Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Vitalii Dugaev Katedra Fizyki Politechnika Rzeszowska Semestr letni, rok 2013/2014 FIZYKA CIAŁA STAŁEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Vitalii Dugaev Katedra Fizyki Politechnika Rzeszowska Semestr letni, rok 2013/2014 FIZYKA CIAŁA STAŁEGO."— Zapis prezentacji:

1 Vitalii Dugaev Katedra Fizyki Politechnika Rzeszowska Semestr letni, rok 2013/2014 FIZYKA CIAŁA STAŁEGO

2 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 1 Gęstość stanów

3 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 2 N/V r s =r 0 /r H k F v F E F T F =E F /k B 10 22 cm -3 10 8 cm -1 10 8 cm/s eV 10 4 K

4 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 3 Ciepło właściwe gazu elektronowego Zmiana E el całkowitej energii układu N elektronów wskutek ogrzania od 0 do T wynosi Elektronowe ciepło właściwe W niskich temperaturach, k B T< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/10/2894609/slides/slide_4.jpg", "name": "Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 3 Ciepło właściwe gazu elektronowego Zmiana E el całkowitej energii układu N elektronów wskutek ogrzania od 0 do T wynosi Elektronowe ciepło właściwe W niskich temperaturach, k B T<

5 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 4 Elektronowe ciepło właściwe jest wprost proporcjonalne do temperatury T

6 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 5

7 potas C/T Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 6 Doświadczalny przebieg wartości ciepła właściwego potasu

8 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 7 Przewodnictwo elektryczne i prawo Ohma Zależność między pędem elektronu swobodnego a wektorem falowym Siła F działająca na elektron w polu elektrycznym E wynosi eE Drugie prawo Newtona wyrazi się wzorem kula Fermiego w czasie t=0 kula Fermiego w czasie δt

9 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 8 Przesunięcie kuli Fermiego w czasie τ (czas mi ę dzy kolejnymi zderzeniami z domieszkami, niedoskonało ś ciami sieci, fononami) Przesuni ę cie kuli nadaje ka ż demu elektronowi dodatkow ą pr ę dko ść Jeżeli w jednostce objętości mamy n elektronów, to gęstość prądu elektrycznego Przewodnictwo elektryczne definiowane jest przez j=σE, skąd Średnia droga swobodna elektronu:

10 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 9 Doświadczalne wyznaczenie oporu elektrycznego metali Główna przyczyna oporu elektrycznego większości metali w temperaturze 300K są zderzenia elektronów z fononami, natomiast w temperaturze ciekłego helu (4K) zderzenia z atomami domieszek sod zależność Grüneisena

11 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 10 ρ L jest oporem wywołanym przez termiczny ruch sieci. ρ L znika, gdy T → 0 (nie ma fononów) ρ i jest oporem wywołanym przez rozproszenie fal elektronowych na atomach domieszkowych zaburzających periodyczność sieci krystalicznej Jeżeli koncentracja atomów domieszkowych jest mała, ρ i jest niezależne od temperatury (reguła Matthiessena) Udział sieci, czyli fononów, w oporze elektrycznym metali prostych zależy od temperatury w następujący sposób: Grüneisen wykazał, że obserwowaną zależność oporu od temperatury dobrze opisuje wzór

12 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 11 Przewodnictwo cieplne metali Współczynnik przewodnictwa cieplnego K ciała stałego jest zdefiniowany wzorem gdzie Q jest strumieniem energii cieplnej (energia przenoszona przez jednostkę powierzchni w jednostkę czasu W kinetycznej teorii gazów gdzie C jest ciepłem właściwym, przypadającym na jednostkę objętości, v – średnia prędkość cząstki, l – średnia droga swobodna, jaką cząstka przebywa między zderzeniami

13 Wyprowadzenie wzoru dla K Strumień cząstek w kierunku x wynosi nv x Energia przenoszona jedną cząstką na odległość v x τ wynosi gdzie c jest ciepło właściwe cz ą stki Strumień energii: gdzie l=vτ, C=nc Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 12

14 Posługując wyrażeniem na ciepło właściwe gazu elektronowego znajdziemy przewodnictwo cieplne metali gdzie l=v F τ Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 13 K, W/(cm deg) Przewodnictwo cieplne miedzi W przewodnictwie cieplnym czystych metali niezależnie od temperatury biorą udział głównie elektrony

15 Stosunek przewodnictwa cieplnego do przewodnictwa elektrycznego Prawo Wiedemanna – Franza stwierdza, że dla metali w niezbyt niskich temperaturach stosunek przewodnictwa cieplnego do przewodnictwa elektrycznego jest wprost proporcjonalny do temperatury, przy czym wartość stałej proporcjonalności jest niezależna od rodzaju metalu Ten wynik potwierdza model gazu elektronowego: Liczba Lorenza L określona jest przez związek: Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 14

16 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 15 Przewodnictwo elektryczne przy wysokich częstościach W stanie ustalonym przesunięcie kuli Fermiego w przestrzeni k Uwzględnienie: W zmiennym polu elektrycznym otrzymamy Gęstość prądu

17 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 16 Przewodnictwo elektryczne: Przy wysokich częstościach, Przy wysokich częstościach część urojona przewodnictwa jest znacznie większa od części rzeczywistej i jest niezależna od τ

18 Wynik można także wyrazić w postaci zespolonej stałej dielektrycznej Polaryzacja elektryczna (zdefiniowany jako moment dipolowy/objętość) Równanie dla przyrostu prędkości: Stała dielektryczna: – stała dielektryczna gazu elektronów swobodnych Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 17

19 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 18 Dla τ →∞ stała dielektryczna przybiera warto ś ci rzeczywiste gdzie częstość nazywana jest częstością plazmową.

20 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 19 Plazmony Drganie plazmy polega na podłużnym wzbudzeniu gazu elektronowego jako całości. Skwantowane drganie plazmy nazywamy plazmonem Gaz elektronowy porusza się jako całość względem tła jonów dodatnich Przesunięcie o amplitudzie η wywołuje powstanie pola elektrycznego Równanie ruchu odniesione do jednostki objętości gazu elektronowego lub obszar ładunku ujemnego obszar ładunku dodatniego obszar obojętny

21 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 20 Drgania plazmy o małym wektorze falowym mają w przybliżeniu częstość ω p Dyspersja plazmonów w zależności od wektora falowego Drgania plazmy można rozpatrywać jako rodzaj podłużnych fononów optycznych, w których gaz elektronowy odgrywa rolę jonów ujemnych

22 Ekranowanie elektrostatyczne Jeśli punktowy ładunek próbny q zanurzymy w metalu, to wówczas koncentracja elektronów w pobliżu tego ładunku zostanie odpowiednio zaburzona, tak że pole elektryczne wytworzone przez ten ładunek zostanie zniesione przez zaburzenie wywołane w koncentracji elektronów Mówimy, że próbny ładunek jest ekranowany przez gaz elektronowy Istnieje określona długość ekranowania, wewnątrz której ekranowanie staje się nieefektywne, natomiast na zewnątrz której ekranowanie staje się coraz pełniejsze Równanie Poissona gdzie φ(r) jest potencjałem elektrostatycznym Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 21

23 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 22 Zastosujemy przybliżenie Thomasa-Fermiego Energia Fermiego odnosi się do jednorodnej koncentracji elektronów: Załóżmy, że n(r) odnosi się do maksymalnej energii kinetycznej elektronu

24 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 23 Równanie dla potencjału przyjmuje postać W przypadku potencjału o symetrii sferycznej Rozwiązaniem jest zwane ekranującym potencjałem kulombowskim Długość ekranowania jest definiowana jak 1/λ


Pobierz ppt "Vitalii Dugaev Katedra Fizyki Politechnika Rzeszowska Semestr letni, rok 2013/2014 FIZYKA CIAŁA STAŁEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google