Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r."— Zapis prezentacji:

1 INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia r.

2 POWIAT ZAWIERCIAŃSKI STAN POCZĄTKOWY 1999 POWIERZCHNIA 1003,27 km2
LUDNOŚĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE STAN POCZĄTKOWY 1999 wsparcie WOZIRON rehabilitacja społeczna – turnusy rehabilitacyjne organizacje pozarządowe

3 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2003-2013
POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:  integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych; opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych; ocena realizacji programów; opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. PEŁNOMOCNIK DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 Środki PFRON główne źródło finansowania zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie

5 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ZADANIA PCPR
element powiatowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych ZADANIA PCPR w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie : rehabilitacji społecznej, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności, opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,

6 FORMY WSPARCIA likwidacja barier architektonicznych (323 / zł) 187 likwidacja barier technicznych (187/ zł) 561 00 likwidacja barier w komunikowaniu się (325/ zł) zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (6466/ ) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny (168/ ) sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych (88/ ) dofinansowanie i monitorowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (70 osób/ )

7 sport, kultura rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych
- przedsięwzięcia: Integracyjne Spotkania Artystyczne ISAN, Integracyjnej Familiadzie INFA - Fundacja „ Podziel się z innymi” im. H. Rudzkiej Spotkania integracyjne Fundacja Pomocy Niewidomym i PZN Koła w Zawierciu Spotkania Integracyjne i Festyny ”Mój świat to wspólny świat” Stowarzyszenie Chorych z Przepukliną Oponowo -Rdzeniową wyjazdy turystyczne Polski Komitet Pomocy Społecznej spotkania integracyjne rodziców i dzieci – podopiecznych Punktu Wczesnej Rewalidacji Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Wyjazdy turystyczne - Stowarzyszenie „Daj Szansę”

8 Wyjazdy turystyczne - Stowarzyszenie „Daj Szansę”
Wyjazdy integracyjne Gmina Irządze –Środowiskowy Dom Samopomocy Pikniki „Pożegnanie Lata” Stowarzyszenie „Daj Szansę” Zawiercie wyjazdy rehabilitacyjno-integracyjne Śląska Liga Walki z Rakiem oddział w Zawierciu, obecnie Stowarzyszenie Amazonek Zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych „Ruch to zdrowie” organizowanych przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Impreza rekreacyjno- sportowa „Rodzina na Start” i projekcie: Aktywni: program wszechstronnych zajęć aktywizujących dla osób z niepełnosprawnością” Fundacja „Delphinus” na rzecz rehabilitacji medycznej i społecznej

9 PROJEKT „Lepszy Start – promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim”
CELE główny: „Uzyskanie poprawy i wzrostu aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. szczegółowe: podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych oraz zwiększenie świadomości prawnej, zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, poprawa stanu zdrowia psychofizycznego, samorozwój, poszerzenie umiejętności społecznych, integracja ze środowiskiem lokalnym, zwiększenie aktywności pro zatrudnieniowej.

10 wsparciem w ramach projektu zostało objętych:
Uczestnicy projektu „Lepszy Start – promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim” osoby niepełnosprawne osoby wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych osób osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny osoby osoby niepełnosprawne zależne i ich opiekunowie - 20 osób i 20 opiekunów osoby zagrożone marginalizacją z terenów wiejskich - 77 osób z otoczeniem wsparciem w ramach projektu zostało objętych: 805 osób

11 „Lepszy Start – promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim”
dotychczasowa wartość projektu: ,44 zł środki Europejskiego Funduszu Społecznego: ,96 zł wkład własny Powiatu: ,48 zł

12 KADRA PROJEKTU kierownik projektu – Dyrektor PCPR koordynator projektu
specjalista ds. obsługi finansowej specjalista ds. rekrutacji, monitoringu i zamówień publicznych doradca ds. osób niepełnosprawnych pracownik socjalny

13 PARTNERZY 2011r. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przystań”. 2012 – 2013r
PARTNERZY 2011r. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przystań” – 2013r. Centrum Inicjatyw Lokalnych Stowarzyszenie „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim – Niepełnosprawnym

14 DZIAŁANIA PROJEKTOWE AKTYWIZACJA EDUKACYJNA AKTYWIZACJA ZDROWOTNA
kursy zawodowe /praktyki zawodowe sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla wychowanków AKTYWIZACJA ZDROWOTNA turnusy rehabilitacyjne zespoły ćwiczeń fizycznych

15 DZIAŁANIA PROJEKTOWE AKTYWIZACJA SPOŁECZNA
 punkt poradnictwa – radca prawny  punkt poradnictwa – psycholog  warsztaty i treningi (wyjazdowe i stacjonarne) wyjazdy studyjne do zakładów aktywności zawodowej wyjazdy rehabilitacyjno – terapeutyczno – szkoleniowy AKTYWIZACJA ZAWODOWA punkt poradnictwa – doradca zawodowy staże zawodowe zajęcia edukacyjno – rehabilitacyjne w ramach pracowni umiejętności na bazie warsztatów terapii zajęciowej

16 PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI
Obszar B 2006: likwidacja barier w SP ZOZ w Porębie i Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Gieble : likwidacja barier w budynkach Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego 2008: likwidacja barier w SP ZOZ w Żarnowcu 2012, 2013: likwidacja barier w 6 budynkach edukacyjnych Obszar D 2005 – zakup środków transportu przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych (9-cio osobowe busy): Gmina Irządze na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy, Gmina Zawiercie na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej, 2006 – zakup środków transportu przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ( 9-cio osobowe busy): Fundacja Delphinus na rzecz rehabilitacji leczniczej i społecznej, Gmina Pilica, - zakup 3 autobusów miejskich przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych: Gmina Zawiercie - Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu, 2008 – zakup 9-cio osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych : Gmina Łazy, - zakup 17-to osobowego autobusu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych dla Szkoły Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu, 2012 – zakup środków transportu przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych – 9-cio osobowy bus): Gmina Zawiercie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 2013 – zakup środków transportu przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ Fundacja Pomocy Niewidomym na rzecz WTZ w Zawierciu , Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne na rzecz WTZ w Łazach,

17 PROGRAM PILOTAŻOWY AKTYWNY SAMORZĄD
Cel: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji

18 Obszary wsparcia: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego i oprogramowania (w tym urządzenia lektorskie i brajlowskie), pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protez z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym i utrzymaniu sprawności protez z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

19 W latach w poszczególnych obszarach programu pilotażowego AKTYWNY SAMORZĄD udzielono wsparcia 183 osobom niepełnosprawnym na ogólną kwotę zł.

20 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Autor: Małgorzata Rzekiecka – Muszyńska
Kierownik Zespołu ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych


Pobierz ppt "INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google