Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr hab. Marcin Miłkowski, prof. IFiS PAN. Plan na dziś  Filozofia umysłu: od ontologii w stronę epistemologii i metodologii  Zrozumieć umysł w kontekście.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr hab. Marcin Miłkowski, prof. IFiS PAN. Plan na dziś  Filozofia umysłu: od ontologii w stronę epistemologii i metodologii  Zrozumieć umysł w kontekście."— Zapis prezentacji:

1 dr hab. Marcin Miłkowski, prof. IFiS PAN

2 Plan na dziś  Filozofia umysłu: od ontologii w stronę epistemologii i metodologii  Zrozumieć umysł w kontekście nauki. Rola filozofii w kognitywistyce i kognitywistyki w filozofii

3 Od ontologii…  Tradycyjne, podstawowe pytanie filozoficzne to problem psychofizyczny.  Rozwiązania  dualizm,  monizm:  fizykalistyczny:  egzemplarzy,  typów  neutralny,  funkcjonalizm,  pluralizm.

4 Relacje międzypoziomowe  Relacje między różnymi poziomami organizacji świata i między poziomami teorii:  redukcja,  emergencja,  realizacja.

5 Przez zdrowy rozsądek…  Co znaczą predykaty mentalne?  Behawioryzm: dyspozycje do zachowania  Eliminacjonizm: możliwe, że nic ;)  Inni: złożone relacje między psychologią potoczną a psychologią naukową

6 Intencjonalność  Co to znaczy, że stan umysłu jest o czymś? Na czym polega intencjonalność?  Instrumentalizm: na tym, że opłaca się nam tak pewne systemy opisywać (wczesny Dennett)  Łagodny realizm: na tym, że istnieją pewne prawdziwe i dające się rzutować w przyszłość uogólnienia (późniejszy Dennett)  Realizm Fodora: na tym, że język myśli ma treść.  Normatywizm i interpretacjonizm: na tym, że podmioty racjonalne powinny tak myśleć, żeby o czymś to było.

7 Świadomość  Czym jest świadomość?  Rodzaje świadomości:  podmiotowa,  stanów wewnętrznych.  Albo  tranzytywna,  nietranzytywna. Albo:  fenomenalna,  Dostępu…  Czy nauka może zrozumieć, jak to jest być świadomym?

8 Debata o qualiach  Czy istnieją qualia?  Tradycyjne pojęcie jest trudne do utrzymania (Dennett).  Argumenty z wyobrażalności zombi oraz argument z wiedzy mają sugerować, że istnieją niefizyczne qualia.  Świetny retorycznie pomysł: nazwać to „trudnym problemem świadomości”…

9 Jak rozumiemy innych?  Odpowiedź filozoficzna:  Lepsze pytanie – jak powinniśmy ich rozumieć? (Możliwe, że robimy to głupiej):  posługując się interpretacją radykalną (Davidson),  mając niejawne normy przypisywania przekonań związane z podtrzymywanymi wypowiedziami (Brandom)

10 W stronę epistemologii i metolodogii…  Tony Chemero i Michael Silberstein (2007):  „Filozofia umysłu się skończyła. Dwie główne debaty, o istocie stanów umysłowych i o treści umysłowej, wyczerpały się. Stanowiska są obsadzone, zarzuty się powtarza; dodaje się teoretyczne ozdobniki.  Te gabinetowe rozważania zostają zastąpione przez empirycznie zorientowane debaty wokół kognitywistyki i neuronauki”.

11 Uproszczenie, ale coś w tym jest…  Nieprawdą jest, że debata o reprezentacjach się wyczerpała. Trwa w najlepsze, o czym będzie można się przekonać na kursie Filozofia umysłu II.  Ale: rzeczywiście we współczesnej filozofii umysłu dominuje filozofia kognitywistyki i neuronauk. Tylko że nie zaczyna od zera!

12 Poznanie innych umysłów  Jak poznajemy inne umysły?  Tradycyjne koncepcje:  przez analogię do samych siebie;  wczuwając się w innych.  Współcześnie:  mając teorię innych umysłów,  symulując innych bezpośrednio,  postrzegając ich możliwości,  mając neurony lustrzane…

13 Jak poznawać samego siebie?  Od tradycyjnego pojęcia introspekcji do pojęcia zgodnego ze współczesnymi badaniami:  sprawozdania werbalne,  metoda próbkowania przeżyć (Hurlburt)  Trudne pojęcie jaźni: czym ona jest?  Narracyjna koncepcja jaźni: to opowieść autobiograficzna.  Koncepcja homeostatyczno-regulacyjna: to model samego siebie regulujący dalekosiężne plany.  …

14 Na czym polega percepcja?  Na bezpośrednim ujmowaniu rzeczywistości (i afordancji – Gibson)  Na tworzeniu reprezentacji rzeczywistych przedmiotów (raczej nie danych zmysłowych – tradycyjna koncepcja nie ma już zwolenników  Koncepcje lingwistyczne – alternatywizm i teoria przysłówkowa – należą raczej do tradycyjnej filozofii umysłu

15 Czy jesteśmy wolni?  Czy neuronauka może pokazać, że nie mamy wolnej woli?  Czy potrzebujemy pojęcia „wolna wola”?  Fatalizm: i tak robimy, co musimy  Determinizm: jesteśmy wolni, gdy nie mamy przeszkód i działamy wg własnych przekonań.  Indetermizm: jesteśmy wolni, gdy nie oddziałuje na nas przyczynowo świat.  Inkompatybilistyczny indeterminizm: tak, świat na nas wpływa, nikt nie jest wolny. Jest fatalnie ;)

16 Czy zwierzęta i komputery mogą myśleć?  Odpowiedź Turinga:  Jeśli przejdą test i nie będą odróżnialne.  Odpowiedź tradycyjnego filozofa:  Stosowanie tego predykatu do nie-osób jest błędem kategorialnym.  Odpowiedź naturalisty:  Zależy, jaką teorię myślenia chcemy przyjmować; w ramach etologii poznawczej są pewne kryteria poznawczości…

17 Podsumowanie  Filozofia umysłu odpowiada na pytanie, czym jest umysł i jak się umysł poznaje.  Współcześnie też odpowiada na te pytania w kontekście nauki, dokonując refleksji nad metodologią nauki: kognitywistyki i neuronauki.  Często też bezpośrednio inspiruje badania empiryczne, dostarczając ogólnych ram teoretycznych.


Pobierz ppt "Dr hab. Marcin Miłkowski, prof. IFiS PAN. Plan na dziś  Filozofia umysłu: od ontologii w stronę epistemologii i metodologii  Zrozumieć umysł w kontekście."

Podobne prezentacje


Reklamy Google