Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOPALACZE autor: Jolanta Skowron-Piasecka psycholog,,psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOPALACZE autor: Jolanta Skowron-Piasecka psycholog,,psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu."— Zapis prezentacji:

1 DOPALACZE autor: Jolanta Skowron-Piasecka psycholog,,psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu DOPALACZE zwane również „legalnymi” narkotykami czy smart drugs to substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym (proszek, tabletki, roślina, grzyb lub ich część). Używane zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych (np: Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Ministerstwa Zdrowia)

3 Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) stosuje pojęcie „dopalacze” w odniesieniu do substancji psychoaktywnych lub produktów, które nie są objęte regulacjami prawnymi i których szczególnym przeznaczeniem jest naśladowanie działania narkotyków objętych kontrolą. Określanie tych substancji „legalnymi” może wprowadzać w błąd, ponieważ niektóre produkty mogą zawierać substancje objęte kontrolą na mocy przepisów antynarkotykowych, inne natomiast mogą być ujęte w przepisach dotyczących leków bądź bezpieczeństwa żywności. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

4 Większość dopalaczy ma postać tabletek, cieczy lub mieszanek do palenia Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

5 Dopalacze udają produkty: kolekcjonerskie, sole do kąpieli kadzidła, nawozy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

6 Przedstawianie dopalaczy przez ich producentów i sprzedawców jako naturalnej alternatywy dla narkotyków (rozumianych jako środki odurzające i substancje psychotropowe wymienione w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii) jest zabiegiem wyłącznie marketingowym. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

7 Kto sięga po dopalacze? Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

8 Eksperymentatorzy Zazwyczaj młodzi ludzie w wieku dorastania, zainteresowani działaniem różnych substancji psychoaktywnych, osoby te próbują różne rodzaje narkotyków, sięgają również po nowości również w postaci dopalaczy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

9 Użytkownicy nielegalnych narkotyków dopalacze stanowią legalną, a przez to z różnych powodów mniej kłopotliwą alternatywę dla preferowanych przez siebie, ale nielegalnych substancji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

10 Z obserwacji wynika, że po dopalacze sięgają najczęściej osoby:  już konsumujące narkotyki  w wieku 13-25 lat  będące w szeroko rozumianym kryzysie emocjonalnym (kłopoty rodzinne, szkolne, mający trudności z akceptacją, zagubieni) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

11 „DOPALACZE”- „SMARTY” Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

12 DOPALACZE SĄ NIEBEZPIECZNE ponieważ są to środki o nieznanym do końca działaniu i wpływie na organizm Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

13 „DOPALACZE”- „SMARTY” – najbardziej rozpowszechnione substancje BZP - pochodna piperazyny (nielegalna od 2009) stymulant, działanie zbliżone do amfetaminy i metamfetaminy. Powoduje:  Dezorientację  Rozdraźnienie  Nasilenie się stanów lękowych  Nudności, wymioty  Migreny, bóle głowy, zawroty  Kołatanie serca, duszności, przyspieszone tętno, wzrost temperatury Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

14 MEFEDRON (nielegalny 2010) - Działania podobne do amfetaminy, THC lub kokainy Powoduje: - tachykardia, problemy krążeniowe - rozdrażnienia, pobudzenie - bezsenność - halucynacje wzrokowe i słuchowe, - urojenia prześladowcze - szczękościsk, oczopląs, drżenie rąk -trudności z koncentracją „gonitwa myśli”, poczucie odrealnienia - obniżenie sprawności psychomotorycznej (prowadzenie pojazdów) „DOPALACZE”- „SMARTY” – najbardziej rozpowszechnione substancje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

15 Salvia Divinorum – szałwia wieszcza Amanita Muscaria – muchomor czerwony Fly agaric – muchomor plamisty - działanie halucynogenne Powoduje: Zaburzenia koordynacji ruchowej Ataki szału, pobudzenie psychomotoryczne Utrata kontroli nad zachowaniem Tachykardia, problemy z oddychaniem Halucynacje wzrokowe i słuchowe tzw. zwiechy poczucie wyobcowania ze świata, zamrożenia myśli i otępienie odbioru Brak chęci do działania, zmęczenie, osłabienie Nadmierna wrażliwość zmysłów, szum w uszach Koszmary, myśli samobójcze przeplatane agresją, objawy psychotyczne Zatrucia, zapaść oddechowo-krążeniowa, objawy psychotyczne Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

16 JWH-018 (nielegalna od 2009) działanie podobne do cannabinoli Powoduje: nasilenie stanów lękowych kołatanie serca (tachykardia), podwyższone tętno, wzrost temperatury Bóle głowy, migrena, zawroty głowy Przekrwienie gałek ocznych Zaburzenia koordynacji ruchowej Trudności z koncentracją Zmniejszona zdolność psychomotoryczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

17 Sygnały, które mogą wskazywać że dziecko bierze dopalacze:  Zwolnione reakcje, spadek dobrego samopoczucia, stany depresyjne  Zaczerwienione oczy, zmęczenie lub nienaturalne rozbawienie  Wycofanie się z kontaktów z rodziną, zamykanie się w swoim pokoju  Sprzedaż swoich wartościowych rzeczy, kłamstwa, wyłudzanie pieniędzy na rzekomo drobne potrzeby  Ataki furii, wściekłości, samouszkodzenia  Brak apetytu, chudnięcie, popadanie w śpiączkę a po przebudzeniu „wilczy apetyt”  Znajdowanie w rzeczach dziecka: różnego rodzaju saszetek z kolorową grafiką, mieszanek do palenia, tabletek, lufki, fajki wodne  Kłopoty w szkole, pracy (wagary, spóźnienia, słabe oceny, problemy z zachowaniem) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

18 RODZICU aby uchronić dziecko przed dopalaczami (KBds.PN „Bliżej Ciebie – dalej od narkotyków”) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

19 BĄDŹ PRZYKŁADEM Postępuj tak, by być wiarygodnym. Dzieci są dobrymi obserwatorami i łatwo zauważają, gdy nie robisz tak, jak mówisz. WYMAGAJ, ale stawiaj dziecku warunki możliwe do spełnienia Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

20 BĄDŹ KONSEKWENTNY, aby dziecko liczyło się z tobą i wiedziało, że Ustalone przez ciebie normy w ważnych sprawach muszą być respektowane POZNAJ PRZYJACIÓŁ I ZNAJOMYCH DZIECKA Pamiętaj, że w tym wieku koledzy odgrywają dużą rolę i często mają duży wpływ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

21 SZANUJ PRAWO DZIECKA do własnych wyborów, opinii, dysponowania swoim wolnym czasem. Doradzaj, ale nie narzucaj swojej woli. NIE BĄDŹ NADMIERNIE OPIEKUŃCZY Pozwól dziecku zdobywać doświadczenia, ono uczy się życia przede wszystkim robiąc nowe rzeczy, sprawdzając. Czasem popełnia przy tym błędy, bądź zatem czujny i w porę reaguj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

22 OKREŚL JASNO ZASADY dotyczące zakazu stosowania środków odurzających i innych używek, ale sam też unikaj nadużywania leków, papierosów i alkoholu UCZ JAK PRZEZWYCIĘŻAĆ TRUDNOŚCI i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Dotyczy to także sytuacji, gdy ktoś proponuje narkotyki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

23 JEŚLI PODEJRZEWASZ SWOJE DZIECKO UŻYWANIA SUBSTANCJI, TO: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

24 NIE WPADAJ W PANIKĘ SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTĄ ZDOBYWAJ WIEDZĘ NIE PODDAWAJ SIĘ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

25 Gdzie szukać informacji i pomocy Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl www.kbpn.gov.pl Poradnia Internetowa dla osób z problemem narkotykowym www.narkomania.org.plwww.narkomania.org.pl Państwowa Agencja Rozwiązywana Problemów Alkoholowych www.parpa.plwww.parpa.pl KARAN Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym www.karan.plwww.karan.pl www.dopalaczeinfo.pl Antynarkotykowy Telefon Zaufania czynny 16.00- 21.00 telefon 0801 199 990 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

26 Gdzie szukać informacji i pomocy w Mielcu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna www.poradnia.mielec.pl www.poradnia.mielec.pl Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień przy Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień www.uzaleznienia.mielec.pl www.uzaleznienia.mielec.pl ARKA Poradnia Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu


Pobierz ppt "DOPALACZE autor: Jolanta Skowron-Piasecka psycholog,,psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google