Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobre praktyki TIK. Dla kogo program? Program skierowany jest do wszystkich tych nauczycieli, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobre praktyki TIK. Dla kogo program? Program skierowany jest do wszystkich tych nauczycieli, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą."— Zapis prezentacji:

1 Dobre praktyki TIK

2 Dla kogo program? Program skierowany jest do wszystkich tych nauczycieli, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii. Program pomaga też rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. W programie mogą uczestniczyć nauczyciele, uczniowie i dyrektor szkoły. Ponadto program realizuje idee zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego przygotowanej przez MEN i objęty jest honorowym patronatem minister Katarzyny Hall. Tegoroczna edycja programu rusza pod hasłem współpracy 2.0.

3 Pierwsze kroki w programie Po przystąpieniu do programu, szkolny koordynator programu organizuje spotkanie wstępne dla wszystkich uczestników, podczas którego szkoła ustala najważniejsze cele, jakie chciałaby osiągnąć po roku uczestnictwa w programie. Uczestnicy wymieniają najważniejsze kwestie, na które chcieliby zwrócić uwagę, ustalają problemy, z którymi będą musieli się zmierzyć. Pod koniec roku uczestnicy sprawdzą, jak poradzili sobie z wytyczonymi celami i co udało im się zmienić i osiągnąć.

4 I Semestr W I semestrze musimy wprowadzić własny Kodeks 2.0. Nauczyciele muszą zorganizować klasową debatę, dotyczącą korzystania z nowych mediów w nauczaniu, uczeniu się i życiu szkoły Dokumentacją pracy nauczycieli będą opisy zamieszczane na platformie internetowej „ Szkoła z klasą 2.0 dla nauczycieli”. To miejsce wymiany doświadczeń, pomysłów, dobrych praktyk i przebiegu szkolnych festiwali. Po debacie klasowej nauczyciele muszą zorganizować debatę szkolną, na której zostanie wypracowana szkolna wersja kodeksu. W I semestrze nauczyciele mają też przedstawić przynajmniej jeden pomysł dobrej praktyki edukacyjnej ( np. scenariusz lekcji, zadanie domowe, sprawdzian z użyciem TIK i Kodeksu 2.0).

5 KODEKS 2.0 Powinien zawierać więcej niż kilkanaście, maksimum 20 punktów. Może być ich nawet kilka. Ważne, by sformułowane przez szkołę propozycje zasad kodeksu były zrozumiałe dla uczniów, akceptowane przez szkolną społeczność, a także aktualne i użyteczne. By naprawdę porządkowały szkolne życie w tej dziedzinie. Zasady mogą być ogólne lub bardzo szczegółowe. Należy kierować się siedmioma ogólnymi punktami, założeniami organizatorów programu: 1.Ucz i ucz się z TIK 2.Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie 3.Nie kradnij i nie daj się okraść 4.Komunikujmy się. 5.Komputery pod ręką. 6.Bądź bezpieczny w sieci. 7.Nauczcie tego dorosłych..

6 Terminy I semestr Do 26 października należy uzupełnić swój profil na platformie. Do 31.10.2012 r. musi się odbyć spotkanie otwierające oraz musisz wybrać z Bazy 2.0 materiał, który wykorzystasz w swojej pracy. Do 16.11.2012 należy opisać Zadanie TIK, a do 10.01 2013 r. sprawdzamy i tworzymy materiały.

7 PILOTAŻ 2.0 PILOTAŻ 2.0 ma służyć wypracowaniu i przetestowaniu metod, spisaniu dobrych praktyk oraz stworzeniu inspirujących materiałów, tak, aby w etapie IV (Projekt) mogli z nich korzystać pozostali nauczyciele biorący udział w projekcie Szkoła z klasą 2.0. Uczestnicząc w programie PILOTAŻ 2.0, wytyczasz nowe szlaki w stosowaniu TIK w nauczaniu i stajesz się pionierem polskiej edukacji!

8 II semestr W II semestrze będziemy musieli popracować metodą projektów edukacyjnych wykorzystując nowe technologie. Każdy nauczyciel zrealizuje z grupą uczniów projekt lub cykl zajęć z wykorzystaniem wybranych narzędzi i programów. Na zakończenie programu uczestnicy przedstawią swoje osiągnięcia oraz wspólnie wypracowany kodeks na szkolnych festiwalach 2.0.

9 Uczniowie Uczniowie biorący udział w programie muszą opisywać swoje działania na blogach uczniowskich. W tym celu należy zarejestrować uczniów na platformie programu, by mogły prowadzić swoje blogi i zdobywać kolejne odznaki.

10 Nauczyciele Pracując ze swoją grupą, przeprowadzisz debatę klasową. Opiszesz swoje działania na platformie nauczycieli, zrealizujesz zadanie TIK. Zadanie TIK służy praktycznemu przetestowaniu jednej z zasad Kodeksu 2.0 Ma pomóc uczniom sprawdzić, opanować lub utrwalić wybrane umiejętności odnoszące się do zasad kodeksu. Może ono przybrać różne formy: Miniprojektu – uczniowie w zespołach planują i wykonują zadania, także po lekcjach testując zasady kodeksu, Lekcji- nauczyciel zamieszcza scenariusz lekcji, na której wykorzystuje w praktyce wypracowane zasady, Cyklu zadań – nauczyciel planuje dla uczniów zestaw zadań do wykonania w domu lub na lekcjach, Pojedynczego zadania z wykorzystaniem TIK – np. polegającego na porównaniu informacji z kilku źródeł internetowych.

11 Dziękuję za uwagę Koordynator programu w szkole mgr Zofia Wojnowska


Pobierz ppt "Dobre praktyki TIK. Dla kogo program? Program skierowany jest do wszystkich tych nauczycieli, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google