Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

D B A J M Y O Z D R O W I E. Co nam szkodzi najbardziej ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "D B A J M Y O Z D R O W I E. Co nam szkodzi najbardziej ?"— Zapis prezentacji:

1 D B A J M Y O Z D R O W I E

2 Co nam szkodzi najbardziej ?

3

4 Z badań EU Kids Online, na które powołuje się "Rzeczpospolita" wynika, że 35 proc. nastolatków w Polsce (w wieku 11-16 lat) zaniedbuje rodzinę, znajomych, naukę lub hobby z powodu spędzania czasu w Internecie.

5 Chemia w produktach spożywczych Konserwanty : szczególnie E 950-951; 122, 210-228, 249-252 Słodziki : aspartam, acesulfam rozrzedzają mózg !!! Żywność w opakowaniach długoterminowych

6

7

8 Słodziki, barwniki, substancje pobudzające ….

9 5. CIASTKA "Jesz­cze tylko jedno, ostat­nie" – to znana man­tra ich wiel­bi­cie­li. Naj­gor­sze, co można zro­bić, to się­gnąć po nie w mo­men­cie głodu. Ciast­ka, wa­fel­ki, pier­ni­ki, cze­ko­lad­ki – wszyst­kie te ła­ko­cie wy­wo­łu­ją przy­pływ nie­opa­no­wa­ne­go ape­ty­tu, a w efek­cie cier­pie­ nia prze­je­dze­nia. Łatwo dzię­ki nim rów­nież zwięk­szyć masę ciała. I by­naj­mniej nie cho­ dzi o przy­rost naj­szer­sze­go grzbie­tu. Czym raczą nas pro­du­cen­ci słod­kich wy­pie­ków oprócz nie­oce­nio­nych wa­lo­rów sma­ko­wych? Zo­bacz­my: di­fos­fo­ra­ny (E450), dwu­tle­nek ty­ta­nu (E171), izo­me­ry ka­ro­te­nu (E160a), ko­sze­ni­la (E120), mono i di­gli­ce­ry­dy kwa­sów tłusz­czo­wych (E471), pi­ro­siar­czyn sodu (E223), po­li­ry­cy­no­le­inian po­li­gli­ce­ro­lu (E476), siar­czan wap­nia (E516), sor­bi­tol (E420), wę­gla­ny amonu (E503), wę­gla­ny sodu (E500).

10 6. DESERY PAKOWANE Skoro nie ciast­ko, to może deser? Wy­glą­da pysz­nie: ko­lo­ro­wa i pu­szy­sta masa w pla­sti­ko­wym po­jem­nicz­ku, do­stęp­na w sze­ro­kiej gamie sma­ków. Nie­ste­ty za wa­lo­ ry or­ga­no­lep­tycz­ne de­se­rów od­po­wia­da­ją głów­nie aro­ma­ty, kon­cen­tra­ty i barw­ni­ ki. Urody do­da­je im rów­nież "bita śmie­ta­na". Ten pro­dukt spraw­dzi­li­śmy od­dziel­ nie. Oka­za­ło się, że nie ma w sobie kro­pli mleka... Po­wstał na bazie har­to­wa­nych tłusz­czów ro­ślin­nych, sy­ro­pu z cukru in­wer­to­wa­ne­go i skro­bi mo­dy­fi­ko­wa­nej. A oto nie­któ­re z de­se­ro­wych ulep­sza­czy: al­gi­nian sodu (E401), estry kwa­sów tłusz­ czo­wych i gli­ko­lu pro­py­le­no­we­go (E477), fos­fo­ran po­ta­su (E340), guma guar (E412), guma ksan­ta­no­wa (E415), guma tara (E417), ka­ze­inian sodu, ka­ra­gen (E407), kar­bok­sy­me­ty­lo­ce­lu­lo­za (E466), mono- i di­gli­ce­ry­dy kwa­sów tłusz­czo­wych es­try­fi­ko­wa­ne kwa­sem octo­wym (E472a), sole so­do­we kwasu cy­try­no­we­go (E331), ste­ary­oilom­le­czan sodu (E481).

11 Czego potrzebujemy ? Dużo ruchu : biegaj, graj w piłkę, tenisa stołowego, żongluj piłeczkami, pływaj

12

13 Zdrowej żywności !!! * Tran - w płynie lub w kapsułkach, wzmacnia potencjał mózgu, kości, odporność

14 Świeże warzywa i owoce Polub szpinak, czosnek, cebulę !!!

15 Orzechy, migdały, żurawina, jagody…

16 Jedz kiszoną kapustę, kiszone ogórki - zamiast kwaszonych !

17 Nie chcesz przecież wyglądać tak……

18 Ani tak …….

19 Wolisz chyba tak !!!

20

21

22 Dbaj o swoje zdrowie !!! Będziesz szczupły, zgrabny, błyskotliwy. Powodzenia !!!


Pobierz ppt "D B A J M Y O Z D R O W I E. Co nam szkodzi najbardziej ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google