Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komputerowe wspomaganie projektowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komputerowe wspomaganie projektowania"— Zapis prezentacji:

1 Komputerowe wspomaganie projektowania

2 Projektowanie a CASE Podobnie jak analiza proces projektowania może być wspomagany komputerowo. W literaturze komputerowej wspomaganie projektowania określa się skrótem CASE (Computer Aided System lub Software Engineering). Pojęcie CASE zostało po raz pierwszy użyte w roku 1981 przez J.Manleya z Carnegie Mellon University. Terminem CASE określamy grupę narzędzi z nowej technologii tworzenia systemów informacyjnych. W zależności od zakresu, a więc które fazy cyklu życia systemu są przez te narzędzia obsługiwane, mamy do czynienia z wyspecjalizowanymi lub zintegrowanymi pakietami CASE-I, zwanymi też IPSE (Integrated Project Supporting Environment) zintegrowany pakiet wspomaga projektowanie dla całego cyklu życia systemu.

3 UŻYTKOWNIK - PROJEKTANT
Rys. Elementy CASE Narzędzie prototypowania Narzędzie modelowania Narzędzie budowy schematów strukturalnych Baza danych (repository) Narzędzia analizy Budowa przepływów informacyjnych i słownika danych STACJA ROBOCZA Narzędzie dokumentowania Generator kodów UŻYTKOWNIK - PROJEKTANT

4 Klasyfikacja pakietów CASE
Pakiety dla przechowywania danych lub też tzw. składnica informacji – repozytorium (repository). Pakiety te były w zasadzie pierwszym sposobem tworzenia systemu informacyjnego. W składnicy takiej zapisywano wszystkie opisy obiektów definiowanych w całym cyklu życia systemu. Składnicę można określić jako centralną bazę danych, w której przechowywane są m.in.: rekordy, struktura baz danych, formularze, metainformacje (czyli informacje o informacji). W Polsce w latach siedemdziesiątych, popularny był pakiet PSA/PSL opracowany na Uniwersytecie w Michigan. Pakiety dla pielęgnacji, modyfikacji i adaptacji systemu. Analiza kosztów eksploatacji systemu wskazuje, że znaczna część związana jest z eksploatacją i dostosowaniem systemu do zmieniającego się otoczenia i zmieniających się wymagań użytkowników. W ramach tej grupy systemów wspomagających rozróżnia się trzy następujące subgrupy: modyfikacji wstępującej, gdzie zmiany są inicjowane w fazie wdrożenia, modyfikacji zstępującej, gdzie zmiany w pierwszych fazach cyklu życia systemu wpływają na zmiany systemu w dalszych fazach cyklu, restrukturyzacji, kiedy dostosowujemy system do zmieniających się warunków. Zmiany takie występują w różnych fazach życia systemu.

5 Klasyfikacja pakietów CASE
Pakiety dla wspomagania cyklu życia systemu; zależnie od faz jakie one wspomagają wyróżnia się następujące subpakiety: front-end CASE, które wspomagają fazę planowania, analizy i projektowania, back-end CASE, narzędzia wspomagające fazę konstrukcji (projektu, oprogramowania), Niekiedy używa się pojęć: upper-CASE dla planowania, analizy i specyfikacji, lower-CASE dla kodowania, testowania, prototypowania, kompilacji programów. Pakiety dla sterowania realizacją projektem. Kierownictwo projektu otrzymuje narzędzia dla wspomagania zarządzania projektem. Najczęściej pakiety te oparte są na technikach harmonogramów Gantta, Adamieckiego lub sieciowych PERT-CPM. W pakietach tych można wydzielić: planowanie i kontrolę, kierowanie konfiguracją i sterowanie wersjami. Najbardziej rozwinięte są pakiety planowania i konfiguracji projektu.

6 Klasyfikacja pakietów CASE
Pakiety dla doskonalenia jakości systemu, które pozwalają na ocenę systemu i jego poszczególnych elementów. Z punktu widzenia przestrzegania odpowiednich norm i zasad zarządzania jakością jak TQM.


Pobierz ppt "Komputerowe wspomaganie projektowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google