Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie teoretyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie teoretyczne"— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie teoretyczne
Elementy funkcji personalnej. Systemy zarządzania kadrami. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne zarządzania zasobami ludzkimi.

2 Elementy funkcji personalnej
- planowanie potrzeb kadrowych - dobór pracowników - doskonalenie i rozwój pracowników - ocena pracowników - motywowanie do pracy Przez zarządzanie kadrami będziemy rozumieć zbiór działań i decyzji związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb (rozwój) pracowników. Przedmiotem zainteresowania funkcji personalnej w tym ujęciu są ludzie jako podmioty sprawcze w dążeniu do celów indywidualnych i organizacyjnych, a więc pracownicy pod względem liczebności ich cech jakościowych, ich zaangażowanie w działalność organizacji, osiągane wyniki oraz uwarunkowanie tych zmiennych.

3 Systemy zarządzania kadrami
tradycyjny lub paternalistyczny zawodowy menadżersko-strategiczny strategiczny

4 Systemy zarządzania kadrami
System tradycyjny lub paternalistyczny: człowiek postrzegany jako wykonawca zadań, ważne jest pozyskiwanie ludzi o określonej liczbie, cech fizycznych oraz zapewnienie podstawowych warunków funkcjonowania, czyli działanie w obszarze kadrowym dotyczące czynności administracyjnych: - przyjmowanie pracowników - zwalnianie - wydawanie stosownych zaświadczeń - świadczenie na szerszą skalę spraw socjalnych.

5 Systemy zarządzania kadrami
System zawodowy: związany jest z obstawianiem komórek personalnych bardziej wyspecjalizowanym zespołem. Oprócz działalności administracyjnej zajmowały się opracowaniem systemów kadrowych przez: - system oceny pracowników - zasady tworzenia rezerwy kadrowej

6 Systemy zarządzania kadrami
System menadżersko-strategiczny: funkcja personalna przeszła do poziomu strategii, komórki personalne wspomagają menadżerów (kierowników) w zarządzaniu kadrami poprzez wypracowanie określonych procedur, programów i systemów.

7 System zarządzania kadrami
System strategiczny: obejmuje decyzje odnoszące się do pracowników, które długofalowo ukierunkowują działania w sferze personalnej i mają zasadnicze znaczenie dla prowadzenia organizacji. a) Współcześnie ujęcie, funkcji personalnej, polega na traktowaniu jej jako obszaru zarządzania. b) Działania w sferze personalnej należą do podstawowych obowiązków kadry kierowniczej.

8 Czynniki zewnętrzne zarządzania zasobami ludzkimi
Czynniki zewnętrzne: otoczenie najbliższe i dalszego powiązania z gospodarką danego kraju oraz procesami rynkowymi, finansowymi i społecznymi zachodzącymi w globalnym świecie. A) globalizacja B) konkurencja C) technologia D) rynek pracy (popyt, podaż, cena) E) czynniki demograficzne F) czynniki polityczno-prawne (kodeks pracy)

9 Czynniki wewnętrzne zarządzania zasobami ludzkimi
Czynniki wewnętrzne: to wszystko co dzieje się wewnątrz organizacji. A) filozofia firmy B) cele i strategie C) plany D) etapy rozwoju firmy E) jej wielkość i branża F) kultura firmy G) załoga


Pobierz ppt "Wprowadzenie teoretyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google