Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka publiczna w regionie jako dystrybutor informacji Otwieranie świata - w drodze ku otwartemu społeczeństwu informacyjnemu. - w drodze ku otwartemu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka publiczna w regionie jako dystrybutor informacji Otwieranie świata - w drodze ku otwartemu społeczeństwu informacyjnemu. - w drodze ku otwartemu."— Zapis prezentacji:

1 Biblioteka publiczna w regionie jako dystrybutor informacji Otwieranie świata - w drodze ku otwartemu społeczeństwu informacyjnemu. - w drodze ku otwartemu społeczeństwu informacyjnemu. Projekt pilotażowy Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska w Toruniu http://www.bibltor.torun.pl e-mail: dyrektor@bibltor.torun.pl

2 Otwieranie świata Założenia projektu Otwieranie świata Zasięg terytorialny projektu pilotażowego: –w–województwo kujawsko-pomorskie. Czas realizacji: –l–lata 2003 – 2007. Priorytet: –d–dostosowanie oferowanych usług i aplikacji do potrzeb społeczeństwa informacyjnego; –h–harmonizacja ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

3 Misja biblioteki publicznej Uczestniczenie w działaniach na rzecz: –demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, –rozwoju ekonomicznego i społecznego, –kształcenia ustawicznego, –zróżnicowania kulturowego i językowego; Wspomaganie: –podnoszenia poziomu wiedzy i rozwoju kulturowego społeczeństwa.

4 Cele Wspomaganie informacyjne administracji samorządowej w małych ośrodkach. Zapewnienie obywatelom interaktywnego kontaktu z urzędem. Wspomaganie funkcji edukacyjnej szkół i placówek zajęć pozaszkolnych. Wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

5 Stworzenie bibliotecznej sieci informatycznej z centralnym zarządzaniem bazami danych. Wdrożenie systemu przepływu informacji technicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zorganizowanie sieci placówek transferu innowacji. Umożliwienie chętnym włączenie się do sieci edukacji i pracy na odległość. Rozwój i doskonalenie informacji regionalnej.

6 Wdrożenie systemu informacji o rynku pracy oraz włączenie się do systemu informacyjnego Krajowego Urzędu Pracy. Usprawnienie systemu obsługi osób niepełnosprawnych. Usprawnienie dostępu do systemu informacji medycznej. Koordynacja i implementacja programu cyfrowego upowszechniania obiektów zabytkowych i o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej.

7 Korzyści Pełne i efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieci bibliotek publicznych. Standaryzacja systemu zarządzania informacją w sieci. Dostęp do polskich i światowych źródeł informacji i usług w systemie on-line.

8 Znaczne skrócenie czasu i obniżenie kosztów przepływu informacji dzięki centralnemu serwerowi poczty elektronicznej i WWW. Szybka transmisja informacji o najnowszych technologiach. Umożliwienie efektywniejszego poszukiwania pracy osobom bezrobotnym. Szybka i tania informacja medyczna. Powszechny dostęp do nauczania na odległość i kształcenia permanentnego.

9 Uczestnicy pilotażu Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska w Toruniu – koordynator Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy biblioteki miejskie i miejsko-powiatowe województwa kujawsko-pomorskiego (18) biblioteki gminne i miejsko-gminne województwa kujawsko-pomorskiego (127)

10 I Etap styczeń 2003 - czerwiec 2004: –stworzenie projektu technicznego sieci wojewódzkiej, –telefonizacja bibliotek całej sieci z ewentualną wymianą łącz na cyfrowe, –zakup sprzętu komputerowego dla bibliotek terenowych, –podłączenie bibliotek do sieci teleinformatycznej, –szkolenia podstawowe dla pracowników bibliotek terenowych.

11 II Etap styczeń 2004 - grudzień 2005: –zakup i instalacja serwera baz danych, –I etap konwersji istniejących baz danych do systemu zintegrowanego, –uruchamianie sieci wirtualnych VPN, –szkolenia specjalistyczne pracowników.

12 III Etap lipiec 2004 - grudzień 2007: –udostępnienie sieciowe baz danych, –zakończenie konwersji istniejących baz danych, –ciąg dalszy szkoleń pracowników, –sukcesywne uruchamianie poszczególnych serwisów.

13 Struktura kosztów w latach 2003 - 0,5 mln PLN 2004 - 3,0 mln PLN 2005 - 1,0 mln PLN 2006 - 0,5 mln PLN 2007 - 0,5 mln PLN RAZEM - 5,5 mln PLN


Pobierz ppt "Biblioteka publiczna w regionie jako dystrybutor informacji Otwieranie świata - w drodze ku otwartemu społeczeństwu informacyjnemu. - w drodze ku otwartemu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google