Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania – diagram klas.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania – diagram klas."— Zapis prezentacji:

1 Zadania – diagram klas

2 Serwis domowy Wymagania użytkownika dla systemu komputerowego
Każdy klient serwisu sprzętu domowego opisywany jest następującymi danymi: imię, nazwisko, adres i telefon Serwis zatrudnia serwisantów. Dla każdego z serwisantów chcemy przechowywać: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, telefon Każdy serwisant ma przydzielony samochód służbowy (ważne informacje to: marka, typ, numer rejestracyjny, pojemność, przebieg), z którego korzysta wspólnie z co najwyżej dwoma współpracownikami Miasto jest podzielone na strefy; dla każdej strefy chcemy przechowywać nazwę. Strefy różnią się wielkością opłat strefowych, związanych z koniecznością dojazdu Każda strefa podzielona jest na kilka rejonów (rejony nie muszą być rozłączne) rejon wchodzi w skład dokładnie jednej strefy i obejmuje pewną liczbę ulic. Ulica może wchodzić w skład więcej niż jednego rejonu. Należy pamiętać nazwy rejonów i ulic Każdy serwisant obsługuje co najmniej dwa rejony miasta. Rejony mogą być obsługiwane przez różną liczbę serwisantów, ale nie istnieją rejony, które nie miałyby zapewnionego serwisu Dla każdego zgłoszenia klienta są zapamiętywane: data i godzina przyjęcia zgłoszenia oraz dane klienta Na podstawie ulicy z adresu zgłoszenia (adresem zgłoszenia jest adres klienta) ustalany jest rejon(y) miasta do którego należy wysłać serwisanta. Zapamiętywana jest informacja o tym, któremu serwisantowi przydzielone zostało zgłoszenie – serwisant jest wybierany wyłącznie z grona serwisantów obsługujących ten rejon(y) miasta z którego pochodzi serwisant Inne ważne dane: data i godzina przypisania zgłoszenia do serwisanta oraz data zrealizowania serwisu wraz z godziną rozpoczęcia i godziną zakończenia

3 Skonstruuj diagram klas w oparciu o tekst wymagań użytkowania
Diagram klas dla serwisu

4 Klub pływacki Wymagania użytkownika dla klubu pływackiego:
Klub pływacki zrzesza zawodników amatorów oraz zawodników zawodowców. Każdy zawodnik posiada unikatowy numer ewidencyjny Zawodnik jest zobowiązany wnosić roczną składkę członkowską; wysokość składki jest ustalana indywidualnie dla każdego zawodnika. Składka może zmieniać się z roku na rok. System powinien przechowywać informacje o wszystkich dotychczas wpłaconych składkach członkowskich w klubie Wszyscy amatorzy otrzymują od klubu stypendium sportowe; wysokość stypendium jest taka sama dla wszystkich osób, które je pobierają. Stypendium może się zmieniać, jednak nie może wzrosnąć jednorazowo więcej niż 20%, jak też nie może być niższe niż 100 zł. Należy przechowywać informacje tylko o aktualnej wysokości wypłacanego stypendium Od czasu do czasu klub bierze udział w zawodach sportowych; są to zawody zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Na zawody powoływany jest ad hoc zespół złożony z co najmniej trzech, lecz nie więcej niż sześciu zawodników. Kapitan zespołu, którym może zostać tylko zawodowiec, jest wybierany spośród członków zespołu. Po zakończeniu zawodów taki zespół jest rozwiązywany. Za udział w zawodach zespół jako całość otrzymuje od klubu premię pieniężną, która w następnym kroku jest dzielona pomiędzy osoby, które do niego należą (różne osoby mogą otrzymać różne kwoty pieniężne). Premia jest wypłacana pierwszego dnia po zakończeniu zawodów. Zawodnik (zarówno amator, jak i zawodowiec) może brać udział w dowolnej liczbie zawodów Na każde zawody krajowe klub wysyła minimum dwóch amatorów (niezależnie od tego, czy wysłał na te zawody zespół) w charakterze obserwatorów. Ich zadaniem jest m.in. Przygotowanie raportu z zawodów; każdy z obserwatorów przygotowuje raport indywidualny. Wszystkie raporty są przechowywane Dla każdych zawodów ważne jest, gdzie się one odbywają oraz jaka była kwota wydatków, jakie klub poniósł wysyłając na nie swoich zawodników. Ponadto, dla zawodów zagranicznych należy pamiętać, który język był językiem oficjalnym używanym przez organizatorów System powinien umożliwiać uzyskanie informacji o ilość pieniędzy, jakie każdy zawodnik wpłaci do kasy klubu w danym okresie czasu: amatorzy wpłacają tylko składki, zaś zawodowcy wpłacają składki oraz 10% premii otrzymywanych za udział w zawodach. Dodatkowo, system powinien umożliwiać odnalezienia zawodników, którzy najdłużej należą do klubu.

5

6 Kancelaria prawnicza Pewna kancelaria prawnicza postanowiła usprawnić obsługę prowadzonych przez nią spraw poprzez wykorzystanie systemu informatycznego. Poniżej przedstawiono wymagania użytkownika, w oparciu o, które trzeba stworzyć model konceptualny. Należy przechowywać następujące dane o klientach i pracownikach: imiona (nie więcej niż dwa), nazwisko, nazwisko panieńskie (tylko dla kobiet), adres i telefon. Dla prawników ma być przechowywany także staż w pracy zawodzie. Dla spraw prowadzonych przez kancelarię mają być pamiętane informacje takie jak: data rozpoczęcia i data zakończenia sprawy, czego dotyczyła, czy zakończyła się sukcesem, dane klienta, który ją zlecił oraz którzy prawnicy zajmowali się sprawą. Mają być przechowywane przez kancelarię daty i miejsca wszystkich rozpraw związanych ze sprawą. Każdej rozprawie ma być przypisany identyfikator, unikatowy w ramach danej sprawy. Ponieważ możliwa jest sytuacja, że prawnik zostanie odsunięty od sprawy jeszcze w trakcie jej trwania, ma być pamiętane od kiedy do kiedy prawnik zajmował się daną sprawą. W danym momencie czasu prawnik może być przydzielony tylko do jednej sprawy. Należy uwzględnić fakt, że prawnik może być klientem kancelarii, ale wtedy nie może zajmować się sprawami, które zlecił. Sprawa może być anulowana w dowolnym momencie; dane sprawy anulowanej nie mają być przechowywane. Dane sprawy mają być przechowywane przez 10 lat od momentu jej zakończenia. Oczekuje się, że system będzie wspomagał pracę kancelarii Rejestrowaniu spraw Przydzielaniu pracowników do spraw Odsuwaniu pracowników od spraw Rejestracji rozpraw Rejestracji zakończenia spraw Ustalaniu listy spraw, które w zadanym okresie czasu zakończyły się sukcesem.

7


Pobierz ppt "Zadania – diagram klas."

Podobne prezentacje


Reklamy Google