Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy makroekonomii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy makroekonomii"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy makroekonomii
Ćwiczenia nr 7

2 Plan zajęć Deflacja Bezrobocie Krzywa Philipsa

3 Kartkówka Wyjaśnij, czym jest inflacja monetarna oraz inflacja cenowa.
Wymień skutki (koszty) inflacji. Wyjaśnij, czym jest hiperinflacja.

4 Deflacja Deflacja monetarna i cenowa. Źródła deflacji cenowej
1) spadek podaży pieniądza; 2) wzrost popytu na pieniądz a) tezauryzacja; b) wzrost podaży dóbr i usług.

5 Deflacja na rynku komputerów (wydatki wzrosły o 2700%)

6 Deflacja cenowa jako antitodum na deflację monetarną
Wyobraźmy sobie, że przed kryzysem finansowym Bill robił zakupy raz w tygodniu w lokalnym supermarkecie. Na zakup wody przeznaczał 10 USD. Przy cenie 1 USD za butelkę, mógł kupić 10 butelek. Teraz, w czasie kryzysu, Bill może wydać na wodę jedynie 5 USD. Pytanie: Ile musiałaby kosztować butelka wody, aby Bill mógł za 5 USD nabyć 10 butelek, za które płacił 10 USD?

7 Deflacja w standardzie złota

8 Deflacja a wzrost realnych płac

9 Czy deflacja jest szkodliwa?
Która deflacja? Walka z deflacją czy źródłem? Polityka monetarna ma „neutralizować” spadek cen, by były stabilne. Deflacja wynikająca ze wzrostu produktywności powszechnie jest uważana za korzystne zjawisko. Tezauryzacja - reakcja na wzrost niepewności. Spadek podaży pieniądza najbardziej kontrowersyjny. Ceny się dostosowują do zmian na rynku.

10 Podsumowanie inflacji i deflacji

11 Bezrobocie Bezrobotny to osoba, która
Arkadiusz Sieroń Bezrobocie Bezrobotny to osoba, która 1. jest chętna do pracy za wynagrodzenie odpowiadające danej kategorii pracy, ale 2. nie może znaleźć pracodawcy, który zaoferuje jej pracę, pomimo że 3. pracodawca postrzega tę osobę jako pracownika, który jest „wymienny” z obecnie zatrudnionymi.

12 Arkadiusz Sieroń Rynek pracy

13 Rynek pracy Praca jest towarem (usługą). Pracodawcy to klienci.
Pracodawca przeznacza pewną pulę środków na zatrudnienie pracownika, powyżej której po prostu nie opłaca mu się go zatrudnić.

14 Wybór między pracą a czasem wolnym
Arkadiusz Sieroń Wybór między pracą a czasem wolnym

15 Indywidualna podaż pracy
Arkadiusz Sieroń Indywidualna podaż pracy

16 Wzrost rynkowej podaży pracy

17 Spadek rynkowej podaży pracy

18 Popyt na pracę

19 Produktywność a popyt na pracę

20 Rodzaje bezrobocia Bezrobocie jawne a ukryte
Arkadiusz Sieroń Rodzaje bezrobocia Bezrobocie jawne a ukryte Bezrobocie krótko- a długookresowe Bezrobocie cykliczne (keynesowskie) Bezrobocie sezonowe Bezrobocie strukturalne Bezrobocie technologiczne Bezrobocie frykcyjne Bezrobocie dobrowolne (katalaktyczne) Bezrobocie klasyczne

21 Bezrobocie dobrowolne
Arkadiusz Sieroń Bezrobocie dobrowolne

22 Bezrobocie klasyczne Arkadiusz Sieroń

23 Przyczyny bezrobocia Koszty pracy. Płaca minimalna.
Arkadiusz Sieroń Przyczyny bezrobocia Koszty pracy. Płaca minimalna. Regulacje (nieelestyczne prawo pracy). Opodatkowanie pracy (klin podatkowy). Subsydiowanie bezrobocia.

24 Płaca minimalna

25 Płaca minimalna Dlaczego tylko 1680zł brutto, a nie 10 000zł?
Im coś jest droższe, tym mniejszy popyt. Najbardziej poszkodowani niewykwalifikowani, pracownicy. Najbardziej zyska część obecnych zatrudnionych, np. związki zawodowe. Większe płace dla jednych kosztem bezrobocia innych. Albo mniejszy czas pracy czy gorsze pozapłacowe warunki. Konkurencja pozapłacowa.

26 Umowy cywilnoprawne Założenie, że stosunek pracy jest lepszy od umów cywilnoprawnych. Myślenie z czasów industrialnego kapitalizmu XIX wieku. Płace zależą od produktywności. Ozusowanie wszystkich umów-zleceń => wzrost samozatrudnienia.

27 Koszty pracy w zależności od umowy

28 Arkadiusz Sieroń Klin podatkowy

29 Klin podatkowy w praktyce
Arkadiusz Sieroń Klin podatkowy w praktyce Załóżmy, że wasza pensja brutto wynosi PLN. Na rękę dostaniecie 1459,48 PLN. Koszt pracodawcy to zaś 2400,60 PLN.

30 Arkadiusz Sieroń Bezrobocie cykliczne

31 Bezrobocie cykliczne: krytyka
Arkadiusz Sieroń Bezrobocie cykliczne: krytyka Obniżenie stawek płac wcale nie musi doprowadzić do spadku dochodów, siły nabywczej i popytu. Dochód to iloczyn stawki płacy i liczby roboczogodzin. Fundusz płac zostałby rozdysponowany na więcej osób po prostu. Tylko część pracowników pracuje w sektorze dóbr konsumpcyjnych. Popyt na produkty (konsumpcja) to nie popyt na pracę (inwestycje, produkcja).

32 Krzywa Philipsa Obraz wymienności dwóch celów makroekonomicznych: niskiego bezrobocia i niskiej inflacji. Pierwotnie zamiast inflacji był wzrost nominalnej stawki płacowej. Krótko- i długookresowa krzywa Philipsa (wymienność tylko w krótkim okresie za sprawą iluzji pieniężnej).

33 Krzywa Philipsa

34 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Podstawy makroekonomii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google