Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja multimedialna Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja multimedialna Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja multimedialna Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli w roku szkolnym 2013/2014

2 Prawidłowa realizacja treści programowych i planów nauczania Zadania zrealizowane Współpraca z Zespołem ds. monitorowania nowej podstawy programowej. Nauczyciele zgodnie z założeniami i celami Zespołu Nauczycieli ds. monitorowania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego przedstawili stan realizacji programów nauczania w klasach I i II. Prawidłowe realizowanie treści programowych. Wykorzystywanie rozkładów materiału i planów wynikowych opracowanych w ramach prac ZNPH z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, historii, edb. Nauczyciele na bieżąco kontrolowali stopień opanowania wiedzy przez uczniów za pomocą testów sprawdzających i różnego rodzaju prac kontrolnych. Pracowali z arkuszami maturalnymi. Efekty Uczniowie rozwijają swoje umiejętności w dziedzinie kompetencji maturalnych. Wnioski Systematyczna realizacja treści programowych z uwzględnieniem specyfiki i tempa pracy poszczególnych zespołów klasowych. Usprawnia pracę dydaktyczną, która wpływa na rozwój umiejętności uczniów.

3 Wykorzystanie wyników egzaminów próbnych Zadania zrealizowane Opracowano i przeprowadzono badania startowe z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie w klasach pierwszych. Nauczyciele uczący w klasach pierwszych dokonali oceny i analizy prac, na podstawie których sformułowano wnioski do realizacji w procesie planowania i organizowania procesu edukacyjnego w klasach pierwszych liceum i technikum. Opracowano zbiorcze wyniki – Analiza matury z maja 2013 dla ZSP Nr 2 z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Przeprowadzono analizę próbnej matury z OPERONEM (listopad 2013 r.) z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Przeprowadzono próbny egzamin maturalny (Z Echem Dnia) dla klas IV technikum i III liceum. Przeprowadzono próbny egzamin, na rok przed maturą, w klas 2-ich liceum i 3-ich technikum.

4 Wykorzystanie wyników egzaminów próbnych Efekty Sformułowano na podstawie przeprowadzonego egzaminu zewnętrznego wnioski do realizacji w procesie planowania i organizowania procesu edukacyjnego. Zdiagnozowano poziom wiedzy i umiejętności uczniów klas maturalnych ZSP Nr 2 w Stalowej Woli. Wnioski W trakcie lekcji języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie realizować zadania sformułowane w raportach opracowanych po analizie: badań startowych, próbnej matury ( marzec 2014), próbnej matury przeprowadzonej w czerwcu 2014 (zaplanować realizację zadań w roku szkolnym 2014/2015).

5 Praca z uczniami i prawidłowe ocenianie Zadania zrealizowane Indywidualizacja procesu nauczania dla zdiagnozowanych w poszczególnych zespołach klasowych uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych (orzeczenia PPP), polegająca na dostosowaniu wymagań do zaleceń poradni. Systematyczna ocena zgodna z WSO i PSO. Stworzenie uczniom możliwości wykonywania zadań i prac dodatkowych. Efekty *Uzyskanie informacji na temat braków, dysfunkcji u poszczególnych uczniów. *Zmotywowanie ucznia do pracy, ponieważ wymagania zostały dostosowane do ich poziomu. *Osiągnięcie przez ucznia sukcesu na miarę jego możliwości Wnioski Wychowawca na bieżąco monitoruje sytuację uczniów i informuje nauczycieli uczących w danej klasie o wydanych opiniach i orzeczeniach przez PPP

6 Prowadzenie zajęć w ramach art.42 ust.2 pkt2 KN Zadania zrealizowane Świat kultury- zajęcia dodatkoweŚwiat kultury- zajęcia dodatkowe z języka polskiego z języka polskiego Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego dla klasy 4 TBZajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego dla klasy 4 TB Zajęcia pozalekcyjne dla maturzystów (IVTBO, IVTL, IVTD)Zajęcia pozalekcyjne dla maturzystów (IVTBO, IVTL, IVTD)

7 Praca z arkuszem maturalnym dla klasy 2TB2Praca z arkuszem maturalnym dla klasy 2TB2 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i zajęcia dla maturzystów IIIAWZajęcia opiekuńczo-wychowawcze i zajęcia dla maturzystów IIIAW Zajęcia dla maturzystów i dla uczniów przygotowujących się do udziału w konkursach)Zajęcia dla maturzystów i dla uczniów przygotowujących się do udziału w konkursach) Zajęcia z maturzystami z historiiZajęcia z maturzystami z historii Koło WOS i koło EDBKoło WOS i koło EDB

8 Efekty Pogłębienie wiedzy polonistycznej, historycznej. Udział uczniów w konkursach. Uzupełnienie braków edukacyjnych. Wdrożenie do pracy z arkuszem maturalnym. Wnioski Motywować uczniów do lepszej frekwencji na zajęciach dodatkowych.

9 Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach

10 Ogólnopolski Konkurs Ojczyzny Polszczyzny - etap szkolny

11 VIII Olimpiada Mediewistyczna – etap międzyszkolny

12 Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – etap szkolny

13 Szkolny konkurs na plakat „Przeciwko zagrożeniom”

14 Konkurs pod patronatem Pani Posłanki Renaty Butryn - Śladami Powstania Styczniowego

15 XXI Wojewódzki Konkurs Turystyczno Krajoznawczy Poznajemy Ojcowiznę

16 Godziny przy piórze Konkurs Godziny przy piórze

17 XVIII Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2014” w Biesku - Białej

18 XXXVII O OO Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

19 „Sprawni jak żołnierze”- szkolenie pierwszej pomocy

20 Efekty – Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu dziedzin objętych konkursem. Wnioski – Zachęcenie większej liczby uczniów do udziału w konkursach.

21 Organizacja uroczystości i imprez szkolnych w I i II semestrze Zorganizowano następujące uroczystości 74. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę Beania zawodowe u Kościuszki (scenariusz części historycznej uroczystości) Ślubowanie klas pierwszych Przygotowanie Regionalnego I Turnieju Artystycznego O Liść Dębu Organizacja i współorganizacja: Orszaku Trzech Króli, Szlachetnej Paczki,95. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości - MDK

22 Wigilie klasowe, wyjście do Domu Dziecka w Stalowej Woli Organizacja szkolnych wyborów do Parlamentu Europejskiego „Młodzi głosują” Organizacja i współorganizacja z nauczycielami przedmiotów zawodowych Dnia Otwartego Szkoły Przygotowanie scenariusza uroczystości Święta Patrona, Święta Flagi oraz Święta Konstytucji 3 Maja Przygotowanie uczniów klas wojskowych i klasy IITB2 do wizyty Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka Pożegnanie maturzystów w roku szkolnym 2013/2014 Przygotowanie uroczystości na zakończenie roku szkolnego 2013/2014

23 Organizacja wycieczek edukacyjnych Zadania zrealizowane Wyjście do kina i opieka nad uczniami w trakcie seansu filmowego Sierpniowe niebo.63 dni chwały; Jack Strong Ogniska integracyjne Wycieczka do Rzeszowa – Salon maturzystów Zaplanowanie i przeprowadzenie w ramach współpracy z Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli wycieczki edukacyjnej do Rozwadowa dla klas maturalnych: IV TBO, IV TL, IV TD Udział w XXX Międzynarodowym Sympozjum Kościuszkowskim w Maciejowicach, złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach Udział wraz z pocztem sztandarowym w 220. rocznicę wybuchu powstania kościuszkowskiego w Krakowie Wycieczka do Warszawy przez Dęblin i Maciejowice 220. rocznica insurekcji kościuszkowskiej.

24

25 Efekty Integracja zespołu klasowego. Rozwijanie w młodzieży miłości Ojczyzny, poszanowanie dziedzictwa kulturowego, uświadomienie wpływu przeszłości na historię współczesną. Edukacja patriotyczna młodzieży szkolnej, integracja Środowisk Kościuszkowskich w Polsce Wnioski Zachęcać uczniów do efektywnego wykorzystywania wolnego czasu. Organizować wyjazdy młodzieży i reprezentować „Złotą Kościuszkowską” – stolicę Federacji Szkół Kościuszkowskich w Polsce na innych uroczystościach związanych z osobą patrona szkoły.

26 Przygotowała Justyna Świeca Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prezentacja multimedialna Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google