji
zidentyfikowanie grupy potencjalnych liderów procesów innowacyjnych określenie brakujących kompetencji w zidentyfikowanej grupie uzupełnienie kompetencji - przeprowadzenie programu kształcenia

14 Zapraszam do współpracy Emilia Koniuszewska e. koniuszewska@pomorskie
Zapraszam do współpracy Emilia Koniuszewska


Pobierz ppt "INNOpomorze INNOwacyjne powiązania IV edycja projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google