Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Goleniowski Dom Kultury – społeczna instytucja kultury 13 marca 2015r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Goleniowski Dom Kultury – społeczna instytucja kultury 13 marca 2015r."— Zapis prezentacji:

1 Goleniowski Dom Kultury – społeczna instytucja kultury 13 marca 2015r.

2 Jaka gmina?  Gmina Goleniów, Województwo Zachodniopomorskie  33 tys. mieszkańców - 22 tys. w Goleniowie - 11 tys. w 33 sołectwach  Bezrobocie: ok. 6%  35 zakładów pracy w Goleniowskim Parku Przemysłowym.  Skrzyżowanie dróg krajowych nr 3 i 6  Lotnisko cywilne – 6 km od centrum miasta

3 Zasoby  Ludzie – ok.22 osób (w tym Centrum Inf. Turystycznej, Centrum Wolontariatu)  budynki (budynek gł. z 3 salami do zajęć i salą widowiskową na 278 miejsc, Brama Wolińska, amfiteatr na 1500 osób do remontu kapitalnego, modelarnia)  budżet ok. 1,4 mln - dotacji; ok.550 tys. dochodów własnych  Ok. 30 zespołów, pracowni, tj. ok.1000 osób (uczestnicy zajęć –od 2 do 84 lat)

4 Misją GDK jest wspieranie rozwoju społeczno- kulturalnego mieszkańców

5 Zasady Wolność poszczególnych grup. Niezależność w działaniu. To osoba prowadząca grupę odpowiada za jej kształt i wizerunek. Pracuje ona dotąd w strukturze GDK, dopóki ma z kim pracować. Stąd nic nie trwa „wiecznie”, grupy mogą powstawać, usamodzielniać się i odchodzić, mogą również zanikać i ulegać rozwiązaniu, w zależności od zapotrzebowania społecznego, warunków działania i kompetencji prowadzącego. Instruktor sam decyduje o wysokości składek. DK jako miejsce spotkania, klucze, kody i partycje.

6 Partnerstwa i współpraca  współpraca z grupami nieformalnymi (zespoły rockowe, hip-hopowe, grupy wolontariuszy – użyczanie sprzętu, wspólna realizacja koncertów, dofinansowywanie projektów przez GDK),  współpraca z organizacjami pozarządowymi (np. Chór Colegium Vocale – miejsce prób, pomoc przy organizacji koncertów) i udzielanie im wsparcia np. współorganizacja Festynów Organizacji Pozarządowych. Aktualnie z zasobów Domu Kultury korzysta 15 organizacji i grup nieformalnych.

7 Partnerstwa i współpraca  współpraca z firmami i podejmowanie działań o charakterze usługowym (np. realizacja spektaklu Krystyny Jandy Shirley Valentine, wystaw, festynów).  współpraca z instytucjami samorządowymi (szkoły, przedszkola – jarmark adwentowy, spektakle, koncerty, zakończenia roku szkolnego w sali GDK  współpraca z pubami.

8 Partnerstwa i współpraca  Mamo, tato, co wy na to? – program realizowany w partnerstwie z 6-8 (w zależności od roku) przedszkolami publicznymi i prywatnymi na rzecz aktywizacji rodzin (dzieci w wieku przedszkolnym)  Partnerstwo CM2 czyli animacja ulic Chopina, Mikołajczyka i Mickiewicza wspólnie z mieszkańcami, OPS i innymi 14 podmiotami  LGD – Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego  Zachodniopomorskie Forum Kultury

9

10

11 MAMO, TATO, CO WY NA TO?

12

13

14 Monitoring potrzeb  Debaty, spotkania  Badania

15 Debaty i spotkania  15 kwietnia 2003 roku – debata „O kulturze”. W debacie uczestniczyło 31 osób (DK prospołeczny, apolityczny).  2006r. Debata z udziałem młodzieży i dorosłych „Dlaczego TAK? Dlaczego NIE?” (150 osób, projekty dla grup nieformalnych).  28 listopada 2008r. Konferencja podsumowująca Goleniowski Rok Kultury (ok. 80 osób).  W dniach 3 i 4 grudnia 2008r. spotkania z młodzieżą (33 osoby, Strefa Czasu Wolnego – Klub PRZY SCENIE).  26 kwietnia 2010r – debata „Porozmawiajmy o kulturze” (ok. 50 osób, kierunki rozwoju)  2013 i 2014 – kolejne edycje debaty „Porozmawiajmy o kulturze” (ok. 30 osób)

16

17 Pytania

18

19 Badania  2004r. badania ankietowe (ok. 120 ankiet) i wywiady swobodne.  2010r. Badania ilościowe i jakościowe pod kątem budżetu zadaniowego. Badania ilościowe polegały na uzyskaniu odpowiedzi w formie ankiet od 849 respondentów. Badania jakościowe obejmowały przeprowadzenie 6 zogniskowanych wywiadów grupowych, w których wzięło udział łącznie 37 osób reprezentujących różne środowiska Gminy Goleniów. 2013r. Ankiety ok. 120 oraz jedna grupa fokusowa

20 Kto wpływa na kształt działalności DK? Partycypacja Spotkanie, którego celem jest ustalenie kalendarza imprez na następny rok oraz propozycji budżetu poszczególnych wydarzeń odbywa się rokrocznie. Bierze w nim udział grupa ok. 25-30 osób. Są wśród niej przedstawiciele m.in.: organizacji pozarządowych, wolontariusze, urzędnicy, radni, pracownicy domu kultury, biblioteki, grup nieformalnych, dziennikarze, przedsiębiorcy.

21

22

23 AKADEMIA Jasia i Małgosi, WARSZTATY: TWÓRCZO I AKTYWNIE

24

25 BUDOWANIE DOMKÓW (OK. 30 OSÓB, 7-8 DOMKÓW, 2-3 DNI)‏

26

27 Rola DK - Integracja środowiska lokalnego Koncert charytatywny PRZYJACIELE DZIECIOM (ok. 100 -140 osób: dziennikarze, urzędnicy, nauczyciele, artyści, przedsiębiorcy – dochód śr ok. 8000 zł) ; sytuacje edukacyjne Rodzinny Koncert Kolęd – (6-10 wielopokoleniowych rodzin)

28 Jako inicjator Prowadziliśmy i oddaliśmy:  Ścianka wspinaczkową (ZHP)  Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej ŻÓŁTY DOMEK (samorząd)  Centrum Animacji Młodzieży HYDROFORNIA (stowarzyszenie)

29 Dom Kultury a cele i założenia ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Wypracowanie wspólnych działań (zakładanie, inicjowanie i wspieranie grup obywatelskich, stowarzyszeń, lokalnych parnerstw) Poprawa dostępu mieszkańców do informacji i nabywania umiejętności (warsztaty, Informator Społeczno- Kulturalny, Sm-sy, ogłoszenia parafialne, aktywna tablica informacyjna, KULTUROMANIAK)

30 Dom Kultury a cele i założenia ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Zdobywanie lub tworzenie nowych zasobów materiałowych, rzeczowych i finansowych) w obrębie społeczności lokalnej (praca w partnerstwach i współpraca z innymi podmiotami głównie NGO) Zwiększenie demokratycznego uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji (debaty, badania, społeczny wpływ na podział środków finansowych)

31 Co jest najważniejsze?  Dom Kultury - autentyczne miejsce spotkania, relacje  Żeby „być w kulturze”, smakować aktywność, dokonywać wyborów, poprzez kulturę animować  Jeżeli się osiągnie skuces artystyczny – to dobrze. Jeżeli nie - to trudno  Droga od koła zainteresowań, pracowni do stowarzyszenia (np. angażowanie rodziców dzieci i dorosłych uczestników zajęć)

32 Nasz sukces W trakcie wakacji w podczas jednego z turnusów półkolonijnych – 6 letni chłopiec zapytał: „Pse pana, a cy tu mozna się zapisać na zawse?”

33 Dziękuję Zbigniew Łukaszewski animator społeczny związany z Centrum Aktywności Lokalnej malgosiazbyszek@tlen.pl tel. 603 58 68 15


Pobierz ppt "Goleniowski Dom Kultury – społeczna instytucja kultury 13 marca 2015r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google