Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat sierpecki otrzymał ponad.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat sierpecki otrzymał ponad."— Zapis prezentacji:

1 Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat sierpecki otrzymał ponad 3 mln złotych na realizację 20 projektów skierowanych do mieszkańców naszego powiatu. Pieniądze zostały przeznaczone głównie na: Szymanik Elżbieta

2  Wzrost zatrudnienia i spójności społecznej  Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo  Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego  Poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw  Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy  Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa  Wzrost spójności terytorialnej. Wsparcie w regionie sierpeckim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Szczególnie cieszą mnie :  Projekty wspierające przedsiębiorczość, których uczestnicy otrzymali wsparcie doradcze oraz środki finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej. Projekty są kierowane głównie do osób w młodych 15-24 lata, lub osób w wieku 50-64 lata, a rozwój przedsiębiorczości podnosi poziom aktywności zawodowej społeczeństwa oraz stymuluje rozwój ekonomiczny i społeczny regionu. Projekty te realizują Gmina Miasta Sierpc oraz PPHU Agromis Bohdan Misztal Na ten cel z Unii Europejskiej dla powiatu sierpeckiego przeznaczono blisko 100 tys złotych

4 Wsparcie w regionie sierpeckim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Projekty w ramach których zostały podjęte działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W sumie na tego rodzaju działania Unia Europejska za pośrednictwem Jednostki, którą kieruję przeznaczyła dla powiatu sierpeckiego blisko 1,6 mln złotych. Projekty te są realizowane przez Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Mochowie i Rościszewie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

5 Wsparcie w regionie sierpeckim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Projekty w których podjęto działania zmierzające do wyrównania rozwoju wykształcenia w regionie, poprzez wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Wsparciem została objęta edukacja na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym oraz zawodowym. Podjęto również działania mające na celu dostosowanie kwalifikacji nauczycieli do zmiany kierunków kształcenia, zapotrzebowania na nowe kwalifikacje oraz zmieniającej się sytuacji demograficznej w systemie oświaty. Na ten cel zostało przeznaczonych ponad 1,3 mln złotych Na szczególną uwagę zasługują: Projekty realizowane przez Gminę Miasta Sierpc Szansa na lepszą przyszłość dla sierpeckich przedszkolaków oraz Otwórz sie na wiedzę o łącznej wartości dofinansowania 743 777,00 PLN Projekt realizowany przez Powiat Sierpecki Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i informatyki o wartości dofinansowania 199 750,00 PLN.

6 Podobne projekty zostały zrealizowane w większości gmin powiatu sierpeckiego: Gmina Mochowo – 775 929,64 PLN, Gmina Radziszewo – 104 607,00 PLN, Gmina Zawidz – 94 020,00 PLN, Wsparcie w regionie sierpeckim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

7 Bardzo dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na moją stronę internetową www.elaszymanik.pl oraz blog www.funduszemazowsze.blog.onet.pl Z wyrazami szacunku Szymanik Elżbieta Dziękuję


Pobierz ppt "Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat sierpecki otrzymał ponad."

Podobne prezentacje


Reklamy Google