Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO Rola i wpływ auto-moto na gospodarkę Wraz z efektem mnożnikowym auto-moto tworzy 7,8% wartości dodanej (104 mld PLN w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO Rola i wpływ auto-moto na gospodarkę Wraz z efektem mnożnikowym auto-moto tworzy 7,8% wartości dodanej (104 mld PLN w."— Zapis prezentacji:

1

2 KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO

3 Rola i wpływ auto-moto na gospodarkę Wraz z efektem mnożnikowym auto-moto tworzy 7,8% wartości dodanej (104 mld PLN w 2012 r.); wpływ bezpośredni części produkcyjnej jest relatywnie mniejszy niż handlowej (1,5% vs. 2,9%), ale wpływ pośredni części produkcyjnej jest większy niż handlowej (2,3% vs. 1,1%).

4 Wpływ auto-moto na inne sekcje gospodarki Tworzenie wartości dodanej w sektorach powiązanych z auto-moto (udziały sumują się do 100%)

5 Uwaga: wielkimi literami oznaczono sekcje PKD, literami małymi – szczególnie istotne branże w ramach danej sekcji. Znaczenie auto-moto dla innych sekcji i branże gospodarki Łączny udział efektów mnożnikowych w produkcji globalnej danej sekcji lub działu na rzecz auto-moto

6 Koszty pracy Prawie 800 tys. osób, czyli 6% pracujących bezpośrednio i pośrednio zatrudnia sektor motoryzacji. W skali całej gospodarki udział kosztów pracy w wytworzonej wartości dodanej jest w Polsce niższy niż w krajach UE, ale w auto-moto jest na poziomie bliższym średniej UE Gospodarka Sektor produkcji pojazdów Koszty pracy w relacji do wartości dodanej w branżach polskiej sektora motoryzacyjnego Średni koszt 1 etatu w energetyce jest o 60% wyższy niż w sektorze przedsiębiorstw Znaczące zróżnicowanie obciążenia kosztami pracy i poziomem zarobków w branżach auto-moto

7 Tendencje sektora motoryzacyjnego – sprzedaż Struktura produkcji pojazdów i części ulega dużym zmianom. Większy udział stanowi obecnie produkcja części niż pojazdów (53% vs. 44%). 2008 2013 47% części i akcesoriów to inne niż wyposażenie elektryczne i elektroniczne

8 Skutki globalnego kryzysu finansowego dla branż nie były jednolite, ale postępuje poprawa rentowności Produkcja silnikówProdukcja samochodów osobowych Produkcja autobusów Produkcja nadwozi, przyczep, naczep Branża handlowa przejmuje część działalności przesyłowo-dystrybucyjnej Tendencje sektora motoryzacyjnego – przychody i rentowność Przyspiesza sprzedaż części i akcesoriów, silników oraz autobusów, ale sprzedaż aut osobowych tkwi w recesji

9 Tendencje sektora motoryzacyjnego – eksport W 2013 r. eksport auto-moto wyniósł 18,7 mld euro, co stanowiło 12% całego polskiego eksportu. Udział eksportu w sprzedaży części produkcyjnejUdział eksportu w sprzedaży w podklasach Wielkość eksportu z Polski (ogółem w mld EUR, jako % eksportu sektora) Dynamika eksportu ogółem i w segmentach (zmiana % rdr i CAGR 2000-2014) Branża handlowa przejmuje część działalności przesyłowo-dystrybucyjnej Od 1999 r. eksport auto-moto wzrósł 8-krotnie, co daje CAGR na poziomie aż 16%

10 Na początku ubiegłej dekady Niemcy odbierali prawie połowę polskiego eksportu auto-moto, a obecnie tylko 29%. Udział w eksporcie danego segmentu w %, wartości w mld euro (w nawiasach) Eksport – główni odbiorcy polskiej produkcji w 2013 r. Polska eksportuje coraz droższe auta, ale średnia cena eksportowanych części do aut spada

11 Model produkcji sektora motoryzacyjnego w Polsce na tle UE Powiązanie polskiego eksportu z produkcją sektora motoryzacyjnego w krajach UE wskazuje na istotne współzależności: Eksport części z Polski jest istotnie powiązany z produkcją auto-moto w 6 krajach (lewy wykres) Eksport części z Polski jest powiązany z eksportem samochodów głównych partnerów handlowych do innych krajów (prawy wykres) Współczynniki korelacji liniowej między dynamiką polskiego eksportu części a dynamiką produkcji Sektora motoryzacyjnego u głównych partnerów handlowych Polski Współczynniki korelacji liniowej między polskim eksportem części a eksportem aut głównych partnerów handlowych Polski Wzrost dynamiki PKB w Polsce o 1 pkt proc. skutkuje wzrostem produkcji auto-moto o 6,7 pkt proc. w tym samym roku i o skumulowane 3,3 pkt proc. w dłuższym okresie

12 Wpływ rządowej polityki na produkcję i sprzedaż aut Lokalizacja produkcji zależy od poziomu krajowej sprzedaży, a ta w Polsce jest statystycznie za niska, jeśli porównamy sprzedaż nowych aut do zarejestrowanych Sprzedaż nowych aut w Polsce powinna być na 2-krotnie wyższym poziomie niż obecnie Sprzedaż nowych aut w Polsce powinna być 2-krotnie wyższa niż obecnie

13 Podsumowanie  Sektor motoryzacyjny daje pracę blisko 800 tys. osób (6% ogółu pracujących) i wytwarza 104 mld PLN, czyli 7,8% wartości dodanej (w tym, 4,4% bezpośrednio i 3,4% pośrednio)  Produkcja sektora motoryzacyjnego jest bardzo silnie zorientowana na eksport (78%), w tym 76% w przypadku części i 89% w przypadku aut osobowych, a eksport auto-moto stanowi 12% eksportu ogółem (w 2008 r. było to aż 17%)  Polska produkcja auto-moto jest silnie skorelowana z produkcją i eksportem auto-moto 6 krajów UE: Słowacja, Szwecja, Włochy, Niemcy, Belgia, Wielka Brytania  Jednak udział Polski w światowej produkcji motoryzacyjnej jest znikomy (0,7% w 2013 r.) i maleje z powodu spadku produkcji aut osobowych ( w 2013 r. produkcja o połowę mniejsza niż w 2008 r.) - pomimo dobrej oceny SSE, BIZ nie trafiają do Polski, ale innych krajów EŚW - popyt wewnętrzny na auta może być istotnym czynnikiem lokalizacyjnym  Globalny kryzys finansowy zmienił architekturę przemysłu motoryzacyjnego: - poszukiwania „nowych Detroit” i delokalizacja produkcji, - rozpoczęcie procesu koncentracji głównych grup producenckich, - regionalna dychotomia konsumentów (kraje rozwinięte vs. rozwijające się)  Produkcja auto-moto jest wskaźnikiem koniunktury – wzrost dynamiki PKB w Polsce o 1 pkt proc. skutkuje wzrostem produkcji sektora motoryzacyjnego o 6,7 pkt proc. w tym samym roku i o skumulowane 3,3 pkt proc. w dłuższym okresie

14


Pobierz ppt "KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO Rola i wpływ auto-moto na gospodarkę Wraz z efektem mnożnikowym auto-moto tworzy 7,8% wartości dodanej (104 mld PLN w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google