Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Daniel Żuromski d.zuromski@wp.pl Wstęp do Filozofii Daniel Żuromski d.zuromski@wp.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Daniel Żuromski d.zuromski@wp.pl Wstęp do Filozofii Daniel Żuromski d.zuromski@wp.pl."— Zapis prezentacji:

1 Daniel Żuromski d.zuromski@wp.pl
Wstęp do Filozofii Daniel Żuromski

2 Jak będziemy pojmować filozofię?
Trudności (niektóre) z określeniem czym jest filozofia: Historia wyrazu nie może zastąpić historii pojęcia. Dosłownie w języku greckim „filozofia” (gr. φιλοσοφία, łac. philosophia) znaczy „umiłowanie mądrości" (gr. philia - przyjaźń, miłość; sophia - mądrość). To Pitagorasa (VI wieku p.n.e) wskazuje się jako pierwszego, który użył tego słowa. Definiowanie czym jest filozofia jest niczym innym jak filozofowaniem. Jednak można powiedzieć „kiedy” i gdzie filozofia miała swój początek, o czym później.

3 Filozofia i pojęcia Filozofia zajmuje się pewnymi problemami.
Problemy związane z pojęciami. Przykład z pojęciem wiedzy: Czy jest wiedza?

4 Czym są pojęcia? Pojęcie to znaczenie (intersubiektywny sposób rozumienia) nazwy generalnej. W pojęciu zawarte są dwa różne, ściśle z sobą związane czynniki; treść i zakres. Treść to pewien określony zbiór cech przysługujących każdemu z jej desygnatów Desygnaty – przedmioty oznaczone przez pewną nazwę. Zbiór wszystkich desygnatów nazywa się zakresem (lub denotacją) Zbiór wszystkich cech przysługujących wspólnie każdemu z desygnatów tworzy treść pełną tej nazwy

5 Treść charakterystyczna nazwy
Treść charakterystyczna nazwy to dowolny zbiór cech, które łącznie przysługują każdemu z desygnatów nazwy i i tylko jej desygnatom. Składające się na tą treść cechy nazywamy cechami konstytutywnymi (żadna z nich nie może być pominięta w treści charakterystycznej jakiejś nazwy, bez zmiany jej zakresu). Reszta cech wynikających już z posiadania cech konstytutywnych to cechy konsekutywne (ich dołączenie do treści nazwy nie zmienia jej zakresu).

6 Przykład z kotem 1.(Poziom języka) Nazwa „Kot” (wyraża pojęcie kota) 2. (Poziom pojęciowy) Zbiór cech charakterystycznych dla desygnatów nazwy „kot” C1, C2, ….Cn 3. (Poziom rzeczywistości) Desygnat nazwy „Kot”

7 Co można odczytać z tego schematu?
Pojęcia to coś za pomocą czego odnosimy się do świata, a więc jeżeli filozofia zajmuje się pojęciami, to dlatego, że dzięki nim odnosimy się do świata (i działamy). Działanie. Tak jak rozumiemy pojęcia, tak działamy, Stąd zajmowanie się pojęciami nie jest banalne.

8 Filozofia a logika Normy dotyczące użyciem pojęć ujawnia logika.
Dlatego nie ma świadomej filozofii bez logiki (nawet ci którzy odrzucają logikę – argumentują (jak mówi Brandom „philosophy begins in logic”, Filozofia zaczyna (się) od logiki). Filozofia jest możliwa wtedy, gdy praktyka staje się samoświadoma pojęciowo.

9 Przykłady pojęć Etyczne: sprawiedliwość, powinność, wolność.
Poznawcze: prawda, poznanie, wiedza, uzasadnienie, percepcja. Ontologiczne: istnienie, tożsamość.

10 Początki filozofii Od Mitu do Logosu Dwa nurty filozofii:
„fizjolodzy" albo „kosmolodzy”: Tales z Miletu, Anaksymander z Miletu, Anaksymenes z Miletu, Heraklit z Efezu, Parmenides z Elei (i jego uczęń Zenon), Empedokles, Anaksagoras, Pitagorejczycy Demokryt

11 Oraz dugi nurt: humanistyczny
Sofiści: Protagoras z Abdery Gorgiasz z Leontinoi i Sokrates

12 PIERWSZY OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ, okres jej powstania do V wieku p
PIERWSZY OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ, okres jej powstania do V wieku p.n.e. Tales z Miletu ( ) i początek filozofii. Jońscy filozofowie przyrody (Anaksymander z Miletu i Anaksymenes z Miletu). Heraklit z Efezu. Parmenides z Elei (i jego uczeń Zenon). Empedokles. Anaksagoras. Pitagorejczycy. Demokryt.

13 DRUGI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ, okres oświecenia starożytnego i systemów starożytnych, od V do IV wieku p.n.e. Protagoras z Abdery ( ) i sofiści (Gorgiasz) Sokrates z Aten ( ) Uczniowie sofistów i Sokratesa Cynicy; Cyrenaicy. Platon z Aten ( ) Arystoteles, Stagira, ( )

14 TRZECI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ, Okres hellenistyczny, od III do I wieku p.n.e.
Stoicy Epikur i epikurejczycy Sceptycy Koniec filozofii hellenistycznej Eklektyzm; Filozofia w Rzymie; Nauka w Aleksandrii.

15 OKRES KOŃCOWY FILOZOFII STAROŻYTNEJ, od I do VI wieku.
Filon z Aleksandrii Plotyn i neoplatończycy

16 FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA (W OKRESIE POPRZEDZAJĄCYM ŚREDNIOWIECZE), do V wieku.
Patrystyka Gnostycy Apologeci Wschodu Orygenes Grzegorz Nysseńczyk Tertulian Św. Augustyn

17 Trzy wielkie tradycje filozoficzne
Za: E. Martens. H. Schnädelbach (red.), Filozofia. Podstawowe pytania. Warszawa 1995, Wiedza Powszechna. Trzy wielkie tradycje filozoficzne: Paradygmat Ontologiczny (Platon, Arystoteles) Paradygmat Mentalistyczny (Kartezjusz) Paradygmat Lingwistyczny (L. Wittgenstein)

18 Paradygmat ontologiczny

19 Paradygmat mentalistyczny

20 Paradygmat lingwistyczny


Pobierz ppt "Daniel Żuromski d.zuromski@wp.pl Wstęp do Filozofii Daniel Żuromski d.zuromski@wp.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google