Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dorota Kuchta www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta Rachunkowość Dorota Kuchta www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dorota Kuchta www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta Rachunkowość Dorota Kuchta www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta."— Zapis prezentacji:

1 Dorota Kuchta www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta
Rachunkowość Dorota Kuchta

2 Rachunkowość Ocena sytuacji (ogólna) Podejmowanie decyzji
Koszty, przychody Zysk ≈ dochód = Przychody – Koszty, podatek dochodowy = f (dochód) Wpływy, wydatki Majątek, nowe zakupy (aktywa) Finansowanie (pasywa)

3 Koszty Mierzone w jednostkach pieniężnych zużycie zasobów (w danym okresie, dla danego obiektu kosztowego) Zasoby: Materiały (zużycie: liczba jednostek fizycznych * cena) Praca ludzka (zużycie: część stała + liczba jednostek (godziny, złotówki sprzedaży itd.; też narzuty (ZUS)) Usługi obce ( cena – różne formuły) Środki trwałe (zużycie: przypadająca na dany okres, na dany obiekt kosztowy część ceny (kosztów produkcji) + ceny ulepszeń)

4 Zużycie środków trwałych
Amortyzacja - umorzenie Agregat, cena nabycia (20 XII 2008) zł netto, roczne zużycie 20% Metoda równomierna: przez 5 lat zł Metoda przyśpieszona – wymaga określenia współczynnika podwyższającego (np. 2): 1. rok: 40% z = zł 2. rok: 40% z ( – ) = zł 3. rok: 40% z ( – – 7 200) = 4320 zł < 6000 zł, więc 6000 zł 4. rok: byłoby 6000 zł, ale „nie starczy”: – – – 6000 = 4 800, więc zł Metoda oparta na jednostkach fizycznych (godziny, liczba sztuk itd.) Problem: rzeczywiste zużycie – amortyzacja dla celów podatkowych Amortyzacja nie jest wydatkiem

5 Bilans (na dzień) Aktywa Pasywa
środki trwałe (wartość początkowa (cena nabycia netto) – umorzenie) środki niematerialne i prawne należności długoterminowe Kapitały własne dofinansowanie zobowiązania długoterminowe zyski netto (po odjęciu podatku dochodowego) Zapasy (cena zakupu netto) Należności krótkoterminowe Środki pieniężne, lokaty krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe

6 Rachunek zysków i strat (za okres)
Koszty (wartość zużytych zasobów) Przychody (wartość zrealizowanej sprzedaży) Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu Przychody ze sprzedaży Wartość zużytych materiałów w cenie zakupu Przychody finansowe Wartość „zużytej” pracy (naliczone wynagrodzenia i narzuty) Amortyzacja Wartość w cenie zakupu „zużytych” usług obcych Koszty finansowe Podatek dochodowy

7 Rachunek przepływów pieniężnych (za okres)
Metoda bezpośrednia Stan początkowy środków pieniężnych Wpływy Wydatki Zmiana stanu środków pieniężnych w okresie = Wpływy – Wydatki Stan końcowy środków pieniężnych = Stan początkowy + zmiana

8 Rachunek przepływów pieniężnych (za okres)
Metoda pośrednia Zmiana stanu środków pieniężnych w okresie = Zmiana w pasywach – zmiana w aktywach bez środków pieniężnych = (zysk netto okresu+ nowe finansowanie + zmiana w zobowiązaniach) – (wartość zapłaconych nowych środków trwałych – amortyzacja + zmiana w należnościach +zmiana w zapasach) Stan końcowy środków pieniężnych = Stan początkowy + zmiana

9 VAT – Value Added Tax Vat naliczony: przy zakupach, płacimy go razem z ceną netto dostawcy w momencie płatności, odzyskujemy od US w terminie nie zawsze zgodnym z terminem płatności, np. w miesiącu następującym po dacie faktury; Vat należny: przy sprzedaży, otrzymujemy go razem z ceną netto od klienta w momencie płatności, przekazujemy US w terminie nie zawsze zgodnym z terminem płatności, np. w miesiącu następującym po dacie faktury.


Pobierz ppt "Dorota Kuchta www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta Rachunkowość Dorota Kuchta www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google