Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. CHARAKTERYSTYKA BADANIA

2 Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Cel badań - celpoznawczy - cel poznawczy uzyskanie pogłębionego obrazu zjawiska dezaktywizacji zawodowej osób po 45 roku życia; - cel utylitarny możliwość skonstruowania oraz wdrożenia działań zaradczych wobec wskazanego problemu.

3 Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Cel badań Podstawowe pytanie badawcze: jakie są determinanty dezaktywizacji zawodowej osób po 45 roku życia? Pytania szczegółowe dotyczą m.in.: 1.opinii badanych na temat problemu bezrobocia w regionie ze szczególnym uwzględnieniem bezrobocia wśród osób po 45 r. ży.; 2.kwestii postrzegania przez respondentów różnych form zasobów, którymi dysponują osoby po 45 roku życia na rynku pracy - kapitału ludzkiego, społecznego i kulturowego, a także nadawanej im przez respondentów rangi w możliwościach zatrudnienia; 3. stosunku badanych do sposobów przezwyciężania problemu bezrobocia osób po 45 roku życia.

4 Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Wybór metody 1.Podejście jakościowe a ilościowe. 2. Ze względu na cel badania zdecydowano się zastosować metody jakościowe, które pozwalają na wniknięcie w strukturę badanych problemów oraz sprowadzanie ich do tzw. typów idealnych, skutkiem czego jest ich „głębsze” rozumienie 2. Ze względu na cel badania zdecydowano się zastosować metody jakościowe, które pozwalają na wniknięcie w strukturę badanych problemów oraz sprowadzanie ich do tzw. typów idealnych, skutkiem czego jest ich „głębsze” rozumienie.

5 Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Techniki zbierania danych 1.bezpośrednie wywiady swobodne o umiarkowanym stopniu strukturalizacji – zostanie nimi objętych 30 pracodawców z terenu miasta Elbląg (przedsiębiorców, właścicieli firm, przedstawicieli instytucji itp.); 2. bezpośrednie wywiady narracyjne – przeprowadzone zostaną wśród osób dotkniętych problemem długotrwałego pozostawania bez zatrudnienia – osób po 45 roku życia, zamieszkałych w Elblągu; 3. analiza danych zastanych – dotyczyć będzie przede wszystkim analizy statystycznych danych urzędowych dotyczących zjawiska bezrobocia na terenie powiatu elbląskiego;

6 Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Kogo badamy? Dobór respondentów ma charakter celowy. Respondenci wyznaczeni zostali z wewnętrznych baz adresowych projektodawcy (ERKON) pod względem wybranych kryteriów: 30 pracodawców z Elbląga – aktywnych – zatrudniających metodą wspomaganą potencjalnych – zatrudniających na otwartym rynku pracy; 60 osób nieaktywnych zawodowo lub długotrwale bezrobotnych po 45 roku życia z terenu miasta Elbląg.

7 Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Organizacja badań 1.Planowanie i organizacja badań (opracowanie planu badań, wybór próby badawczej, skonstruowanie narzędzi badawczych, szkolenie ankieterów) 2.Badanie terenowe w Elblągu - 03.02.2010r. do 24.02.2010r oraz gromadzenie danych urzędowych. 3.Analiza zebranych danych oraz sporządzenie raportu z badań.

8 Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Dziękuję za uwagę Magdalena Sternicka Ekspert ds. badań


Pobierz ppt "Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google