Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r."— Zapis prezentacji:

1 INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r.

2 POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA1003,27 km 2 LUDNOŚĆ122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE14 876 STAN POCZĄTKOWY 1999 -wsparcie WOZIRON -rehabilitacja społeczna – turnusy rehabilitacyjne -organizacje pozarządowe

3  POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2003-2013 2014-2020  POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych; opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych; ocena realizacji programów; opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.  PEŁNOMOCNIK DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 Środki PFRON główne źródło finansowania zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie

5 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  element powiatowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych ZADANIA PCPR w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie : » rehabilitacji społecznej, » przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,  podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,  opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,

6 FORMY WSPARCIA  likwidacja barier architektonicznych (323 / 2 593 520 zł) 187  likwidacja barier technicznych (187/561 000 zł) 561 00  likwidacja barier w komunikowaniu się (325/649 000 zł)  zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (6466/3 644 228 )  zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny (168/141 094)  sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych (88/341 603)  dofinansowanie i monitorowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (70 osób/8 921 369)

7  sport, kultura rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych - przedsięwzięcia: Integracyjne Spotkania Artystyczne ISAN, Integracyjnej Familiadzie INFA - Fundacja „ Podziel się z innymi” im. H. Rudzkiej Spotkania integracyjne Fundacja Pomocy Niewidomym i PZN Koła w Zawierciu Spotkania Integracyjne i Festyny ”Mój świat to wspólny świat” Stowarzyszenie Chorych z Przepukliną Oponowo -Rdzeniową wyjazdy turystyczne Polski Komitet Pomocy Społecznej spotkania integracyjne rodziców i dzieci – podopiecznych Punktu Wczesnej Rewalidacji Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Wyjazdy turystyczne - Stowarzyszenie „Daj Szansę”

8 Wyjazdy integracyjne Gmina Irządze –Środowiskowy Dom Samopomocy Pikniki „Pożegnanie Lata” Stowarzyszenie „Daj Szansę” Zawiercie wyjazdy rehabilitacyjno-integracyjne Śląska Liga Walki z Rakiem oddział w Zawierciu, obecnie Stowarzyszenie Amazonek Zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych „Ruch to zdrowie” organizowanych przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Impreza rekreacyjno- sportowa „Rodzina na Start” i projekcie: Aktywni: program wszechstronnych zajęć aktywizujących dla osób z niepełnosprawnością” Fundacja „Delphinus” na rzecz rehabilitacji medycznej i społecznej

9 PROJEKT „Lepszy Start – promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim” 2008-2015 CELE  główny: „Uzyskanie poprawy i wzrostu aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.  szczegółowe: podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych oraz zwiększenie świadomości prawnej, zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, poprawa stanu zdrowia psychofizycznego, samorozwój, poszerzenie umiejętności społecznych, integracja ze środowiskiem lokalnym, zwiększenie aktywności pro zatrudnieniowej.

10 Uczestnicy projektu „Lepszy Start – promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim” 2008-2015  osoby niepełnosprawne - 504 osoby  wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych - 151 osób  osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny - 33 osoby  osoby niepełnosprawne zależne i ich opiekunowie - 20 osób i 20 opiekunów  osoby zagrożone marginalizacją z terenów wiejskich - 77 osób z otoczeniem wsparciem w ramach projektu zostało objętych: 805 osób

11 „Lepszy Start – promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim”  dotychczasowa wartość projektu: 6 665 137,44 zł  środki Europejskiego Funduszu Społecznego: 5 892 280,96 zł  wkład własny Powiatu: 772 856,48 zł

12 KADRA PROJEKTU  kierownik projektu – Dyrektor PCPR  koordynator projektu  specjalista ds. obsługi finansowej  specjalista ds. rekrutacji, monitoringu i zamówień publicznych  doradca ds. osób niepełnosprawnych  pracownik socjalny

13 PARTNERZY 2011r. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przystań” 2012 – 2013r. Centrum Inicjatyw Lokalnych Stowarzyszenie „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim – Niepełnosprawnym

14 DZIAŁANIA PROJEKTOWE AKTYWIZACJA EDUKACYJNA  kursy zawodowe /praktyki zawodowe  sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla wychowanków AKTYWIZACJA ZDROWOTNA  turnusy rehabilitacyjne  zespoły ćwiczeń fizycznych

15 DZIAŁANIA PROJEKTOWE AKTYWIZACJA SPOŁECZNA  punkt poradnictwa – radca prawny  punkt poradnictwa – psycholog  warsztaty i treningi (wyjazdowe i stacjonarne)  wyjazdy studyjne do zakładów aktywności zawodowej  wyjazdy rehabilitacyjno – terapeutyczno – szkoleniowy AKTYWIZACJA ZAWODOWA  punkt poradnictwa – doradca zawodowy  staże zawodowe  zajęcia edukacyjno – rehabilitacyjne w ramach pracowni umiejętności na bazie warsztatów terapii zajęciowej

16  PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI Obszar B  2006: likwidacja barier w SP ZOZ w Porębie i Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Gieble  2006 -2008: likwidacja barier w budynkach Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  2008: likwidacja barier w SP ZOZ w Żarnowcu  2012, 2013: likwidacja barier w 6 budynkach edukacyjnych Obszar D  2005 – zakup środków transportu przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych (9-cio osobowe busy): Gmina Irządze na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy, Gmina Zawiercie na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej,  2006 – zakup środków transportu przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ( 9-cio osobowe busy): Fundacja Delphinus na rzecz rehabilitacji leczniczej i społecznej, Gmina Pilica, - zakup 3 autobusów miejskich przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych: Gmina Zawiercie - Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu,  2008 – zakup 9-cio osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych : Gmina Łazy, - zakup 17-to osobowego autobusu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych dla Szkoły Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu,  2012 – zakup środków transportu przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych – 9-cio osobowy bus): Gmina Zawiercie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  2013 – zakup środków transportu przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ Fundacja Pomocy Niewidomym na rzecz WTZ w Zawierciu, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne na rzecz WTZ w Łazach,

17 PROGRAM PILOTAŻOWY AKTYWNY SAMORZĄD Cel: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji

18 Obszary wsparcia: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego i oprogramowania (w tym urządzenia lektorskie i brajlowskie), pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protez z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym i utrzymaniu sprawności protez z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

19 W latach 2012-2014 w poszczególnych obszarach programu pilotażowego AKTYWNY SAMORZĄD udzielono wsparcia 183 osobom niepełnosprawnym na ogólną kwotę 581 742 zł.

20 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Autor: Małgorzata Rzekiecka – Muszyńska Kierownik Zespołu ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych


Pobierz ppt "INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google