Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fizyka starożytna Starożytne cywilizacje:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fizyka starożytna Starożytne cywilizacje:"— Zapis prezentacji:

1 Fizyka starożytna Starożytne cywilizacje:
Egipt (papirus-biblos-wolumen/zwój,pergamin-codex/książka) Mezopotamia (Babilon–system 60=5x12, Sumerowie, Persja – później cyfry arabskie i liczba zero -0) Indie Chiny Ameryka FIZYKA EMPIRYCZNA (doświadczalna) z osiągnięciami takimi jak: Wodociągi, koło garncarskie, wóz kołowy, pług, żuraw, żagiel, waga, kalendarz, obserwacje astronomiczne, imponujące budowle

2 Fizycy starożytni Starożytna Grecja
Tales z Miletu  eclipse Heraklit z Efezu (panta rhei) Pitagoras,Filolaos (liczby,figury,muzyka,filozofia,kosmos,chaos) Anaksagoras (ruch), Euklides(„Elementy”) Demokryt (atomy) Epikur(sk.l.atomów) Platon,Eudoksos (geometria, ruch planet) Akademia Arystoteles („Fizyka”) Liceum ->A.Macedoński/Wielki Arystarch (Księżyc),Archimedes,Heron Ptolemeusz(„Almagest”) Starożytny Rzym – Witruwiusz,Warron,Lukrecjusz

3 Leonardo da Vinci Autoportet Człowiek witruwiański
1 Euro moneta włoska

4 Tales z Miletu 620-540 p.n.e. w Jonii (ob.Turcja)
Filozof, matematyk (tw.Talesa), kupiec Przewidział urodzaj oliwek i wzbogacił się Przewidział całkowite zaćmienie słońca w r p.n.e. i zdobył sławę Zerwał z mitologią, a za pierwotną materię uznał wodę

5 Uczniowie Talesa: Anaksymander z Miletu
Był autorem pierwszej niemitologicznej kosmogonii wszechświata -początkiem jego była bezkresna masa przekształcana przez walkę przciwieństw -zimno-ciepło Rozpowszechnił gnom (pręt rzucający cień) Anaksymenes z Miletu Twierdził, ze świat powstał z powietrza, które zagęszczane daje cięższe substancje

6 Heraklit z Efezu 540-480 r p.n.e. Efez k. Miletu
Za prasubstancję świata uznał ogień Głosił, że wszystko z ognia powstało i w ogień się obróci Mówił „Nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki”, że wszystko przemija, że wszystko płynie - „panta rhei”

7 Anaksagoras z Kladzomen ok. 500 - ok. 428 p.n.e.
Ostatni ze szkoły jońskiej Twierdził, że całe niebo jest złożone z kamieni, które trzymają się tylko dzięki szybkości z jaką się obracają i spadłyby gdyby były wolniejsze, a świecą dzięki tarciu podczas ruchu Uznano, że odebrał „boski pierwiastek” ciałom niebieskim i jego poglądy za herezję – w Atenach wytoczono mu proces i skazano na śmierć, od której wybawiła go tylko bliska znajomość z Peryklesem i wyrok zamieniono mu na wygnanie z Aten - pierwszy uczony prześladowany za poglądy w starciu z bigoterią

8 Pitagoras Pitagoras (gr. Πυθαγόρας, Pythagoras)
( p.n.e.) - ijego uczniowie: Stworzyli z Filolaosem „matematyzację nauki” Stworzyli nazwę i pojecie „filozofia” i „kosmos” (od porządek – przeciwieństwo „chaosu” P. głosił, że Ziemia ma kształt kulisty (bo to doskonała bryła) tw.Pitagorasa

9 Demokryt z Abdery 460-370 r p.n.e.
Uczeń Lekipposa – razem stworzyli teorie atomistyczną budowy materii Wg której wszelkie substancje są złożone z atomów - niepodzielnych, niezniszczalnych, niezmiennych i wiecznych cząstek poruszających się w próżni i nieustannie zderzających się ze sobą Epikur – głosił, że ilość różnych atomów jest skończona

10 Platon (Aristokles,Ateny)
r p.n.e., filozof-arystokrata Uczeń Sokratesa, kupił gaj i założył szkołę „Akademie Platońską”, bryły platońskie -zamknięta po 916 latach (Justynian-529) -dzieło „Państwo”, parabola jaskini (oglądamy jedynie cienie właściwych ciał, nie możemy poza jaskinię wyjść) -świat zmysłami oglądany jest tylko niedoskonałym odbiciem „idealnych” bytów istniejących poza naszymi możliwościami -jego iedee są nadal żywe – gdy budujemy matematyczne modele, kótrymi chcemy opisać rzeczywiste obiekty

11 Arystoteles rpne Uczeń Platona,który nawet fizykę rozważał z punktu widzenia teologii, poszedł w drugą stronę i teologię rozważał jako część fizyki Założył „Liceum” - połączenie uczelni i centrum badawczego Największy i najwszechstronniejszy uczony starożytności – stworzył spójny system wiedzy o świecie ożywionym i nieożywionym uznawany przez 2000lat Traktat „Fizyka” -8 ksiąg o materii i jej ruchu - „nieznajomość istoty ruchu mogłaby w konsekwencji doprowadzić do nieznajomości przyrody” - za ruch uważał też każdą zmianę, głosił zasadę przyczynowości System geocentryczny, pojęcie „eteru” - piąty element – Quinta essentia – (poza ogniem, powietrzem, wodą i ziemią) Rozważał istnienie próżnie, ale w końcu ją odrzucił Wprowadził DYNAMIS – pojęcie SIŁY

12 Leonardo da Vinci Ostatnia Wieczerza fresk Mediolan

13 Leonardo da Vinci Dama z łasiczką Muzeum Narodowe Kraków

14 Leonardo da Vinci Mona Lisa Gioconda Luwr Paryż

15 Leonardo da Vinci ur. 15 kwietnia 1452 w Anchiano niedaleko Vinci we Włoszech zm. 2 maja 1519 w Clos Lucé we Francji włoski renesansowy malarz, architekt, filozof, muzyk, pisarz, odkrywca, wynalazca, geolog, matematyk, mechanik, anatom,

16 Leonardo Da Vinci Maszyny do latania

17 Leonardo da Vinci ( ) wypowiedział przed Isaac'iem Newtonem ( ) następujące twierdzenia: (A) Jeżeli siła F przesunie ciało o masie m w czasie t na odległość S, to ta sama siła przesunie: 1) ciało o masie m/2 w tym samym czasie na dwukrotnie większą odległość 2) ciało o masie m/2 na odległość S, w czasie t/2 (B) Jeżeli siła F przesunie ciało o masie m w czasie t na odległość S, to: 1) siła F/2 przesunie ciało o masie m/2 na taką samą odległość w tym samym czasie 2) siała F/2 przesunie ciało o masie m na odległość S/2 w czasie t. (C) Jeżeli siła F przesunie ciało o masie m w czasie t na odległość S, to ta sama siła może przesunąć ciało o masie 2m na tę samą odległość w czasie 2t. Które z tych twierdzeń są prawdziwe?

18 Galileusz Galileo Galilei ur. 15 lutego 1564 w Pizie
zm. 8 stycznia 1642 w Arcetri włoski astronom, astrolog, matematyk, fizyk i filozof, twórca podstaw nowożytnej fizyki

19 Izaak Newton 25 December 1642 – 20 March 1727

20 10 najpiękniejszych doświadczeń
1. Pomiar Eratostenesa (ok. roku 230 p.n.e.) – pomiar obwodu Ziemi 2. Eksperyment Galileusza (rok 1600) – spadek swobodny ciał o różnej masie 3. Eksperyment Galileusza (rok 1600) – obserwacja ruchu ciał staczających się z równi pochyłej 4. Eksperyment Newtona (lata ) – rozszczepienie światła za pomocą pryzmatu 5. Eksperyment Cavendisha (rok 1798) – wyznaczenie stałej grawitacji G za pomocą wagi skręceń 6. Doświadczenie Younga (rok 1801) – interferencja światła na dwóch szczelinach 7. Wahadło Foucaulta (rok 1851) – doświadczalne potwierdzenie ruchu obrotowego Ziemi 8. Doświadczenie Millikana (rok 1909) – wyznaczenie ładunku elektronu za pomocą spadającej w polu elektrycznym kropli oleju 9. Eksperyment Rutherforda (rok 1911) – odkrycie jądra atomowego 10. Doświadczenie Davissona i Germera (rok 1927) – dyfrakcja elektronów na podwójnej szczelinie


Pobierz ppt "Fizyka starożytna Starożytne cywilizacje:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google