Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dylematy wyboru gimnazjalisty  Decyzja dotycząca wyboru szkoły ponadgimnazjalnej sięga swoimi skutkami w daleką przyszłość.  Wybór odpowiedniego kierunku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dylematy wyboru gimnazjalisty  Decyzja dotycząca wyboru szkoły ponadgimnazjalnej sięga swoimi skutkami w daleką przyszłość.  Wybór odpowiedniego kierunku."— Zapis prezentacji:

1

2 Dylematy wyboru gimnazjalisty  Decyzja dotycząca wyboru szkoły ponadgimnazjalnej sięga swoimi skutkami w daleką przyszłość.  Wybór odpowiedniego kierunku kształcenia będzie wyznacznikiem sukcesów zawodowych w dorosłym życiu, da Ci możliwość samorealizacji i zadowolenia.

3 Aby przygotować się do podjęcia decyzji powinieneś(1):  Poznać siebie czyli rozpoznać swoje zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, mocne i słabe strony  Określić swoje predyspozycje do wykonywania wybranego zawodu – ocenić stan zdrowia (szczególnie jeżeli wybierasz szkoły zawodowe i technika)

4 Aby przygotować się do podjęcia decyzji powinieneś (2):  Poznać możliwości zdobycia w przyszłości wymarzonego zawodu, czyli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych, poznać profile klas, bazę dydaktyczną, wymagania dotyczące stanu zdrowia

5 Aby przygotować się do podjęcia decyzji powinieneś (3):  Dokonać analizy wyników nauczania i porównać je z wymaganiami branych pod uwagę szkół  Zbierać informacje o poszukiwanych zawodach i tzw. zawodach przyszłości  Nakreślić plan działania, który zapewni realizację wytyczonych celów

6 Pomogą Ci w tym:  Nauczyciele  Wychowawcy klas  Specjaliści, w szczególności:  psycholodzy  pedagodzy  doradcy zawodowi

7 Kim jest doradca zawodowy?  To specjalista, który pomaga młodzieży i dorosłym w wyborze drogi kształcenia i zawodu

8 Schemat systemu edukacji do etapu szkoły ponadgimnazjalnej Przedszkole dzieci od 3 do 5 lat ostatni rok obowiązkowo Szkoła podstawowa 6 lat nauki Gimnazjum 3 lata nauki Gimnazjum dla dorosłych Liceum dla dorosłych Liceum ogólnokształcące 3 lata nauki Technikum 4 lata nauk i Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 lata nauki Matura Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla ZSZ i techników Kursy dające kwalifikacje zawodowe

9 Na obecnym etapie edukacji  Możesz wybrać:  technikum  liceum ogólnokształcące  zasadniczą szkołą zawodową

10 Co powinieneś wiedzieć dokonując wyboru?  Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 3 lata (czasami 4 lata), w czasie których uczysz się przedmiotów ogólnokształcących, a drogę edukacji zawodowej rozpoczynasz po maturze.

11 Zasady wyboru przedmiotów w LO  wybierasz od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym  jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia  jeżeli nie wybrałeś/aś historii w zakresie rozszerzonym, będziesz uczęszczać na zajęcia z historii i społeczeństwa  jeżeli nie wybrałeś/aś biologii, chemii, fizyki lub geografii w zakresie rozszerzonym, będziesz uczęszczać na zajęcia z przyrody  ofertę zajęć realizowanych w zakresie rozszerzonym ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym

12 Co powinieneś wiedzieć dokonując wyboru?  Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu wszystkich egzaminów wymaganych w danym zawodzie  Dyplom możesz odebrać z suplementem Europass, prezentującym umiejętności zawodowe i kompetencje w sposób czytelny w całej Unii Europejskiej.  W technikum uczysz się również przedmiotów ogólnokształcących, możesz więc przystąpić do matury

13 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w trakcie trwania edukacji zawodowej. Jest egzaminem zewnętrznym. Egzamin będzie obejmował zakresem tematycznym kwalifikację, czyli liczba egzaminów w danym zawodzie będzie zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie.

14 Uprawnienia W przypadku, gdy zdający zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Po zdaniu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna.

15

16 Zasady wyboru przedmiotów w technikum  Wybierasz 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym związane z kształceniem w danym zawodzie  Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia  Przedmiotem uzupełniającym będzie najczęściej historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce oraz zajęcia artystyczne

17 Co powinieneś wiedzieć dokonując wyboru?  Nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa 3 lata, w trakcie których odbywasz praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy lub w Centrum Kształcenia Praktycznego  Kończy się uzyskaniem tytułu czeladnika po zdaniu wszystkich egzaminów wymaganych w danym zawodzie  Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę od drugiej klasy w liceum dla dorosłych

18

19 Dlaczego szkoła zawodowa? Szybkie usamodzielnienie Ciągłość edukacji Bezpłatna nauka Atrakcyjne zawody Praktyki - doświadczenie zawodowe Propozycje pracy Dodatkowe certyfikaty Dodatkowe kwalifikacje Suplement Europass

20 Zawody gastronomiczne, hotelarskie, turystyczne, ekonomiczne Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik hotelarstwa Technik technologii żywności Kelner Technik obsługi turystycznej Technik ekonomista Technik handlowiec Technik organizacji reklamy Technik eksploatacji portów i terminali Technik logistyk Technik spedytor Cukiernik - ZSZ Kucharz – ZSZ Sprzedawca - ZSZ Zawody, w których możesz się kształcić to np :

21 Zawody elektryczne, elektroniczne, mechaniczne, informatyczne Technik elektryk Technik elektroenergetyk transportu szynowego Technik elektronik Technik informatyk Technik teleinformatyk Technik telekomunikacji Technik energetyk Technik awionik Technik mechanik lotniczy Technik mechatronik Elektryk – ZSZ Monter elektronik - ZSZ Zawody branży budowlanej Technik budownictwa Technik urządzeń sanitarnych Technik drogownictwa Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – ZSZ Zawody branży samochodowej Technik pojazdów samochodowych Lakiernik – ZSZ Mechanik pojazdów samochodowych - ZSZ

22 Zawody, w których możesz się kształcić to np: Zawody innych branż Technik geodeta Technik geolog Technik ochrony środowiska Technik architektury krajobrazu Technik analityk Technik usług fryzjerskich Fototechnik Technik księgarstwa Technik ortopeda Technik renowacji elementów architektury Technik procesów drukowania Technik procesów introligatorskich Technik cyfrowych procesów graficznych Technik technologii odzieży Technik ogrodnik Ogrodnik – ZSZ Fotograf – ZSZ Drukarz – ZSZ Fryzjer – ZSZ Złotnik – jubiler – ZSZ

23 Co po liceum ogólnokształcącym?  Matura, jako przepustka na studia, jest pierwszą fazą kształcenia w kierunku zdobycia zawodu.  Zanim podejmiesz decyzję o dłuższej drodze kształcenia powinieneś odpowiedzieć m.in. na takie pytania

24 Co po liceum gólnokształcącym?  Czy jesteś przekonany co do słuszności decyzji o podjęciu studiów?  Czy wyższe wykształcenie będzie Ci potrzebne do podjęcia wymarzonej pracy?  Czy masz odpowiednią motywację i wytrwałość, by zrealizować swoje plany związane z długą drogą kształcenia w celu zdobycia wymarzonego zawodu?

25 Rodzaje studiów  Jeżeli tak, to masz do wyboru bardzo wiele możliwości:  Studia pierwszego stopnia – wykształcenie wyższe zawodowe – trwają 3 - 4 lata, po obronieniu pracy uzyskasz tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera  Uzupełniające studia magisterskie – trwają od półtora do dwóch lat, po obronie pracy uzyskasz tytuł zawodowy magistra (kierunek tych studiów może być inny od kierunku studiów pierwszego stopnia)

26 Rodzaje studiów  Jednolite studia magisterskie – trwają 5 – 6 lat, po obronieniu pracy otrzymasz tytuł zawodowy magistra uprawniający do wykonywania konkretnych zawodów (np. farmacja, prawo, psychologia, weterynaria, konserwacja i restauracja dzieł sztuki)  Studia podyplomowe  Studia doktoranckie – mając tytuł zawodowy magistra możesz podjąć te studia, po obronieniu pracy uzyskasz stopień naukowy doktora (studia te mają bardzo indywidualny charakter)

27 Grupy kierunków studiów  Artystyczne – scenografia, aktorstwo, architektura wnętrz  Ekonomiczne – finanse, rachunkowość  Filologie i językoznawstwo – filologia angielska, polska  Humanistyczne – filozofia, archeologia  Prawo i administracja – prawo i zarządzanie, gospodarka i administracja publiczna  Przyrodnicze, biologiczne – biochemia, biotechnologia, geologia  Teologiczne – etyka, teologia  Turystyka – turystyka i rekreacja  Wychowanie fizyczne – sport, wychowanie fizyczne  Komunikacja, media – komunikacja europejska  Informatyczne – teleinformatyka, matematyka z informatyką

28 Grupy kierunków studiów

29 Najbardziej oblegane kierunki studiów w roku 2012/2013  Informatyka - 30 639 osób  Zarządzanie - 27 579 osób  Prawo - 24 985 osób  Budownictwo - 24 969 osób  Pedagogika - 20 215 osób  Ekonomia - 20 202 osób  Inżynieria środowiska - 18 973 osób  Zarządzanie i inżynieria produkcji - 17 654 osób  Finanse i rachunkowość - 17 642 osób  Mechanika i budowa maszyn - 17 209 osób  Łącznie w roku akademickim 2012/2013 przyjęto na studia 549 443 osób, z czego blisko połowę na najpopularniejsze kierunki 220 067 osób (dane MNiSW).

30 Najpopularniejsze kierunki studiów w roku 2013/2014  Uniwersytet Warszawski  ekonomia, finanse, rachunkowość, ubezpieczenia, prawo, filologia angielska  Najbardziej oblegane kierunki studiów:  lingwistyka stosowana (język wiodący angielski, drugi włoski) – 23 os./ na miejsce,  orientalistyka, sinologia - 18 os./miejsce,  orientalistyka, japonistyka - 16 os./miejsce.  Szkoła Główna Handlowa  kandydaci na studia starają się o przyjęcie na uczelnię, a nie konkretny kierunek

31  Politechnika Warszawska  najpopularniejszym kierunkiem studiów była architektura - 928 chętnych (11,6 os./ na miejsce).  W rekrutacji na pozostałe kierunki na 6 425 miejsc oferowanych w tym roku na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wpłynęło łącznie 50 tys. aplikacji, co oznacza 7,9 aplikacji na jedno miejsce  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  najwięcej chętnych przyciągnęły kierunki:  finanse i rachunkowość (ponad 1,2 tys. chętnych)  weterynaria (900)  logistyka (ponad 800 chętnych) Najpopularniejsze kierunki studiów w roku 2013/2014

32  czyli takie, które za kilka lat dadzą szerokie możliwości zatrudnienia i kariery zawodowej: Zawody przyszłości

33  Informatyka, Telekomunikacja, Internet i Technologie Informacyjne 1.

34  grafik komputerowy  projektant serwisu www  programista  administrator baz danych 1. Informatyka, Telekomunikacja, Internet i Technologie Informacyjne

35  Inżynier obsługi systemów komputerowych  administrator sieci informatycznej  organizator pracy wirtualnej  telepracownik – praca w domu za pośrednictwem Internetu 1. Informatyka, Telekomunikacja, Internet i Technologie Informacyjne

36  Biotechnologia i jej zastosowania 2.

37  biotechnolog farmaceutyczny  biotechnolog środowiska  bioinżynier chemiczny  bioinżynier genetyczny 2. Biotechnologia i jej zastosowania

38  Ochrona środowiska 3.

39  projektant wnętrz i zieleni  pielęgniarz drzew  analityk stanu środowiska 3. Ochrona środowiska

40  inspektor ochrony środowiska  strażnik ochrony środowiska  edukator ekologiczny  doradca ekologiczny 3. Ochrona środowiska

41  Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny 4.

42  pracownik centrum interaktywnej obsługi klienta  pracownik centrum elektronicznej obsługi klientów  pracownik scentralizowanych systemów rozliczeniowych  projektant pakietów usług finansowych 4. Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny

43  analityk finansowy  specjaliści ds. budżetowania, analizy kosztów, zarządzania finansami  specjaliści zajmujący się obsługą biznesu m.in. doradcy podatkowi i ubezpieczeniowi  negocjator w dużych firmach i korporacjach 4. Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny

44  handlowiec motoryzacyjny  handlowiec zagraniczny  handlowiec on-line 4. Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny

45  Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowa opieka zdrowotna nad ludźmi starymi 5.

46  inżynier kliniczny  koordynator badań klinicznych  specjalista zdrowia publicznego  asystent medyczny 5. Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowa opieka zdrowotna nad ludźmi starymi

47  terapeuta oddechowy  inspektor farmaceutyczny  kontroler jakości świadczeń zdrowotnych  technolog kardiochirurgiczny 5. Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowa opieka zdrowotna nad ludźmi starymi

48  Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy 6.

49  specjalista d.s. kultury  specjalista d.s. marketingu sieciowego  menedżer sieciowy  menedżer wielokulturowości 6. Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy

50  animator parków rozrywki  specjalista d.s. marketingu społecznego  specjalista od przygotowywania przemówień  badacz rynku (rozrywki i czasu wolnego) 6. Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy

51  pracownik środków masowego przekazu  broker informacji 6. Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy

52  Turystyka (organizacja czasu wolnego), Rekreacja, Hotelarstwo, Gastronomia 7.

53  organizator obsługi turystycznej  pilot wycieczek  przewodnik turystyczny  ekspert od turystyki 7. Turystyka (organizacja czasu wolnego), Rekreacja, Hotelarstwo, Gastronomia

54  kucharz  kelner  hostessa  gastronom rozrywkowy 7. Turystyka (organizacja czasu wolnego), Rekreacja, Hotelarstwo, Gastronomia

55  Administracja 8.

56  urzędnik skarbowy  kurator  doradca finansowy 8. Administracja

57  Marketing, reklama 9.

58  specjalista ds. marketingu i zarządzania  specjalista od reklamy  specjalista d/s public relations  twórca reklam 9. Marketing, reklama

59 PAMIĘTAJ !  Najważniejsze czynniki przy wyborze szkoły i zawodu to :  zainteresowania  predyspozycje zawodowe  cechy osobowości  wyniki w nauce  stan zdrowia

60 Pamiętaj!  Zwróć uwagę również na:  informacje w prasie, radiu i telewizji  sytuację życiową rodziny  miejsce zamieszkania  możliwość wykonywania tzw. zawodu dziedziczonego  opinię o szkołach

61  Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP – www.ohp.pl  Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (oferta szkół, informator o szkołach zawodowych, informacja o wolnych miejscach) – www.edukacja.warszawa.pl  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna www.oke.waw.pl  informacje o zawodach, rankingi szkół www.perspektywy.pl  przewodnik po zawodach www.koweziu.edu.pl  informacje o zmianach w kształceniu zawodowym Oświatowe ABC-KOWEZiU- google  informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym www.ore.edu.pl  informacje o rynku pracy www.psz.praca.gov.pl  Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego przy WCIES www.wcies.edu.pl  Informacje o szkołach www.interklasa.pl  Informacje o uczelniach, kierunkach studiów www.uczelnie.info.pl Pomocne adresy

62 Szkoła marzeń  Pamiętaj – wybór dalszej ścieżki kształcenia i zawodu musi być wyborem świadomym i zgodnym z Twoimi zainteresowaniami.  Powodzenia!


Pobierz ppt "Dylematy wyboru gimnazjalisty  Decyzja dotycząca wyboru szkoły ponadgimnazjalnej sięga swoimi skutkami w daleką przyszłość.  Wybór odpowiedniego kierunku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google