Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Illustrated Mathematics Dictionary

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Illustrated Mathematics Dictionary"— Zapis prezentacji:

1 Illustrated Mathematics Dictionary
Ilustrowany Słownik Matematyczny

2 a rubber - linijka a protractor - katomierz compasses - cyrkiel a ruler - linijka a setsquare - ekierka a calculator - kalkulator

3 5 + 4 = 9 ADDITION - DODAWANIE Five plus four is nine. /
total - suma 5 + 4 = 9 Five plus four is nine. / Five plus four equals nine. Pięć dodać cztery równa się dziewięć.

4 9 – 4 = 5 SUBTRACTION - ODEJMOWANIE Nine minus four is five. /
difference - różnica Nine minus four is five. / Nine minus four equals five. Dziewięć odjąć cztery równa się pięć.

5 7 x 3 = 21 MULTIPLICATION – MNOŻENIE
product - iloczyn 7 x 3 = 21 Seven times three makes twenty-one. / Seven multiplied by three is twenty-one. Siedem razy trzy równa się dwadzieścia jeden.

6 21 : 3 = 7 DIVISION - DZIELENIE Twenty-one into three makes seven. /
quotient- iloraz 21 : 3 = 7 Twenty-one into three makes seven. / Twenty-one divided by three equals seven. Dwadzieścia jeden dzielone na trzy równa się siedem.

7 32 = 9 INVOLUTION – POTĘGOWANIE Three squared equals nine.
power - potęga 32 = 9 Three squared equals nine. Trzy do kwadratu równa się dziewięć

8 33 = 27 to raise to a power – podnieść do potęgi
power - potęga 33 = 27 Three raised to the third power equals twenty-seven. Trzy podniesione do trzeciej potęgi równa się dwadzieścia siedem.

9 √4 = 2 3√8 = 2 ROOT - PIERWIASTEK square root – pierwiastek kwadratowy
cube root – pierwiastek sześcienny 3√8 = 2

10 NUMBERS - LICZBY 0, 1, 2, 3, 4, 5, … -1, -2, -3, -4, -5, …
positive numbers – liczby dodatnie -1, -2, -3, -4, -5, … negative numbers – liczby ujemne

11 2, 4, 6, 8, 10, 12, … even numbers – liczby parzyste 1, 3, 5, 7, 9, 11 … odd numbers – liczby nieparzyste

12 1 3 0,25 FRACTION - UŁAMEK numerator - licznik denominator- mianownik
decimal fraction – ułamek dziesiętny

13 to reduce a fraction - skrócić ułamek
÷5 ÷ 5 75 = 15 3 100 20 4 to reduce a fraction - skrócić ułamek

14 . a point - punkt GEOMETRY – GEOMETRIA streight line - linia prosta
sector/segment - odcinek

15 parallel lines – linie równoległe
perpendicular line – linia prostopadła

16 a rhomb / diamond - romb SHAPES - KSZTAŁTY a rectangle - prostokąt a circle - koło a square – kwadrat a trapezium - trapez

17 a triangle - trójkąt an equilaterial triangle – trójkąt równoboczny an isosceles triangle – trójkąt równoramienny a right-angled triangle – trójkąt prostokątny

18 a cube - sześcian a cone - stożek a cylinder - walec a prism - graniastosłup a sphere - kula

19 ANGLES - KĄTY right angle – kąt prosty acute angle – kąt ostry
obtuse angle – kąt rozwarty

20 USEFUL PHRASES - PRZYDATNE ZWROTY
to add - dodawać to substract - odejmować to multiply - mnożyć to divide by – dzielić przez to divide into - dzielić na a rule - działanie to solve a problem - rozwiązać zadanie a solution - rozwiązanie a product - wynik a common denominator - wspólny mianownik

21


Pobierz ppt "Illustrated Mathematics Dictionary"

Podobne prezentacje


Reklamy Google