Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2010/2011 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2010/2011 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2010/2011 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

2 Sieć szkół i placówek publicznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r. Typ szkoły / placówkiLiczba jednostekLiczba uczniówLiczba oddziałów Przedszkola Oddziały przedszkolne w SP(w 11 szkołach)29512 Szkoły podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Licea profilowane1392 Szkoły zawodowe Szkoły specjalne Szkoły artystyczne (PSM)1(168)(10) Internat SOSW1(14) Młodzieżowe domy kultury2 Poradnie psych.-pedagog.1 RAZEM

3 Uczniowie w poszczególnych typach placówek Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

4 Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r. Typ szkoły / placówki Liczba jednostek w ewidencji Liczba jednostek dotowanych Liczba uczniów dotowanych Przedszkola (w tym punkty przedszkolne) Szkoły podstawowe Gimnazja (w tym dla dorosłych) Licea ogólnokształcące (w tym dla dorosłych) Szkoły zawodowe (w tym dla dorosłych) Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy 1143 RAZEM

5 Struktura zatrudnienia w oświacie Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

6 Zatrudnienie nauczycieli z uwzględnieniem godzin ponadwymiarowych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r. Typ szkoły / placówki Etaty kalkulacyjne w tym z godz. ponadwymiarow. Udział % zatrudnienia w godz. ponadwym. Przedszkola (w tym oddz. w SP i wczesne wspomag.) 298,9811,373,8% Szkoły podstawowe635,0661,879,7% Gimnazja373,1050,4213,5% Szkoły ponadgimnazjalne449,0870,2915,7% Szkoły specjalne ( w tym internat) 98,0511,3311,6% Młodzież. domy kultury33,892,316,8% Poradnia Psych.-Pedag.34,770,962,8% Szkoła artystyczna (PSM)24,845,1120,6% RAZEM1947,77213,6611,0%

7 Zatrudnienie nauczycieli wg stopni awansu zawodowego Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

8 Dynamika zmian w tyskiej oświacie na przestrzeni lat 2008/2009 – 2011/2012 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r. Wyszczególnienie2008/ / / /2012 Liczba uczniów Liczba jednostek org Liczba szkół Etaty nauczycieli Etaty administracji Etaty obsługi

9 Podstawowe decyzje prawne i strategiczne podjęte w roku szkolnym 2010/2011 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.  Opracowanie nowych zasad odpłatności za przedszkola  Kontynuacja kampanii „6-latek w szkole” (w tym m.in. wydanie i skierowanie do rodziców informatora o szkołach podstawowych)  Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach (w stosunku do roku 2009/10 o 278 miejsc)

10 Podstawowe decyzje prawne i strategiczne podjęte w roku szkolnym 2010/2011 c.d. Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.  Zmiany w sieci szkół:  Likwidacja Technikum Uzupełniającego nr 2 w ZS 4  Likwidacja internatu SOSW oraz utworzenie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8  Wprowadzenie do szkół zawodowych nowych kierunków:  technik górnictwa podziemnego, technik eksploatacji portów i terminali, technolog robót wykończeniowych  Przystąpienie do realizacji dwóch nowych projektów systemowych w ramach POKL:  SZKOŁA DLA KAŻDEGO. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych – o łącznej wartości zł  Mam zawód – mam pracę w regionie – o łącznej wartości zł

11 Stan wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne i multimedia Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r. Rodzaj wyposażenia Stan w roku 2009/10 Stan w roku 2010/11 Różnica Komputery w tym komputery do użytku uczniów Projektory multimedialne Tablice interaktywne Kamery wideo234017

12 Baza dydaktyczna w szkołach - przykłady Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

13 Baza dydaktyczna w szkołach - przykłady Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

14 Baza dydaktyczna w szkołach - przykłady Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

15 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r. Szkoła Podstawowa

16 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

17 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

18 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

19 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r. Gimnazjum część humanistyczna

20 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

21 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r. Gimnazjum Część matematyczno-przyrodnicza

22 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

23 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r. Gimnazjum język angielski

24 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

25 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r. Egzamin maturalny

26 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

27 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

28 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

29 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

30 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

31 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

32 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych

33 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

34 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.

35 Pozostałe zagadnienia ujęte w informacji Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r.  Wybrane osiągnięcia szkół certyfikaty i tytuły uzyskane przez szkoły i placówki w roku szkolnym 2010/2011  Innowacje i eksperymenty pedagogiczne  Wykorzystanie godzin z art. 42 ustawy Karta Nauczyciela  Nagrody i odznaczenia otrzymane przez nauczycieli, w tym dyrektorów  Dowóz uczniów  Wdrażanie przepisów dot. obniżania wieku szkolnego  Kontrola obowiązku szkolnego i nauki  Wsparcie materialne dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne, zasiłki, podręczniki  Wsparcie materialne dla uczniów zdolnych  Dofinansowanie dla pracodawców z tytułu kosztów kształcenia młodocianych pracowników  Realizacja Programu rządowego pn. „Radosna Szkoła”  Doposażenie szkół  Projekty unijne realizowane przez szkoły i MZO  Inwestycje i remonty ………………………………. itp.

36 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r. Pełna wersja „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2010/2011” jest dostępna do pobrania na stronie / raporty i statystyki / pozostałe


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2010/2011 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2011r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google