Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zestaw egzaminacyjny Zestaw egzaminacyjny zawierał zestaw 28zadań (80min), z podziałem na część humanistyczną oraz matematyczną: - j polski13 zadań21.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zestaw egzaminacyjny Zestaw egzaminacyjny zawierał zestaw 28zadań (80min), z podziałem na część humanistyczną oraz matematyczną: - j polski13 zadań21."— Zapis prezentacji:

1

2 Zestaw egzaminacyjny Zestaw egzaminacyjny zawierał zestaw 28zadań (80min), z podziałem na część humanistyczną oraz matematyczną: - j polski13 zadań21 pkt - Zamknięte11 zadań12 pkt - Otwarte1 zadań2pkt - Wypracowanie1 zadanie7pkt -matematyka15 zadań20pkt - Zamknięte12 zadań12 pkt - Otwarte3 zadań8pkt Łączna liczba punktów do zdobycia wynosiła 41pkt.

3

4 Wskaźnik łatwości zadań i testu. Wskaźnik łatwości ze względu na podział testu: Część humanistyczna:wskaźnik łatwość Zadania zamknięte0,68umiarkowane Zadania otwarte0,8łatwe Wypracowanie0,65umiarkowane OGÓŁEM0,65umiarkowane Część matematyczna: Zadania zamknięte0,35trudne Zadania otwarte0,38trudne OGÓŁEM0,42trudne Trudność testu 0,52 umiarkowany/trudny

5 Największe problemy Największe problemy i elementy, nad którymi trzeba popracować to: pola figur, objętości, zadania dotyczące obliczeń czasu, w szczególności określenie czasu trwania czynności, zadania dotyczące obliczeń związanych z pieniędzmi, obliczanie ułamka i procentu z danej liczby, kwoty lub wartości, posługiwanie się wiedzą z zakresu poetyki, poprawność ortograficzna, przestrzeganie minimalnej długości wypracowania,

6

7 Rozkład wyników sprawdzianu Liczba punktów Liczba osób

8 Wyniki sprawdzianu uczniów naszej szkoły Średnia arytmetyczna: 22,16pkt (61 os ) Frekwencja 6a21,53pkt (18 os ) 85% 6b24,05pkt (22 os ) 100% 6c20,76pkt (21 os ) 100% Mediana: 22 pkt Dominanta:19 pkt Najniższy wynik : 8pkt (3 os.) Najwyższy wynik: 39pkt (1 os.)

9 Wyniki sprawdzianu uczniów naszej szkoły Liczba wyników -powyżej 75%, czyli na poziomie dobrym: 9 osób (15% piszących) -między 50% a 75%, czyli na poziomie przeciętnym: 25osób (41% piszących) -między 30% a 50%, czyli na poziomie słabym: 23osób (38% piszących) -poniżej 30%, czyli bardzo słabo: 15osób(8% piszących)

10

11 WYNIK A ŚREDNIA OCEN Wynik sprawdzianu warto porównać z możliwościami ucznia, bazując na ocenach semestralnych z wiodących przedmiotów, czyli język polski, matematyka. Możliwości a uzyskane wyniki, często znacznie różnią się między sobą, więc pytanie dlaczego tak się dzieje?

12 Wyniki a oceny-statystyka 6a6b6c j polski 3,62 3,45 3,38 średnia zadań z testu13,7214,4512,76 matematyka 3,62 3,68 3,48 średnia zadań z testu7,579,598

13

14 Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, czyli opinia o dysfunkcjach i indywidualizacji potrzeb edukacyjnych. Wśród tegorocznych szóstoklasistów jest 6 uczniów z opiniami PPP, które pozwalają na wydłużony czas pracy i inne kryteria oceniania zadań otwartych: 3 osoby z klasy 6a, 2 osoby z klasy 6b, 1 osoba z klasy 6c Uczniowie ci stanowią 9% wszystkich piszących szóstoklasistów.

15 WYNIKI UCZNIÓW Z OPINIAMI PPP Średnia arytmetyczna: 14,67pkt 36% możliwych punktów do zdobycia, czyli na poziomie słabym. W tym średnie z poszczególnych części: j polski10,67 pkt (50%) matematyka4 pkt (25%) Najwyższy wynik: 23pkt różnica 15pkt Najniższy wynik: 8pkt Wśród uczniów z dysleksją, tylko jeden wynik był na poziomie dobrym(23pkt), pozostałe cztery osoby napisały cały sprawdzian na słabym poziomie.

16

17 Powtórzyć i utrwalić terminy: środki stylistyczne w wierszu (epitet, uosobienie, ożywienie). Ćwiczyć ich rozpoznawanie i określanie funkcji w utworach poetyckich. Ćwiczyć umiejętność wnikliwego czytania ze zrozumieniem i wnioskowania informacji z tekstu. Utrwalać terminy gramatyczne: części mowy i części zadania. Ćwiczyć umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z gramatyki.

18 Doskonalić umiejętność redagowania dłuższej wypowiedzi pisemnej na temat, zgodnie z celem i we właściwej formie.. Ćwiczyć umiejętności językowe, ortograficzne i interpunkcyjne -powtórzyć i utrwalić zasady ortograficzne i interpunkcyjne - ćwiczyć umiejętność autokorekty własnych prac, systematycznej poprawy błędów, - wzbogacać słownictwo - stosowania wyrazów bliskoznacznych

19 Ćwiczyć przeliczanie jednostek czasu oraz zadania dotyczące tego tematu, np. określanie czasu trwania wydarzenia lub danej czynności na podstawie określonego czasu rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia, Wykonać szereg zadań związanych z obliczeniami objętości, Ćwiczenie obliczania procentu z pewnej kwoty lub wielkości, Ćwiczenie obliczania kosztów zakupów, wycieczki itp., Powtórzyć porównywanie ułamków zwykłych, Ćwiczyć umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z gramatyki.


Pobierz ppt "Zestaw egzaminacyjny Zestaw egzaminacyjny zawierał zestaw 28zadań (80min), z podziałem na część humanistyczną oraz matematyczną: - j polski13 zadań21."

Podobne prezentacje


Reklamy Google