Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski."— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski

2 SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH Ewa Grudzień

3 Rodzaje pomiarów wielkości fizycznych 1.BEZPOŚREDNIE – pomiar prosty – wykonywane bezpośrednio za pomocą przyrządu pomiarowego, np. masa (pomiar wagą), czas (pomiar stoperem) 2.POŚREDNIE – pomiar złożony – wynik pomiaru obliczany ze wzoru fizycznego Z = f (x 1, x 2, …, x n ) np.

4 Co to jest niepewność pomiarowa? Mierzona wielkość fizyczna ma swoją wartość rzeczywistą X rz. W wyniku pomiaru uzyskujemy wartość pomiarową X. Różnica X rz – X = ΔX rz jest rzeczywistą niepewnością pomiaru X. W wyniku pomiarów wyznacza się przedział X±ΔX, w którym wartość rzeczywista mieści się z określonym prawdopodobieństwem. ΔX zwane jest niepewnością pomiarową. X-ΔX X X+ΔX

5 Niepewności pomiarowe Wynik każdego pomiaru jest obarczony niepewnością pomiarową. Wynik pomiaru zapisujemy w postaci X – najbardziej prawdopodobna wartość wielkości mierzonej Δ X – niepewność pomiaru

6 Źródła niepewności pomiarowych  niedoskonałość zmysłów człowieka  niedoskonałość przyrządów pomiarowych  naturalna zmienność mierzonych obiektów  brak możliwości uwzględnienia wszystkich czynników decydujących o wyniku pomiaru

7 Rodzaje niepewności pomiarowych  niepewność systematyczna – występuje, gdy powtarzając pomiary (ok. 10 pomiarów) otrzymujemy wyniki nieróżniące się sobą więcej niż o wartość działki elementarnej  niepewność przypadkowa (standardowa lub losowa) – występuje, gdy wyniki pomiarów różnią się między sobą więcej niż o wartość działki elementarnej przyrządu pomiarowego

8 Miara niepewności pomiarowej  Za miarę niepewności systematycznej pomiarów bezpośrednich przyjmujemy wartość działki elementarnej przyrządu pomiarowego ΔX s Miarę niepewności przypadkowej wyznaczamy stosując metody statystyczne. Jako jej miarę stosuje się przybliżenie odchylenia standardowego

9 Miara niepewności pomiarowej  Za miarę niepewności całkowitej ΔX mierzonej wielkości X przyjmujemy sumę niepewności systematycznej i przypadkowej.  W szkolnych warunkach dla celów szacunkowych za niepewność wartości średniej będziemy przyjmować:  Powyżej omawiane niepewności są niepewnościami bezwzględnymi.

10 Wartość średnia pomiaru Jeżeli wykonujemy wiele pomiarów wielkości X to najlepszym przybliżeniem wartości najbardziej prawdopodobnej mierzonej wielkości jest w takim przypadku średnia arytmetyczna gdzie n – to liczba wykonanych pomiarów X i - wyniki i-tego pomiaru

11 Metoda NKP (pomiary złożone) Metoda NKP (najmniej korzystnego przypadku) jest stosowana dla pomiarów złożonych. Wartość średnia wielkości wyznaczanej pośrednio z = f (x, y) jest zależna od średnich wartości wyników pomiarów wykonanych bezpośrednio.

12 Metoda NKP (pomiary złożone) Niepewność wielkości wyznaczanej pośrednio jest zależna od niepewności wielkości mierzonych bezpośrednio. Z max – maksymalna wartość Z Z min – minimalna wartość Z

13 Metoda NKP (pomiary złożone) Ogólnie dla zależności typu niepewność względna W mierzonej wielkości Z wyraża się wzorem ΔZ – niepewność bezwzględna mierzonej wielkości Z

14 Graficzna prezentacja wyników Zależność pomiędzy mierzonymi wielkościami wraz z ich niepewnościami będziemy przedstawiać graficznie w układzie współrzędnych x,y. ilf.fizyka.pw.edu.pl

15


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google