Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Atrakcyjność inwestycyjna Województwa Śląskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Atrakcyjność inwestycyjna Województwa Śląskiego"— Zapis prezentacji:

1 Atrakcyjność inwestycyjna Województwa Śląskiego
Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego

2 LOKALIZACJA Niewątpliwie mocną stroną regionu jest jego położenie. Bliska odległość od Czech, Niemiec, Węgier i Słowacji oraz fakt, że w promieniu 600 kilometrów znajduje się 6 europejskich stolic : Warszawa, Praga, Bratysława, Wiedeń, Budapeszt i Berlin czyni ten region atrakcyjnym w oczach inwestorów.

3 AGLOMERACJA ŚLĄSKA To największy zurbanizowany
obszar w Europie Środkowej. Tworzy ją kilkanaście średniej wielkości miast oraz kilka mniejszych ośrodków. Powierzchnia aglomeracji stanowi 18% powierzchni regionu z gęstością zaludnienia wynoszącą 1.900osób/km2. Mieszka tu ok. 2 mln osób. W Aglomeracji istnieje największe zagęszczenie sieci kolejowej i drogowej.

4 MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY KATOWICE
Lotnisko znajduje się ok.30 km na północ od Katowic. Korzystają z niego nie tylko mieszkańcy regionu, ale też mieszkańcy Czech i Słowacji. Miedzynardowy Port Lotniczy Katowice jest głównym portem regionalnym w Polsce co do wielkości ruchu cargo i drugim portem regionalnym w kraju pod względem obsługi ruchu pasażerskiego. W 2008 roku obsłużył 2,5 mln pasażerów. W najbliższym czasie zostanie wybudowany nowy pas startowy o długości 3600 m i nowy terminal cargo.

5 DROGI Województwo Śląskie ma najgęstszą w kraju sieć dróg ekspresowych i autostrad; z zachodu na wschód regionu przebiega autostrada A4, a z północy na południe jest budowana autostrada A1. Miasta aglomeracji śląskiej łączy ekspresowa droga tranzytowa.

6 EUROTERMINAL W SŁAWKOWIE
W Województwie Śląskim w miejscowości Sławków na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej znajduje się terminal logistyczny. Terminal usytuowany jest na styku najdalej na zachód wysuniętego odcinka linii kolejowych o szerokim rozstawie toru (1520 mm) i linii funkcjonujących według standardów europejskich (1435mm). Bezpośrednie połączenie z międzykontynentalną Magistralą Transsyberyjską oraz biegnącym z Chin via Kazachstan tzw. Nowym Jedwabnym Szlakiem umożliwia rozwój transportu kontenerowego na trasie Daleki Wschód i Azja – Europa Zachodnia.

7 GOSPODARKA Województwo Śląskie należy do najsilniejszych gospodarczo regionów Polski. Wytwarza się tutaj 13,2% Produktu Krajowego Brutto (PKB), co daje województwu drugie miejsce w kraju. Wyrazem przeobrażeń zachodzących w gospodarce regionu jest wyraźna zmiana w strukturze wytwarzanej tutaj wartości dodanej brutto (wartości nowo wytworzonej). Udział usług rynkowych i nierynkowych stanowi prawie 60% a przemysłu 33%, co daje pierwszą pozycję w skali kraju. Województwo Śląskie dysponuje licznymi zasobami naturalnymi, do których należą m.in.: węgiel kamienny, złoża cynku i ołowiu, pokłady metanu, gazu ziemnego, złoża margli, wapieni, kruszywa naturalnego, a także wody lecznicze, termalne i mineralne. W oparciu o istniejącą bazę surowcową powstał tu największy w kraju okręg przemysłowy. Zachodzące od kilku lat procesy restrukturyzacyjne powodują systematyczne zmiany w strukturze gospodarki województwa. W całym przemyśle zmniejsza się udział górnictwa i hutnictwa, branż do niedawna dominujących w gospodarce województwa, wzrasta pozycja przemysłu elektromaszynowego, informatycznego, energetyki, a najszybciej przemysłu motoryzacyjnego (region jest największym w kraju producentem samochodów) i spożywczego.

8 ZASOBY LUDZKIE LUDNOŚĆ: co stanowi 12,2% zasobów kraju GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA: osób/km2 przy średniej w kraju 122 osób/km2 i w UE ok.116osób/km2 POWIERZCHNIA: km2, co stanowi 3,9 % powierzchni kraju 14 miejsce pod względem zajmowanego OBSZARU wśród województw oraz 2 miejsce pod względem LICZBY LUDNOŚCI Tak duża koncentracja ludności na stosunkowo niewielkim obszarze to OGROMNY POTENCJALNY RYNEK ZBYTU artykułów konsumpcyjnych. Wyrazem wysokiego stopnia urbanizacji regionu jest 78% udział ludności mieszkającej w 71 miastach. Co trzecie duże miasto w Polsce znajduje się w Województwie Śląskim. populacja w wieku od 25 do 59 lat: ok.53 % populacji ludność w wieku produkcyjnym: 65 % populacji ludność w wieku poprodukcyjnym: 17 % populacji 48 % mężczyzn 52 % kobiet

9 ZASOBY PRACY Ogromny potencjał demograficzny z silną kulturą i etosem pracy Ogromna koncentracja ludności wysoko wykwalifikowanej Stały wzrost poziomu edukacji wśród mieszkańców regionu Bardzo duże zasoby pracy: pracujących, bezrobotnych oraz absolwentów PRACUJĄCY: ok. 12% pracujących w kraju BEZROBOTNI: stopa bezrobocia: 11,1% (II 2012) STUDENCI: ok. 10 % ogółu studentów w Polsce ok. 180 tys. studentów ABSOLWENCI: ok. 10% ogółu absolwentów szkół wyższych w Polsce ok. 42 tys. absolwentów 45 uczelni wyższych

10 KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) to udane połączenie potrzeb inwestorów z potrzebami poszczególnych regionów, w których zostały utworzone. Każda strefa to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorca w SSE ma zapewnione ulgi podatkowe, a dodatkową korzyścią jest fakt, że może rozpocząć działalność na specjalnie przygotowanym, uzbrojonym terenie. com.pl

11 REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI
Województwo Śląskie jako pierwsze w kraju opracowało „ Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata ”. Realizacja „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata ” pozwala na: wzmacnianie regionalnego systemu innowacji poprzez łączenie wokół sieci sektorowych i technologicznych; wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji badawczo-rozwojowych, które mają wpływ na wzrost gospodarczy oraz rozwój technologii i nauki.

12 LIDER ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Po raz szósty z rzędu INSTYTUT BADAŃ nad GOSPODARKĄ RYNKOWĄ dokonał syntetycznej oceny atrakcyjności inwestycyjnej województw oraz oceny atrakcyjności inwestycyjnej podregionów w trzech kategoriach: Śląskie dobre dla inwestora przemysłowej usługowej zaawansowanej technologicznie Działalności Województwo śląskie po raz kolejny uplasowało się na pozycji lidera w tegorocznej edycji raportu pt.: „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski" przygotowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

13 LIDER ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Według najnowszego rankingu Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową wyraźnym liderem atrakcyjności inwestycyjnej nadal pozostaje województwo śląskie. Wysoka atrakcyjność inwestycyjna cechuje województwa dolnośląskie i mazowieckie.

14 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W 2011 i 2012 ROKU
PROMOCJA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA PROWADZONA JEST POPRZEZ DZIAŁANIA ŚLĄSKIEGO CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA – CERTYFIKOWANEGO PARTNER POLSKIEJ AGENCJI INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH udział w targach o charakterze inwestycyjnym MIPIM CANNES – marzec 2011, REAL VIENNA – maj 2011, REAL EXPO Monachium – październik 2011; dystrybucja materiałów informacyjnych; planowana na II poł. roku kampania promocyjna obejmująca głównie portale internetowe, gazety, czasopisma i kampania typu outdoor; współorganizacja IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego (maj 2012); misje gospodarcze do i z regionu; bieżąca obsługa inwestorów; organizacja konferencji, seminariów o tematyce gospodarczej; współorganizacja konkursu Grunt na Medal (wraz z PAIiIZ);

15 System Invest in Silesia
Zintegrowany system informowania o możliwościach inwestycyjnych w Województwie Śląskim Idea projektu Celem działania systemu jest wyszukiwanie, gromadzenie i integrowanie oraz prosta, przejrzysta i wygodna dla użytkownika prezentacja informacji o możliwościach inwestowania oraz rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Śląskim. System będzie korzystał z istniejących portali, stron internetowych oraz bazy danych stworzonej przez współpracujące z portalem samorządy. Głównym praktycznym efektem działania systemu ma być zaoszczędzenie czasu potencjalnemu inwestorowi na szukanie rozproszonych informacji, ich pewność i rzetelność. Zasoby systemu Portal będzie zasilany danymi z następujących źródeł: tzw. „portali podstawowych” – PAIiIZ, PARP, WPHiI, IBnGR, GUS, GAPP, GARR, KSSE, RIG + inne izby gospodarcze, RCOI, ŚCOI, RSIP, ŚCP, ŚCSI, UM WSL, WUP przeszukiwanych na bieżąco stron www i BIP JST z WSL bazy danych stworzonej i aktualizowanej przez JST współpracujące z portalem prasy lokalnej, również na bieżąco przeszukiwanej

16

17 ZDROWIE W dziedzinie medycyny Województwo Śląskie wyróżnia się nie tylko w skali kraju, ale i na arenie międzynarodowej, w szczególności w kardiochirurgii, onkologii i leczeniu oparzeń. KARDIOCHIRURGIA Śląskie Centrum Chorób Serca (Zabrze), Górnośląskie Centrum Medyczne, Klinika Kardiologii (Katowice). ONKOLOGIA Centrum Onkologii, Instytut Marii Skłodowskiej-Curie (Gliwice), Klinika Hematologii i Transplantologii (Katowice). OPARZENIA Centrum Leczenia Oparzeń (Siemianowice Śląskie).

18 TURYSTYKA Województwo Śląskie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów w Polsce. To tutaj na Jasnej Górze w Częstochowie “bije serce narodu”. Każdego roku sanktuarium z obrazem Czarnej Madonny odwiedza ponad 5 mln osób. Pasma górskie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego oraz tereny Jury Krakowsko - Częstochowskiej to idealne miejsca do uprawiania turystyki aktywnej. W Beskidach, gdzie znajduje się ponad 200 kilometrów tras narciarskich, amatorzy “białego szaleństwa” znajdą wyśmienite warunki do uprawiania sportów zimowych.

19 SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI
Szlak Zabytków Techniki to najciekawsza trasa turystyki industrialnej w Polsce. Szlak ten obejmuje 32 obiekty związane z dziedzictwem przemysłowym regionu: tradycją górniczą, hutniczą, energetyką, kolejnictwem, łącznością, produkcją wody i przemysłem spożywczym.

20 KUCHNIA LOKALNA Kuchnia śląska jest to najbardziej rozpoznawalna kuchnia regionalna w Polsce. Festiwal „Śląskie Smaki” organizowany od kilku lat w naszym regionie ma na celu promocję walorów kulturowych województwa poprzez kuchnię regionalną. Impreza ta ma charakter pikniku rodzinnego.

21 KULTURA Województwo Śląskie – to miejsce wielkich wydarzeń, kulturalnych, sportowych i religijnych. Na “Stadionie Śląskim” i w katowickim „Spodku” odbywały się wspaniałe koncerty, z udziałem wielkich artystów takiego formatu jak U2, Genesis, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Pearl Jam. W naszym regionie odbywają się liczne festiwale: Rawa Blues Festiwal, który co roku gromadzi tysiące fanów bluesa i Tydzień Kultury Beskidzkiej czyli najstarsza w Europie impreza folklorystyczna oraz jedna z najciekaw- szych alternatywnych imprez muzycznych: Off Festival w Mysłowicach.

22 Śląskie jest pełne pozytywnej energii.
Widać to nawet z kosmosu…‏

23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej ul. Ligonia 46, Katowice tel.: fax:


Pobierz ppt "Atrakcyjność inwestycyjna Województwa Śląskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google