Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOJRZAŁOŚĆ DZIECKA DO UCZENIA SIĘ MATEMATYKI W WARUNKACH SZKOLNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOJRZAŁOŚĆ DZIECKA DO UCZENIA SIĘ MATEMATYKI W WARUNKACH SZKOLNYCH"— Zapis prezentacji:

1 DOJRZAŁOŚĆ DZIECKA DO UCZENIA SIĘ MATEMATYKI W WARUNKACH SZKOLNYCH
OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI PROF. E.GRUSZCZYK KOLCZYŃSKIEJ

2 DZIECIĘCE LICZENIE Dziecko gotowe do podjęcia nauki w szkole:
wie, że licząc przedmioty należy je wskazywać lub dotykać i wypowiadać przy tym liczebniki licząc przedmioty, wymienia kolejne liczebniki; rozumie, że liczebność zbioru nie zależy od kolejności liczenia elementów dba o to, aby nie pominąć ani nie liczyć podwójnie żadnego przedmiotu rozumie, że ostatni z wypowiadanych liczebników oznacza liczbę liczonych przedmiotów i dlatego ma specjalne znaczenie potrafi porównać dwa zbiory i ustalić, w którym jest więcej elementów (zazwyczaj robi to przez przeliczanie elementów, rzadziej – dobieranie w pary) rozumie, że dodawanie to łączenie, a odejmowanie to odbieranie; umie wyznaczyć wynik tych czynności (liczy na przedmiotach, na palcach)

3 OPERACYJNE ROZUMOWANIE NA POZIOMIE KONKRETNYM
Dziecko gotowe do podjęcia nauki w szkole: rozumie, że liczba elementów nie zmienia się mimo obserwowanych przemieszczeń tych elementów (np. liczba klocków ułożonych na „gromadce” nie zmieni się, jeśli ułożymy je w szeregu) potrafi wyznaczać konsekwentne serie (np. układa patyczki od najmniejszego do największego)

4 ZDOLNOŚĆ DO ODRYWANIA SIĘ OD. KONKRETÓW I POSŁUGIWANIE SIĘ
ZDOLNOŚĆ DO ODRYWANIA SIĘ OD KONKRETÓW I POSŁUGIWANIE SIĘ REPREZENTACJAMI SYMBOLICZNYMI Dziecko gotowe do podjęcia nauki w szkole: rozumie, że konkretne informacje można zapisywać za pomocą symboli (znaki, liczby, schematy graficzne) oraz odczytywać ich znaczenie potrafi swobodnie przechodzić od konkretów poprzez obrazki do symboli i odwrotnie Prof. Gruszczyk – Kolczyńska uważa, że możliwość łagodnego przejścia na poziom reprezentacji symbolicznych stwarza liczenie na palcach, które często jest ignorowane lub wręcz zabronione przez dorosłych.

5 DOJRZAŁOŚĆ EMOCJONALNA
Dziecko gotowe do podjęcia nauki w szkole: charakteryzuje się wysokim poziomem odporności emocjonalnej na sytuacje trudne (wg M. Tyszkowej przeżywanie emocji ujemnych jest nieodłącznym składnikiem ludzkiego działania, a ich brak rodzi tzw. kruchość emocjonalną) ma wyrobiony nawyk słuchania, gdy mówi do niego osoba dorosła potrafi przez dłuższy czas skupić się na wykonywanej pracy i ma potrzebę jej zakończenia ma pozytywne nastawienie do samodzielnego rozwiązywania zadań umie podporządkować się wymaganiom związanym z uczeniem się w grupie wykonuje polecenia skierowane bezpośrednio do niego i do całej grupy

6 ZDOLNOŚĆ DO SPRAWNEGO ODWZOROWYWANIA ZŁOŻONYCH KSZTAŁTÓW, RYSOWANIA I KONSTRUOWANIA
Dziecko gotowe do podjęcia nauki w szkole: posiada odpowiednią koordynację wzrokowo - ruchową, gdyż stanowi ona warunek sprawnego wykonywania czynności organizacyjnych i wspomagających proces uczenia się matematyki cechuje wysoki poziom sprawności manualnej, która umożliwi mu sprawne i dokładne rysowanie schematów, grafów, tabel itp.,


Pobierz ppt "DOJRZAŁOŚĆ DZIECKA DO UCZENIA SIĘ MATEMATYKI W WARUNKACH SZKOLNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google