Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TWORZENIE I PRZEKSZTAŁCANIA ORGANIZACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TWORZENIE I PRZEKSZTAŁCANIA ORGANIZACJI"— Zapis prezentacji:

1 TWORZENIE I PRZEKSZTAŁCANIA ORGANIZACJI
Przedsiębiorczość Reeingineering Planowane zmiany Doskonalenie organizacji Zmienić kolejność. O samej zmianie: siły, opór itp. wcześniej

2 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Korzystne kombinowanie czynników produkcji (Schumpeter); Spostrzeganie i wykorzystywanie szans przedsiębiorczych; Zintegrowany model przedsiębiorczości – odpowiednie warunki na wejściu w połączeniu z przedsiębiorczością dają dobrze funkcjonującą organizację.

3 ZINTEGROWANY MODEL PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Wyjścia Proces przedsiębiorczy Funkcjonujące przedsiębiorstwo Tworzenie wartości Nowe produkty,... Zyski i osobiste korzyści Zatrudnienie, aktywa oraz wzrost dochodu Niepowodzenie / strata Wejścia Szanse w otoczeniu Osoby przedsiębiorcze Unikatowa koncepcja firmy Uwarunkowania organizacyjne Zasoby Identyfikacja szans Opracowanie i doprecyzowanie koncepcji Ocena i nabycie niezbędnych zasobów Wdrożenia

4 RODZAJE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Niezależna – dotyczy osób, także tworzenie nowych organizacji; Korporacyjna – w ramach istniejącej organizacji.

5 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NIEZALEŻNA
Kryterium doświadczenia przedsiębiorców Kryterium liczby osób Kryterium stopnia innowacyjności Z doświadczeniem nowicjusze indywidualna zespołowa seryjni portfelowi oryginalna naśladowcza W tym franchising

6 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KORPORACYJNA
Inaczej wewnętrzna; Cel – zwiększenie konkurencyjności; Także na zewnątrz organizacji – np. założenie filii; Opiera się na wiedzy pracowników i ich samodzielności; Stworzenie odpowiednich warunków zachęcających do tego pracowników; Uwolnienie z nadmiernej kontroli.

7 RODZAJE DZIAŁAŃ Odnowa strategiczna- zmiana strategii zarządzania – w kierunku organizacji przedsiębiorczej. Może wynikać ze zmian u konkurencji, zmian wymagań klientów; Innowacje materialne i niematerialne – powinna być powiązana ze strategią; Utworzenie nowych jednostek - w ramach istniejącej organizacji lub poza nią - powinno wynikać ze strategii.

8 PRZYKŁADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KORPORACYJNEJ
Doskonalenie produktów i usług; Modernizacja procesów; Racjonalizacji struktur, zarządzania,… Nowe formy współpracy z kontrahentami; Tworzenie nowych jednostek.

9 WARUNKI DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORCZEGO
Kierownictwo organizacji Struktury zdecentralizowane Fundusze pomysły decyzja wdrażanie integracja efekty Klimat przedsiębiorczy Kultura organizacyjna Motywowanie pracowników

10 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A ZARZĄDZANIE
Przedsiębiorczość – inicjowanie zmian. Poszukuje i wykorzystuje; Zarządzanie – ciągła koordynacja istniejącego procesu produkcyjnego.

11 KORZYŚCI Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Wzrost gospodarczy – inicjowanie powstawania organizacji; Wydajność –przedsiębiorczość pozwala doskonalić technologię; Innowacje – przedsiębiorczość zakłada wdrażanie nowości, inicjowanie zmian; Wzrost konkurencji – nie tylko przez nowe przedsiębiorstwa, ale przez doskonalenie i nowe pomysły w istniejących.

12 PRZEKSZTAŁCANIE ORGANIZACJI
Zmiana powinna być stałym zjawiskiem; Postępowanie wynikające z „nakazów przeszłości” jest złe; Dostosowywanie się do zmian na zewnątrz jest wystarczającym motorem zmian; Ale powinny być też zmiany wychodzące ze środka – konkurencyjność; Adaptacyjne versus twórcze uczenie się organizacji; Uczenie się w „podwójnej pętli”.

13 ZMIANY W OTOCZENIU Ograniczenie popytu wewnętrznego;
Przenoszenie produkcji do krajów rozwijających się; Presja na obniżanie wynagrodzeń; Globalizacja łańcuchów dystrybucji; Różnorodne pochodzenie i płeć menedżerów; Praca w domu; Work – life balance.

14 REEINGINEERING Radykalne przeprojektowanie;
Podstawowe pytanie – o co tak naprawdę chodzi w tej organizacji; Projektowanie od początku – czysta kartka papieru; Ponowne definiowanie procesów; Wyjście z myślenia o danym dziale, swojej pracy – koncentracja na przepływach, stosunkach; Głównie gdy mimo poprawnej realizacji procesów (np. dostaw) wynik zbiorczy jest niezadowalający; Kryteria przy projektowaniu: szybkość, jakość obsługi, koszty.

15 https://www. youtube. com/watch. v=_fQ3BydzMz8 https://www. youtube
https://www.youtube.com/watch?v=_fQ3BydzMz8 https://www.youtube.com/watch?v=bca91f2zIJE#t= 264 https://www.youtube.com/watch?v=bca91f2zIJE#t= 480 https://www.youtube.com/watch?v=bca91f2zIJE#t= 612

16 PLANOWANE ZMIANY Systematyczne dążenie do przeprojektowania organizacji; Cel – ciągłe dostosowanie do zmian w otoczeniu; Zamierzone projektowanie i wdrażanie innowacji strukturalnej, nowej polityki, nowego celu. Zmiana w filozofii, klimacie lub stylu działania organizacji.

17 SIŁY W PROCESIE ZMIAN Teoria pola siły (Kurt Lewin) – zachowanie jest wynikiem równowagi między siłami napędowymi i hamującymi; Wzmocnienie sił napędowych – zwiększa skutek lub powoduje wzrost sił hamujących.

18 ŹRÓDŁA OPORÓW Kultura organizacyjna;
Interes własny – okres dostosowawczy jest na ogół nie przyjemny i zmusza pracowników do dodatkowego wysiłku; Poglądy na cele i strategie organizacji – pracownicy nie rozumieją potrzeby zmiany misji, celu itp., bo na ogół nie posiadają takich informacji jak kierownictwo.

19 PROCES ZMIANY Rozmrożenie – ukazanie i przyjęcie zmiany jako oczywistej konieczności; Wprowadzenie zmian – przyjęcie nowych postaw, wartości, zachowań. Przeprowadza „agent zmiany” (z org lub z zewnątrz) – proces identyfikacji i internalizacji; Ponowne zamrożenie – utrwalenie nowych wzorów zachowań.

20 RODZAJE PLANOWANYCH ZMIAN
Decentralizacja; Modyfikacja przepływu pracy – staranne grupowanie specjalności – większa efektywność i morale pracowników. Istotne – ilość pieniędzy jaką można wydać bez uzyskania odrębnego zezwolenia; Zmiany technologiczne. Powinny iść w parze ze zmianami struktury; Zmiany w ludziach – przekształcenie zachowań pracowników.

21 DOSKONALENIE ORGANIZACJI
Bardziej długofalowe, wszechstronne, złożone i kosztowne niż planowana zmiana; Przeniesienie całej organizacji na wyższy poziom funkcjonowania; Głównie dotyczy zmian w ludziach i w jakości stosunków pracy; Szczególna rola kultury organizacyjnej; Nauki behawioralne; Doskonalenie procesu samoodnowy organizacji; Przekazanie dużej części władzy pracownikom, coraz więcej pracy zespołowej; Coraz ważniejsze podobanie się klientowi niż szefowi.

22 ETAPY DOSKONALENIA Diagnoza problemu (agent zmiany);
Zbieranie danych weryfikujących diagnozę; Przekazanie danych członkom organizacji; Zaplanowanie działania; Działanie.

23 Jak powinny wyglądać warunki / cechy działania korporacyjnego - motywowanie pracowników, struktura, fundusze, tak aby następujące organizacje wykazywały się przedsiębiorczością Ogród zoologiczny; Klub Fitness; Wyciąg narciarski; Szkoła języków obcych; Szkoła tańca towarzyskiego?


Pobierz ppt "TWORZENIE I PRZEKSZTAŁCANIA ORGANIZACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google