Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania sondażowe - budowa i zastosowanie narzędzia badawczego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania sondażowe - budowa i zastosowanie narzędzia badawczego"— Zapis prezentacji:

1 Badania sondażowe - budowa i zastosowanie narzędzia badawczego

2 Operacjonalizacja – jak przełożyć język ogólnych pytań badawczych na język pytań w kwestionariuszu?
Operacjonalizacja problemów mieszkańców, lokalnych kwestii społecznych, niezaspokojonych potrzeb – przykłady w odniesieniu do konkretnej sfery: Czy jest Pani zadowolona ze sposobu działania DK w Pikutkowie? Czego najbardziej Pani brakuje w ofercie kulturalnej Pikutkowa? Czy coś/ Co, Pani zdaniem, wymaga zmiany w działaniu domu kultury w Pikutkowie? Co trzeba by zrobić aby mieszkańcy Pikutkowa byli bardziej zadowoleni z dostępu do kultury/ działania DK? Często poprzedzone pytaniami: Czy wie Pani gdzie jest DK w Pikutkowie? Czy była Pani kiedyś na zajęciach/ imprezie w DK w Pikutkowie? Czy była Pani zadowolona z udziału w zajęciach/ imprezy w DK w Pikutkowie? Operacjonalizacja problemów mieszkańców, jakości życia, niezaspokojonych potrzeb w odniesieniu do całokształtu życia w środowisku lokalnym W jakim stopniu jest Pani lub nie jest Pani zadowolona z mieszkania w Pikutkowie? (jestem bardzo zadowolona, jestem raczej zadowolona, jestem raczej niezadowolona, jestem bardzo niezadowolona)

3 Operacjonalizacja – jak przełożyć język ogólnych pytań badawczych na język pytań w kwestionariuszu?
Operacjonalizacja problemów mieszkańców, niezaspokojonych potrzeb w odniesieniu do całokształtu życia w środowisku lokalnym W jakim jednym/2/3 obszarach w Pikutkowe są najpotrzebniejsze zmiany (transport, szkolnictwo, usługi opieki nad małym dzieckiem, usługi opieki nad ludźmi starszymi, dostęp do służby zdrowia, itd.)? (lub pytanie otwarte) Co, Pani zdaniem, jest największym problemem dla mieszkańców Pikutkowa (brak dostępu do transportu publ., brak przedszkoli, brak lekarzy specjalistów…) (lub pytanie otwarte) Gdyby mogła Pani decydować o wydaniu znacznej kwoty ( X zł) na potrzeby mieszkańców Pikutkowa, na co przeznaczyłaby Pani te środki? Operacjonalizacja jakości życia W jakim stopniu jest Pani lub nie jest Pani zadowolona z mieszkania w Pikutkowie? (jestem bardzo zadowolona, jestem raczej zadowolona, jestem raczej niezadowolona, jestem bardzo niezadowolona) Czy uważa Pani, że w Pikutkowie żyje się lepiej czy też żyje się gorzej niż w większości innych gmin powiatu/województwa/ kraju? (żyje się tu znacznie gorzej, żyje się tu trochę gorzej, żyje się tu trochę lepiej, żyje się tu znacznie lepiej) Czy gdyby Pani miała możliwość, to wyjechałaby Pani na stałe z Pikutkowa?  pytajmy raczej o problemy w określonej sferze/ sferach lub przynajmniej o problemy, w których badacz może (nawet pośrednio) działać lub pytajmy o problemy konkretnych grup mieszkańców  raczej pytajmy o konkretne doświadczenia (rehabilitacja: ile Pani czekała/ czy była Pani zadowolona/ czy musiała Pani płacić…), niż o odczucia, wyobrażenia  pytania o problemy łączymy z pytaniami o zasoby

4 Budowa narzędzia Badanie sondażowe – wszystkim respondentom zadajemy identyczne pytania (inaczej: badania jakościowe) Tekst wprowadzający w ankiecie/ aranżacja wywiadu: Nazwa organizacji badawczej Cel badania Sposób dotarcia do badanych Anonimowość danych Długość wywiadu Zachęta do udziału w badaniu Metryczka na końcu (wyjątek – dobór metodą kwotową) W ankietach/ instrukcjach dla ankieterów: jasne zasady przejść W ankietach/ instrukcjach dla ankieterów b. jasne instrukcje (czy pytanie jednokrotnego czy wielokrotnego wyboru, etc) Na samym końcu podziękowania

5 Najczęstsze błędy Za długie kwestionariusze, pytania nie wykorzystywane przez badaczy Pytania niejasne, wieloznaczne (Czy jest Pani zainteresowana chórem kościelnym?) Pytania abstrakcyjne (Czy trzeba…?) Pytania za ogólne (Czy jest Pani za tym, żeby zwiększyć wsparcie dla biednych rodzin w Pikutkowie?) Pytanie o kilka rzeczy w jednym pytaniu (Czy jesteś za tym, żeby nauczyciele dłużej pracowali i więcej zarabiali?) Pytania zadane trudnym językiem, długie, skomplikowane Nierozłączne kafeterie Skomplikowane instrukcje („jeśli nie, pomiń następne pytanie, a potem…”)

6 Interpretacja danych Próby reprezentatywne: skala problemu w gminie/ dzielnicy Które sfery życia uznawane za najbardziej problemowe (hierarchia problemów) Jakie działania w konkretnej sferze uznawane za najpotrzebniejsze Różnice w ocenach/ dotkliwości problemu dla różnych grup mieszkańców Porównanie wybranych danych z np. ogólnopolskimi


Pobierz ppt "Badania sondażowe - budowa i zastosowanie narzędzia badawczego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google