Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt numer: ESF01-2013 – 1 – PL1 – LEO01 – 37042 Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Projekt: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt numer: ESF01-2013 – 1 – PL1 – LEO01 – 37042 Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Projekt: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób."— Zapis prezentacji:

1 Projekt numer: ESF01-2013 – 1 – PL1 – LEO01 – 37042 Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Projekt: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się prze całe życie.

2 Projekt powstał dzięki współpracy naszej szkoły: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku oraz naszego zagranicznego partnera ADC Technology Training LTD (ADC College) z Londynu

3 Partner z którym szkoła przygotowywała projekt - ADC College, to średniej wielkości organizacja, od wielu lat zajmująca się rynkiem edukacji zawodowej. Organizuje liczne kursy językowe, szkolenia oraz staże u partnerów w Londynie. W ADC College pracuje zespół młodych, pełnych energii ludzi, których mieliśmy okazję poznać przebywając w Londynie. To oni zorganizowali nasze zakwaterowanie u rodzin angielskich, uwzględniając nie tylko wygodę w komunikacji do pracy, ale także nasze prywatne oczekiwania. Analizując nasze potrzeby i umiejętności językowe, starali się jak najlepiej dopasować miejsca pracy do możliwości językowych, oczekiwań i preferencji każdego z uczestników stażu. Naszym mentorem w ADC podczas realizacji stażu był Pan Mateusz Mical.

4 Uczestnicy W projekcie wzięło udział 30 uczniów klas III kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych wyłonionych drogą rekrutacji spośród uczniów tych klas.

5 Kilka słów o tym jak to się zaczęło… każdy kto chciał zgłosić chęć udziału w projekcie musiał napisać swoje powody, dla których chciałby wyjechać musieliśmy wykazać się zainteresowaniem tematyką zawodową podczas rekrutacji uczestników do projektu uwzględniano oceny z zachowania, przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego wszyscy mieliśmy równe szanse, ale miejsc było zaledwie 30 tylko najlepsi z nas, którzy pomyślnie przeszli rekrutację i uzyskali najwięcej punktów mogli liczyć na odbycie wymarzonego stażu

6 Projekt to same korzyści… uczestnicząc w nim otrzymaliśmy wsparcie na każdym etapie zarówno w Polsce, jak i za granicą podczas pobytu w Londynie.

7 Udział w stażu był w 100 % bezpłatny dla wszystkich uczestników W ramach projektu wszyscy otrzymaliśmy bezpłatnie materiały biurowe, podręczniki, słowniki, przewodniki i inne materiały niezbędne do realizacji projektu

8 Przed wyjazdem na staż … mieliśmy możliwość uczestniczenia w zajęciach: -przygotowania pedagogicznego (5 h) -przygotowania językowego w zakresie zawodowego języka angielskiego (20 h) -przygotowania kulturowo-zawodowego (20 h)

9 Zajęcia przygotowania kulturowo-zawodowego oraz przygotowania językowego i pedagogicznego pozwoliły nam lepiej przygotować się do realizacji stażu. Podczas zajęć poznaliśmy się nawzajem, aby czas pobytu w Londynie jak najlepiej wykorzystać. Nauczyliśmy się jak radzić sobie z dala od bliskich, jak pokonywać stres i nie bać się tego co nowe.

10 Na zajęciach warsztatowych wspólnie odkrywaliśmy tajemnice Londynu i Wielkiej Brytanii, przygotowywaliśmy plansze, prezentacje i gazetki, które miały przybliżyć kulturę Wielkiej Brytanii również naszym kolegom ze szkoły. Po powrocie wzbogaciliśmy je zdjęciami prezentując to, co udało nam się zobaczyć w Londynie.

11 Przed wyjazdem na staż… Wypełnialiśmy ankiety dotyczące stanu zdrowia oraz kwestionariusze osobowe, testy z języka angielskiego i CV w języku angielskim. Dzięki zawartym w nich informacjom, partner projektu w Londynie – ADC College, przygotował staże zgodne z naszymi oczekiwaniami uwzględniając także znajomość języka, a CV przekazał pracodawcom.

12 Uczestnicząc w projekcie korzystaliśmy z wielu świadczeń finansowanych ze środków projektu: koszty przelotu na trasie Gdańsk – Londyn i Londyn Gdańsk koszty dojazdu na i z lotniska w Polsce i w Londynie ubezpieczenie podczas trwania stażu zakwaterowanie u rodzin angielskich z pełnym wyżywieniem przez cały okres pobytu w Londynie koszty przejazdów lokalnych – metrem i autobusami w Londynie

13 każdy uczestnik stażu otrzymał kieszonkowe na własne wydatki związane z pobytem w Londynie otrzymaliśmy również środki, które umożliwiły nam zwiedzanie Londynu wraz ze wszystkimi jego atrakcjami turystycznymi

14 Opieka i wsparcie Odbywając staże mogliśmy liczyć na wsparcie: opiekunów – Pani Agnieszki Jeromin i Joanny Szymańskiej-Cybulskiej, które towarzyszyły nam podczas całego pobytu w Londynie, wspierały i organizowały nasze wspólne, wolne od pracy weekendy. Wiele pomocy udzielił nam również mentor naszego projektu Pan Mateusz Mical pracujący w ADC College.

15 Opieka i wsparcie Mogliśmy liczyć także na pomoc rodzin goszczących, które stworzyły nam ciepłe i przytulne warunki do odbywania staży Ogromnym wsparciem byli także opiekunowie i współpracownicy w firmach, gdzie odbywałyśmy praktyki – ich optymizm i pozytywne nastawienie były dla nas motywacją do codziennej pracy.

16 CELEM PROJEKTU było odbycie 4-tygodniowych praktyk zawodowych w firmach w Londynie, poznanie standardów obsługi, nowych technologii i kierunków rozwoju naszych zawodów samodzielna realizacja zadań w miejscu pracy poprawa znajomości języka angielskiego zwiększenie kompetencji interpersonalnych i społecznych

17 CEL PROJEKTU Potwierdzenie nabytych podczas stażu umiejętności i doświadczeń zawodowych przez zdobycie certyfikatów Europass, certyfikatów potwierdzających udział w projekcie oraz działaniach związanych z przygotowaniem do projektu.

18 Każdy z uczestników stażu otrzymał: Certyfikat uczestnictwa w stażu od partnera projektu ADC College Certyfikat potwierdzający udział w projekcie i odbycie stażu, wraz z opisem nabytych umiejętności Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w zajęciach przygotowujących do odbycia stażu Certyfikat Europass Mobilność

19 Zachęcam do obejrzenia prezentacji przygotowanych przez moje koleżanki i kolegów, bliżej opowiedzą, jak radziliśmy sobie w ciągu tych czterech tygodni pobytu w Londynie.


Pobierz ppt "Projekt numer: ESF01-2013 – 1 – PL1 – LEO01 – 37042 Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Projekt: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób."

Podobne prezentacje


Reklamy Google