Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie Niskopoziomowe Dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie Wykład 2: Cyfrowy zapis informacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie Niskopoziomowe Dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie Wykład 2: Cyfrowy zapis informacji."— Zapis prezentacji:

1 Programowanie Niskopoziomowe Dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie Wykład 2: Cyfrowy zapis informacji

2 Plan Podstawowa terminologia Kody naturalne Konwersja pomiędzy kodami naturalnymi o różnych podstawach Kody uzupełnieniowe Liczby binarne ze znakiem Kody BCD Kody refleksyjne Zmiennoprzecinkowy zapis liczb Kody alfanumeryczne Zabezpieczenia przed błędami

3 Podstawy Informacje: –przechowywanie –przetwarzanie –przekazywanie Przechowywanie: –tekst –grafika –dźwięk –obraz ruchomy

4 Alfabet

5 Operacja złożenia

6 Alfabet binarny

7 Język Język – skończony i niepusty zbiór różnych słów nad danym alfabetem Semantyka – znaczenia słów języka Składnia (syntaktyka) – zbiór reguł używania słów danego języka

8 Słowa binarne

9 Kod

10 Kodowanie

11 Dekodowanie i konwersja

12 Kody liczbowe Kody liczbowe stosowane są do zapisu informacji liczbowych –kody naturalne o różnych podstawach –kody uzupełnieniowe –kody do zapisu liczb ze znakiem –kody dwójkowo-dziesiętne (BCD) –kody refleksyjne –kody zmiennoprzecinkowe

13 Kody naturalne

14 Formuły kodowania naturalnego (1)

15 Formuły kodowania naturalnego (2)

16 Naturalny kod dwójkowy

17 MSB i LSB MSB (ang. Most Significant Bit) – oznacza najwyższy lub najbardziej znaczący bit – bit związany z największą wagą i występujący w zapisie na najbardziej skrajnej pozycji z lewej strony LSB (ang. Least Significant Bit) – oznacza najniższy lub najmniej znaczący bit – bit związany z najmniejszą wagą i występujący w zapisie na najbardziej skrajnej pozycji z prawej strony

18

19 Konwersja dziesiętnych liczb całkowitych

20 Konwersja dziesiętnych liczb ułamkowych

21 Konwersja dziesiętnych liczb rzeczywistych Część całkowitą i część ułamkową przetwarza się oddzielnie według przedstawionych reguł

22 Uzupełnienia liczb

23

24

25 Uzupełnienie do 2 – U2 Zgodnie z regułą 2 liczbę w kodzie U2 otrzymujemy zachowując bez zmian wszystkie najmniej znaczące zera, aż do pierwszej najmniej znaczącej jedynki włącznie, a pozostałe bity negujemy

26 Reprezentacja liczb dwójkowych ze znakiem Kod znak moduł (ZM) –MSB jest bitem znaku – 1 oznacza liczbę ujemną –pozostałe bity przedstawiają wartość bezwzględną liczby, czyli moduł Kod znak-uzupełnienie do 1 (ZU1) –MSB bitem znaku –pozostałe bity oznaczają moduł: kodowany naturalnie dla liczb dodatnich kodowany jako U1 dla liczb ujemnych Kod znak-uzupełnienie do 2 (ZU2) –MB bitem znaku –pozostałe bity oznaczają moduł: kodowany naturalnie dla liczb dodatnich kodowany jako U2 dla liczb ujemnych Dwa zera („dodatnie” i „ujemne”) w kodach ZM i ZU1 W kodach uzupełnieniowych nieznaczące bity są uzupełniane bitem znaku

27 Kody dwójkowo-dziesiętne

28 Kody BCD ND (Aikena) XS3XS3- Graya 1-z-107-segm. abcdefg

29 Kody refleksyjne

30 Zapis stałoprzecinkowy

31 Zapis zmiennprzecinkowy

32 Cechy zapisu zmiennoprzecinkowego

33 Kody alfanumeryczne 5-bitowy kod telegraficzny CCITT nr 2 7-bitowy kod ISO bitowy kod ASCII (pierwsze 32 znaki specjalne) Kody 8-bitowe – extended ASCII -m.in.: –Latin-2 (Slavic, strona kodowa 852) –Windows EE (Eastern Europe, strona kodowa 1250) –ISO Latin-2 (ISO ) Kody 16 bitowe Unicode Kody 32 bitowe Ucode

34 Kody kontrolne Kod kontrolny służy do kontroli wierności informacji kodowanych cyfrowo Podział ze względu na możliwość poprawy błędów: –kody detekcyjne – wyłącznie wykrywają błędy –kody korekcyjne – wykrywają i korygują błędy Podział ze względu na sposób kodowania: –kody blokowe – kolejne informacje kodowane niezależnie (bez pamięci) –kody rekurencyjne (splotowe) – kolejne informacje kodowane również z uwzględnieniem wyników kodowania wcześniejszych informacji (z pamięcią)

35 Parametry kodów kontrolnych

36 Warunki wykrywalności i korygowalności kodu

37 Przykładowe kody kontrolne Kod 1-z-10 Kody BCD o stałej liczbie jedynek równej 2 Kody systematyczne – złożenie ciągu informacyjnego z ciągiem kontrolnym: –kod z kontrolą parzystości bit parzystości parzystość parzysta i nieparzysta

38 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Programowanie Niskopoziomowe Dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie Wykład 2: Cyfrowy zapis informacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google