Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2010/2011 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2010/2011 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2010/2011 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

2 Sieć szkół i placówek publicznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r. Typ szkoły / placówkiLiczba jednostekLiczba uczniówLiczba oddziałów Przedszkola232 643117 Oddziały przedszkolne w SP(w 11 szkołach)29512 Szkoły podstawowe216 011286 Gimnazja133 247137 Licea ogólnokształcące41 82561 Licea profilowane1392 Szkoły zawodowe112 677102 Szkoły specjalne421933 Szkoły artystyczne (PSM)1(168)(10) Internat SOSW1(14) Młodzieżowe domy kultury2 Poradnie psych.-pedagog.1 RAZEM8216 956750

3 Uczniowie w poszczególnych typach placówek Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

4 Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r. Typ szkoły / placówki Liczba jednostek w ewidencji Liczba jednostek dotowanych Liczba uczniów dotowanych Przedszkola (w tym punkty przedszkolne) 1513941 Szkoły podstawowe 22133 Gimnazja (w tym dla dorosłych) 43131 Licea ogólnokształcące (w tym dla dorosłych) 1913 1 558 Szkoły zawodowe (w tym dla dorosłych) 3925 2 075 Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy 1143 RAZEM 80574 881

5 Struktura zatrudnienia w oświacie Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

6 Zatrudnienie nauczycieli z uwzględnieniem godzin ponadwymiarowych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r. Typ szkoły / placówki Etaty kalkulacyjne w tym z godz. ponadwymiarow. Udział % zatrudnienia w godz. ponadwym. Przedszkola (w tym oddz. w SP i wczesne wspomag.) 298,9811,373,8% Szkoły podstawowe635,0661,879,7% Gimnazja373,1050,4213,5% Szkoły ponadgimnazjalne449,0870,2915,7% Szkoły specjalne ( w tym internat) 98,0511,3311,6% Młodzież. domy kultury33,892,316,8% Poradnia Psych.-Pedag.34,770,962,8% Szkoła artystyczna (PSM)24,845,1120,6% RAZEM1947,77213,6611,0%

7 Zatrudnienie nauczycieli wg stopni awansu zawodowego Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

8 Dynamika zmian w tyskiej oświacie na przestrzeni lat 2008/2009 – 2011/2012 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r. Wyszczególnienie2008/20092009/20102010/20112011/2012 Liczba uczniów18 11617 56316 95616 818 Liczba jednostek org.636261 Liczba szkół91838280 Etaty nauczycieli2002194919481831 Etaty administracji182183185182 Etaty obsługi593595589591

9 Podstawowe decyzje prawne i strategiczne podjęte w roku szkolnym 2010/2011 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.  Opracowanie nowych zasad odpłatności za przedszkola  Kontynuacja kampanii „6-latek w szkole” (w tym m.in. wydanie i skierowanie do rodziców informatora o szkołach podstawowych)  Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach (w stosunku do roku 2009/10 o 278 miejsc)

10 Podstawowe decyzje prawne i strategiczne podjęte w roku szkolnym 2010/2011 c.d. Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.  Zmiany w sieci szkół:  Likwidacja Technikum Uzupełniającego nr 2 w ZS 4  Likwidacja internatu SOSW oraz utworzenie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8  Wprowadzenie do szkół zawodowych nowych kierunków:  technik górnictwa podziemnego, technik eksploatacji portów i terminali, technolog robót wykończeniowych  Przystąpienie do realizacji dwóch nowych projektów systemowych w ramach POKL:  SZKOŁA DLA KAŻDEGO. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych – o łącznej wartości 1 446 530 zł  Mam zawód – mam pracę w regionie – o łącznej wartości 3 713 306 zł

11 Stan wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne i multimedia Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r. Rodzaj wyposażenia Stan w roku 2009/10 Stan w roku 2010/11 Różnica Komputery19502170220 w tym komputery do użytku uczniów 12561506250 Projektory multimedialne11218977 Tablice interaktywne115241 Kamery wideo234017

12 Baza dydaktyczna w szkołach - przykłady Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

13 Baza dydaktyczna w szkołach - przykłady Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

14 Baza dydaktyczna w szkołach - przykłady Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

15 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r. Szkoła Podstawowa

16 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

17 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

18 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

19 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r. Gimnazjum część humanistyczna

20 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

21 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r. Gimnazjum Część matematyczno-przyrodnicza

22 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

23 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r. Gimnazjum język angielski

24 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

25 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r. Egzamin maturalny

26 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

27 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

28 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

29 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

30 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

31 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

32 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych

33 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

34 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

35 Pozostałe zagadnienia ujęte w informacji Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.  Wybrane osiągnięcia szkół certyfikaty i tytuły uzyskane przez szkoły i placówki w roku szkolnym 2010/2011  Innowacje i eksperymenty pedagogiczne  Wykorzystanie godzin z art. 42 ustawy Karta Nauczyciela  Nagrody i odznaczenia otrzymane przez nauczycieli, w tym dyrektorów  Dowóz uczniów  Wdrażanie przepisów dot. obniżania wieku szkolnego  Kontrola obowiązku szkolnego i nauki  Wsparcie materialne dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne, zasiłki, podręczniki  Wsparcie materialne dla uczniów zdolnych  Dofinansowanie dla pracodawców z tytułu kosztów kształcenia młodocianych pracowników  Realizacja Programu rządowego pn. „Radosna Szkoła”  Doposażenie szkół  Projekty unijne realizowane przez szkoły i MZO  Inwestycje i remonty ………………………………. itp.

36 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r. Pełna wersja „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2010/2011” jest dostępna do pobrania na stronie www.mzo.tychy.pl www.mzo.tychy.pl / raporty i statystyki / pozostałe


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2010/2011 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google