Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLICACH XII.2011 I.2015 REALIZACJA

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BEZPOŚREDNI NIEZATRUDNIONE OSOBY Z ORZECZONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ POŚREDNI PRACODAWCY ODBIORCY WSPARCIA

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT OBSZARY PROBLEMOWE

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawodowe i społeczne wykluczenie osób niepełnosprawnych z obszaru Powiatu Polickiego OBSZAR PROBLEMOWY 1

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Odpowiedź projektodawcy (kontekst zawodowy): OBSZAR PROBLEMOWY 1 Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe staże zawodowe: 5 ON + 1 AOON dopasowane do stażysty inne udogodnienia

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBSZAR PROBLEMOWY 1 grupy wsparcia – poradnictwo rówieśnicze wsparcie edukacyjne Odpowiedź projektodawcy (kontekst zawodowy):

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBSZAR PROBLEMOWY 1 turnus integracyjno-edukacyjny indywidualne poradnictwo psychologiczne Odpowiedź projektodawcy (kontekst społeczny):

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBSZAR PROBLEMOWY 1 spotkania grup wsparcia usługa AOON Odpowiedź projektodawcy (kontekst społeczny):

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wysoki stopień uzależnienia osób niepełnosprawnych od najbliższego otoczenia OBSZAR PROBLEMOWY 2

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBSZAR PROBLEMOWY 2 usługa AOON Odpowiedź projektodawcy:

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stereotypowe nastawienie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych OBSZAR PROBLEMOWY 3

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBSZAR PROBLEMOWY 3 staże zawodowe Odpowiedź projektodawcy:

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Infrastruktura budynków użyteczności publicznej niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych OBSZAR PROBLEMOWY 4

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBSZAR PROBLEMOWY 4 wymiana nawierzchni chodników Odpowiedź projektodawcy: dostosowanie ciągu pieszego dostosowanie parkingu samochód

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BUDŻET PROJEKTU 1 RAZEM 962 160,00

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BUDŻET PROJEKTU 2

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjenci Projektu: 60 osób, w tym: 35 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności 25 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

19 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Staże zawodowe: 55 osób 11 pracodawców 4086 dni stażowych 6 Asystentów

20 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REZULTATY

21 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REZULTATY 1 Efekt zatrudnieniowy – 20% Wsparcie AOON – 100%

22 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REZULTATY 2 Podniesienie kwalifikacji zawodowych – blisko 50% Zmiana oceny pracodawców – 80%

23 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REZULTATY 3 Modernizacja infrastruktury – 1

24 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FOTO 1 Zajęcia warsztatowe:

25 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FOTO 2 Rehabilitacja:

26 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FOTO 3 Zajęcia integracyjne:

27 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FOTO 4 Staże zawodowe:

28 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FOTO 5 Wsparcie AOON:

29 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FOTO 6 Dostosowanie infrastruktury:

30 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google