Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Spotkanie inauguracyjne oddziału firmy PPOR Zdzisław Kochanowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Spotkanie inauguracyjne oddziału firmy PPOR Zdzisław Kochanowicz."— Zapis prezentacji:

1 1 Spotkanie inauguracyjne oddziału firmy PPOR Zdzisław Kochanowicz

2  Chęć rozwoju  Konieczność rozwoju  Rozwój innowacji  Nowy okres programowania i jego wyzwania 2

3 3 Trochę historii

4  Uruchomienie firmy  Siedziba – ul. Sportowa 5, Grajewo 4

5  Firma Zdzisław Kochanowicz Prywatne Przedsiębiorstwo Obsługi Regionów od lat specjalizuje się w organizacji i prowadzeniu wsparcia dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, oraz dla firm, które zainteresowane są zmianami rozwojowymi. 5

6  Głównym celem Naszej firmy jest zapewnienie odbiorcom wysokiej jakości usług poprzez stałą gotowości dostosowywania ich charakteru do potrzeb jakie stawia współcześnie rynek. 6

7  Firma Zdzisław Kochanowicz Prywatne Przedsiębiorstwo Obsługi Regionów powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na usługi szkoleniowe i doradcze. Tak jak następowały przemiany rynkowe w ostatnim dwudziestoleciu, tak następowała ewolucja i rozwój firmy. 7

8  Powołano do życia Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Ostrołęce prowadzącego działalność oświatową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – wpis do rejestru placówek oświatowych z dnia 05.03.2009r. 8

9  Ośrodek wdrożył w usługach szkoleniowych nowe produkty i technologie, tj.: kształcenie w trybie na odległość, modułowe szkolenia zgodne z bazą danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz mobilną salę komputerową. 9

10  Powołano przy ODiDZ Państwową Komisję Egzaminacyjną w zawodzie Kucharz Małej Gastronomii (2010 – 2012) – decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 25.10.2010 r. 10

11  W strukturze firmy PPOR powołano do życia Agencję Zatrudnienia – nr 7337 w rejestrze podmiotów prowadzących działalność agencji zatrudnienia prowadzonej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – świadczenie usług w zakresie: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej 11

12  01.03.2012 r. ODiDZ zostały udostępnione programy kształcenie Urzędu Dozoru Technicznego w obrębie zawodu Operator wózków widłowych  Dzięki temu Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Ostrołęce uruchomił oddział szkoleń technicznych w Sypniewie. 12

13  W strukturze firmy PPOR wyodrębniono Instytutu Badań nad Rozwojem Lokalnym – skupiający działania z zakresu badań nad potencjałem rozwojowym przedsiębiorstw z sektora MMSP. 13

14  Wychodząc naprzeciw nowemu okresowi programowania w strukturze firmy PPOR wyodrębniono Centrum Innowacji i Rozwoju Wsi z siedzibą w Sypniewie. 14

15  Utworzono oddział firmy PPOR Zdzisław Kochanowicz w Szczytnie.  PPOR Zdzisław Kochanowicz ul. Barcza 2D/2, 12-100 Szczytno  Tel. (89) 624 02 36 15

16 Obszar działań:  1/ Innowacje  2/ Odnawialne źródła energii  3/ Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich  4/ Pozyskiwanie środków unijnych dla klientów indywidualnych, biznesowych, instytucjonalnych 16


Pobierz ppt "1 Spotkanie inauguracyjne oddziału firmy PPOR Zdzisław Kochanowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google