Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie Niskopoziomowe Dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie Wykład 2: Cyfrowy zapis informacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie Niskopoziomowe Dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie Wykład 2: Cyfrowy zapis informacji."— Zapis prezentacji:

1 Programowanie Niskopoziomowe Dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie Wykład 2: Cyfrowy zapis informacji

2 Plan Podstawowa terminologia Kody naturalne Konwersja pomiędzy kodami naturalnymi o różnych podstawach Kody uzupełnieniowe Liczby binarne ze znakiem Kody BCD Kody refleksyjne Zmiennoprzecinkowy zapis liczb Kody alfanumeryczne Zabezpieczenia przed błędami

3 Podstawy Informacje: –przechowywanie –przetwarzanie –przekazywanie Przechowywanie: –tekst –grafika –dźwięk –obraz ruchomy

4 Alfabet

5 Operacja złożenia

6 Alfabet binarny

7 Język Język – skończony i niepusty zbiór różnych słów nad danym alfabetem Semantyka – znaczenia słów języka Składnia (syntaktyka) – zbiór reguł używania słów danego języka

8 Słowa binarne

9 Kod

10 Kodowanie

11 Dekodowanie i konwersja

12 Kody liczbowe Kody liczbowe stosowane są do zapisu informacji liczbowych –kody naturalne o różnych podstawach –kody uzupełnieniowe –kody do zapisu liczb ze znakiem –kody dwójkowo-dziesiętne (BCD) –kody refleksyjne –kody zmiennoprzecinkowe

13 Kody naturalne

14 Formuły kodowania naturalnego (1)

15 Formuły kodowania naturalnego (2)

16 Naturalny kod dwójkowy

17 MSB i LSB MSB (ang. Most Significant Bit) – oznacza najwyższy lub najbardziej znaczący bit – bit związany z największą wagą i występujący w zapisie na najbardziej skrajnej pozycji z lewej strony LSB (ang. Least Significant Bit) – oznacza najniższy lub najmniej znaczący bit – bit związany z najmniejszą wagą i występujący w zapisie na najbardziej skrajnej pozycji z prawej strony

18

19 Konwersja dziesiętnych liczb całkowitych

20 Konwersja dziesiętnych liczb ułamkowych

21 Konwersja dziesiętnych liczb rzeczywistych Część całkowitą i część ułamkową przetwarza się oddzielnie według przedstawionych reguł

22 Uzupełnienia liczb

23

24

25 Uzupełnienie do 2 – U2 Zgodnie z regułą 2 liczbę w kodzie U2 otrzymujemy zachowując bez zmian wszystkie najmniej znaczące zera, aż do pierwszej najmniej znaczącej jedynki włącznie, a pozostałe bity negujemy

26 Reprezentacja liczb dwójkowych ze znakiem Kod znak moduł (ZM) –MSB jest bitem znaku – 1 oznacza liczbę ujemną –pozostałe bity przedstawiają wartość bezwzględną liczby, czyli moduł Kod znak-uzupełnienie do 1 (ZU1) –MSB bitem znaku –pozostałe bity oznaczają moduł: kodowany naturalnie dla liczb dodatnich kodowany jako U1 dla liczb ujemnych Kod znak-uzupełnienie do 2 (ZU2) –MB bitem znaku –pozostałe bity oznaczają moduł: kodowany naturalnie dla liczb dodatnich kodowany jako U2 dla liczb ujemnych Dwa zera („dodatnie” i „ujemne”) w kodach ZM i ZU1 W kodach uzupełnieniowych nieznaczące bity są uzupełniane bitem znaku

27 Kody dwójkowo-dziesiętne

28 Kody BCD ND84212421 (Aikena) XS3XS3- Graya 1-z-107-segm. abcdefg 00000 0011001000000000011111110 10001 0100011000000000100110000 20010 0101011100000001001101101 30011 0110010100000010001111001 40100 0111010000000100000110011 5010110111000110000001000001011011 6011011001001110100010000001011111 7011111011010111100100000001110010 8100011101011111001000000001111111 9100111111100101010000000001111011

29 Kody refleksyjne

30 Zapis stałoprzecinkowy

31 Zapis zmiennprzecinkowy

32 Cechy zapisu zmiennoprzecinkowego

33 Kody alfanumeryczne 5-bitowy kod telegraficzny CCITT nr 2 7-bitowy kod ISO646-1983 7-bitowy kod ASCII (pierwsze 32 znaki specjalne) Kody 8-bitowe – extended ASCII -m.in.: –Latin-2 (Slavic, strona kodowa 852) –Windows EE (Eastern Europe, strona kodowa 1250) –ISO Latin-2 (ISO 8859-2) Kody 16 bitowe Unicode Kody 32 bitowe Ucode

34 Kody kontrolne Kod kontrolny służy do kontroli wierności informacji kodowanych cyfrowo Podział ze względu na możliwość poprawy błędów: –kody detekcyjne – wyłącznie wykrywają błędy –kody korekcyjne – wykrywają i korygują błędy Podział ze względu na sposób kodowania: –kody blokowe – kolejne informacje kodowane niezależnie (bez pamięci) –kody rekurencyjne (splotowe) – kolejne informacje kodowane również z uwzględnieniem wyników kodowania wcześniejszych informacji (z pamięcią)

35 Parametry kodów kontrolnych

36 Warunki wykrywalności i korygowalności kodu

37 Przykładowe kody kontrolne Kod 1-z-10 Kody BCD o stałej liczbie jedynek równej 2 Kody systematyczne – złożenie ciągu informacyjnego z ciągiem kontrolnym: –kod z kontrolą parzystości bit parzystości parzystość parzysta i nieparzysta

38 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Programowanie Niskopoziomowe Dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie Wykład 2: Cyfrowy zapis informacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google