Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aleksandra Popławska Marta Pawłowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aleksandra Popławska Marta Pawłowska"— Zapis prezentacji:

1 Aleksandra Popławska Marta Pawłowska
Strategia organizacji

2 2 Strategie Pojęcie Teorie Jako plan Prognozowanie SWOT Jako proces
Niepełna racjonalność Metafora garncarza Utrwalanie strategii Jako pozycja Model 5 sił Jako zasób Teoria zasobowa Budowa strategii 2

3 Czym jest strategia? proces tworzenia specyficznego, perspektywicznego, planu działania, wzorzec działania, ciąg decyzji, określonych zachowań w pewnym przedziale czasu, określenie głównych, długofalowych celów firmy, proces samoidentyfikacji organizacji poprzez określenie jego misji, celu i ich konsekwentną realizację, sposób dochodzenia do pożądanej pozycji konkurencyjnej / rynkowej 3

4 Teorie strategii: Teoria strategii jako planu długookresowego
Teoria strategii jako procesu (ewolucji) Teoria strategii jako pozycja konkurencyjna Teoria zasobów i dynamicznych umiejętności 4

5 Strategia jako plan długookresowy
Podstawowe założenia: • efektem procesu planowania powinna być gotowa do wdrożenia strategia – dokument, który mówi, co, kto i jak ma zrobić • organizacje dzięki budowaniu planów strategicznych mogą i powinny swoją przyszłość kształtować w racjonalny i uporządkowany sposób • w tworzeniu strategii najbardziej się liczy perspektywa prezesa firmy („głównego stratega”) lub szerzej –naczelnego kierownictwa • budowanie strategii jest zdyscyplinowanym, formalnym procesem łączącym analizę otoczenia i diagnozę stanu organizacji (SWOT) 5

6 Analiza strategiczna SWOT Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu, W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu, O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany, T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 6

7 Strategia jako proces (ewolucja)
Główne założenia: Koncentracja na procesie powstawania powtarzalnych wzorców decyzji i działań w zachowaniu organizacji Proces budowy strategii nie jest w pełni racjonalny, a zdyscyplinowany i formalny obraz planowania jest zwykłą idealizacją Realna strategia jest wypadkową strategii zamierzonej i samorzutnej (metafora stratega – garncarza) Działania samorzutne i zamierzone tworzą z czasem spójny wzorzec decyzji i działań 7

8 Proces powstawania strategii organizacyjnej w teorii ewolucyjnej
8

9 Strategia jako pozycja konkurencyjna
punktem wyjścia do budowy i analizy strategii jest otoczenie organizacji; strategie należy formułować zawsze pod kątem konkurencji; istnieją dwie bazowe strategie do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku: minimalizacja kosztów i zróżnicowanie oferty produktów lub usług; przewaga kosztowa jest najbardziej fundamentalną przewagą konkurencją; strategia zróżnicowania wyrobów w większym stopniu niż strategia przewagi kosztowej ogranicza swobodę konkurencyjną organizacji, ale utrudnia atak konkurencji; 9

10 Model 5 sił Portera 10

11 Strategia jako zasób Kluczowe zasoby i umiejętności są nierównomiernie rozlokowane na rynku i mają ograniczoną mobilność Istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy zasobami firmy, przewagą konkurencyjną oraz uzyskiwaną efektywnością W warunkach dużej zmienności i złożoności rynków nawet cenne, rzadkie i trudne do imitacji zasoby nie wystarczają, by zbudować przewagę 11

12 Budowa strategii 12

13 Strategia marketingowa
Marketing – jest to proces społeczno- gospodarczy polegający na rozumieniu, kształtowaniu i dostarczaniu wartości pozwalającej zaspokoić potrzeby określonej grupy nabywców w sposób tworzący wzajemną satysfakcję 13

14 Korzyści produktowe Korzyści usługowe Wartość oferty Korzyści
pracowników Wartość dla klienta Korzyści wizerunkowe Cena Koszty oferty Koszty zakupu Koszty użytkowania 14

15 Strategia obsługi rynku
Segmentacja rynku Wybór rynku docelowego Pozycjonowanie oferty 15

16 KRZYŻÓWKA N A B Y W C Y U M I E J Ę T N O Ś C I M A R K E T I N G C
T H R E A T S D O M E N A Z A S Ó B P O R T E R K W I Z J A N G A R N C A R Z A 16

17 Benchmarking - Jest to metoda polegająca na wyborze wzorcowego konkurenta, porównywania z nim własnej organizacji i dostosowania jego podejścia do warunków działania firmy. Za firmę wzorcową uznaje się tę, która osiąga dużo lepsze wyniki niż analizowane przedsiębiorstwo. Przy czym istota polega nie na znajdowaniu i przenoszeniu gotowych wzorców, lecz na sposobie dochodzenia do najlepszych rozwiązań. 17

18 Dziękujemy za uwagę! 18


Pobierz ppt "Aleksandra Popławska Marta Pawłowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google