Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alternatywne źródła energii w mojej gminie (Odnawialne źródła energii)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alternatywne źródła energii w mojej gminie (Odnawialne źródła energii)"— Zapis prezentacji:

1 Alternatywne źródła energii w mojej gminie (Odnawialne źródła energii)

2 Alternatywne źródła energii – co to takiego?
Alternatywne źródła energii - są to źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię słoneczną występującą w rozmaitych postaciach, w szczególności promieniowania słonecznego, energii wiatru, czy biomasy, a także energię kinetyczną płynącej wody i wewnętrzne ciepło Ziemi. Energia ta wykorzystywana jest do zasilania zakładów, miast, często wytwarzana przez gospodarstwa domowe, będące jej konsumentami.

3

4 Rodzaje alternatywnych źródeł energii
Energetyka słoneczna – gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii. Do Ziemi dociera promieniowanie słoneczne zbliżone widomo do promieniowania ciała doskonale czarnego o temperaturze ok K. Część tej energii jest odbijana i pochłaniana przez atmosferę, do powierzchni Ziemi w słoneczny dzień dociera około 1000 W/m². Energia geotermalna (energia geotermiczna, geotermia) - jeden z rodzajów odnawialnych źródeł energii. Polega na wykorzystywaniu cieplnej energii wnętrza Ziemi, szczególnie w obszarach działalności wulkanicznej i sejsmicznej. Woda opadowa wnika w głąb ziemi, gdzie w kontakcie z młodymi intruzjami lub aktywnymi ogniskami magmy, podgrzewa się do znacznych temperatur. W wyniku tego wędruje do powierzchni ziemi jako gorąca woda lub para wodna .Woda geotermiczna wykorzystywana jest bezpośrednio (doprowadzana systemem rur), bądź pośrednio (oddając ciepło chłodnej wodzie i pozostając w obiegu zamkniętym). Energię geotermalną na szeroką skalę wykorzystuje się w Islandii a w Polsce m.in. na obszarze Podhala.

5 Rodzaje alternatywnych źródeł energii
Energia wodna - wykorzystywana gospodarczo energia mechaniczna płynącej wody. Współcześnie energię wodną zazwyczaj przetwarza się na energie elektryczną(hydroenergrtyka często oparta na spiętrzeniach uzyskanych dzięki zaporom wodnym).Można ją także wykorzystywać bezpośrednio do napędu maszyn – istnieje wiele rozwiązań, w których płynąca woda napędza turbinę lub koło wodne. Energia wiatru jest jednym odnawialnych źródeł energii. Współcześnie stosowane turbiny wiatrowe przekształcają ją na energię mechaniczną która dalej zamieniana jest na elektryczną Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa.

6 Biomasa-Poprzez fotosyntezę energia słoneczna jest akumulowana w biomasie, początkowo organizmów roślinnych, później w łańcuchu pokarmowym także zwierzęcych. Energię zawartą w biomasie można wykorzystać dla celów człowieka. Polega to na przetwarzaniu na inne formy energii poprzez spalanie biomasy lub spalanie produktów jej rozkładu. W wyniku spalania uzyskuje się ciepło, które może być przetworzone na inne rodzaje energii, np. energię elektryczną. Biogaz, gaz wysypiskowy– gaz palny, produkt fermentacji anaerobowej związków pochodzenia organicznego (np. ścieki, m.in. ścieki cukrownicze, odpady komunalne, odchody zwierzęce, gnojowica, odpady przemysłu rolno-spożywczego, biomasa) a częściowo także ich rozpadu gnilnego ,powstający w biogazowni. W wyniku spalania biogazu powstaje wbrew przekonaniom tyle samo tlenków azotu co w przypadku spalania paliw kopalnych

7 Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz(glikol woda lub gaz (np. powietrze). Koło wodne, Koło mające na obwodzie łopatki lub przegrody, poruszane siłą naporu wody, poprzednik turbiny wodnej . Najczęściej wykorzystywane do napędu młynów wodnych narzędzi wykorzystywanych np. w tartakach lub kuźniach. Wiatrak – budowla drewniana, niekiedy murowana, wyposażona w skrzydła poruszane siłą wiatru i napędzające urządzenia. Jest najstarszym silnikiem wiatrowym – przetwarza energię wiatru na w energię kinetyczną ruchu obrotowym . Jest poprzednikiem turbiny wiatrowej, którą czasami również nazywa się wiatrakiem.

8 Krajowy potencjał odnawialnych źródeł energii
  Polska ma znaczne zasoby energii odnawialnej, ich potencjał techniczny jest szacowany na PJ rocznie. Stanowi to prawie 90% zapotrzebowania na energię (4.292 PJ w 1997 r.). Najwyższy potencjał w Polsce ma energia geotermalna, słoneczna i biomasy, jak dotąd nie został rozpoznany potencjał energii fal i pływów.  Stopień wykorzystania energii odnawialnej w Polsce  Zużycie energii ze źródeł odnawialnych w Polsce jest bardzo niskie, według oficjalnych statystyk wynosi ok. 1,5% zapotrzebowania na energię pierwotną. Stosunkowo "popularnymi" odnawialnymi źródłami energii są drewno i energia wodna. Obserwuje się też szybki rozwój wykorzystania źródeł takich jak słoma, gaz wysypiskowy i energia geotermalna. Duże jest zainteresowanie inwestorów energetyką wiatrową. 

9 Wady i zalety alternatywnych źródeł energii
ZALETY Źródeł odnawialnych: · minimalny wpływ na środowisko, · oszczędność· paliw (eliminacja zużycia węgla, ropy i gazu w produkcji energii elektrycznej), · duże stale odnawiające się zasoby energii, · stały koszt jednostkowy uzyskiwanej energii elektrycznej, · możliwość· pracy na sieć· wydzieloną, · rozproszone na całym obszarze kraju, co rozwiązuje problem transportu energii, gdyż mogą być· pozyskiwane w dowolnym miejscu oraz eliminuje straty związane z dystrybucją i pozwoli uniknąć· budowy linii przesyłowych. energii geotermalnej: -Energia geotermalna jest zasobnym źródłem energii -Geotermalne technologie maja mały wpływ na środowisko naturalne. Nie emitują do środowiska tlenków azotu, wprowadzają mało tlenków siarki, i emitują razy mniej CO2, niż elektrownie konwencjonalne. -Elektrownie geotermalne są wysoce niezawodne oraz zaprojektowane są w taki sposób aby pracowały przez 24h/dobę. -Elektrownie zajmują mało miejsca WADY energii geotermalnej: Podczas eksploatacji elektrowni wytwarzane są zanieczyszczenia takie jak, dwutlenek węgla, tlenki siarki, siarkowodór oraz metan. Jednakże nowoczesne technologie ograniczają emisje tych zanieczyszczeń do minimum. Może powodować osuwanie się ziemi Produkcja energii geotermalnej jest powiązana ze wzrostem aktywności sejsmicznej na danym terenie, jednakże jest to temat dyskusyjny, gdyż elektrownie są usytuowane na terenach gdzie jest możliwe trzęsienie ziemi. Budowa elektrowni zwiększa hałas na danym terenie jednakże podczas samej eksploatacji hałas jest minimalny Hydroelektrowni: -wysokie koszty budowy zapór wodnych -mogą być budowane tylko w określonych warunkach środowiska naturalnego( (np. duży spadek rzeki) -powodują znaczne zmiany środowiska np. zamulanie zbiorników, zmiany hydrologiczne, zmiany klimatyczne.

10 Czy warto budować alternatywne źródła energii?
Mamy nadzieję że uważacie że należy je budować i promować

11 Jakie odnawialne źródła energii można wybudować w gminie Starcza?
Na rzece można z powodzeniem ustawić niewielkie koło wodne, ilość energii nie będzie duża, ale powstające rozlewisko może stać się dodatkowym terenem rekreacyjnym

12 Jakie odnawialne źródła energii można wybudować w gminie Starcza?
Na rzece można z powodzeniem ustawić niewielkie koło wodne, ilość energii nie będzie duża, ale powstające rozlewisko może stać się dodatkowym terenem rekreacyjnym Przy drodze Starcza-Łysiec znajduje się uprawa wierzby energetycznej

13 Jakie odnawialne źródła energii można wybudować w gminie Starcza?
Na rzece można z powodzeniem ustawić niewielkie koło wodne, ilość energii nie będzie duża, ale powstające rozlewisko może stać się dodatkowym terenem rekreacyjnym W Starczy mamy już elektrownię wiatrową

14 Jakie odnawialne źródła energii można wybudować w gminie Starcza?
Na rzece można z powodzeniem ustawić niewielkie koło wodne, ilość energii nie będzie duża, ale powstające rozlewisko może stać się dodatkowym terenem rekreacyjnym W Starczy mamy już elektrownię wiatrową Na dachach można montować kolektory słoneczne

15 Serdecznie dziękujemy za obejrzenie prezentacji


Pobierz ppt "Alternatywne źródła energii w mojej gminie (Odnawialne źródła energii)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google