Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dynamika zmian istniejących na rynku pracy zawodów jest ściśle związana z tendencjami społeczno-gospodarczymi Europy i świata. Co kilka miesięcy pojawiają.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dynamika zmian istniejących na rynku pracy zawodów jest ściśle związana z tendencjami społeczno-gospodarczymi Europy i świata. Co kilka miesięcy pojawiają."— Zapis prezentacji:

1

2 Dynamika zmian istniejących na rynku pracy zawodów jest ściśle związana z tendencjami społeczno-gospodarczymi Europy i świata. Co kilka miesięcy pojawiają się nowe specjalizacje. Są wśród nich takie, na które na rynku pracy popyt jest bardzo duży i takie, na które praktycznie zanika.

3 Z pewnością osoby pracujące muszą liczyć się w przyszłości z koniecznością zmiany zawodu nawet kilka razy w swoim życiu.

4 Zawody przyszłości pojawią się w pewnych określonych branżach

5  ochronie zdrowia i opiece społecznej - jest to związane z rozwojem metod leczenia, kształtowaniem postaw związanych z prowadzeniem zdrowego trybu życia i opieką nad starzejącym się społeczeństwem oraz ze wzrostem zapotrzebowania na specjalistów z zakresu psychoterapii, w związku z pojawiającymi się problemami cywilizacyjnymi

6  ochronie środowiska -wiąże się z rozwojem usług na rzecz środowiska, takich jak: edukacja, promocja, współpraca międzynarodowa, czy też produkcja w tej branży

7  branży informatycznej - wiąże się ze stałym rozwojem technologii informacyjnych, zwłaszcza w dziedzinie informatyki, telekomunikacji, Internetu

8  edukacji - związane jest to z potrzebą dokształcania się; obserwować można zapotrzebowanie na trenerów różnych szkoleń, doradców oraz wzrost w kształceniu z wykorzystaniem rozwijających się technologii informatyczno- komunikacyjnych (e-learning) oraz Internetu (webeducation)

9  biotechnologii - to niezwykle ważny obszar, w którym produkcja znacznie wzrośnie, rozwój tego obszaru stanowi strategiczny cel Unii Europejskiej

10  nowoczesnych operacji finansowych - wiąże się bezpośrednio z rozwojem sektora usług finansowych (m.in. w zakresie ubezpieczeń, bankowości) oraz rozwojem technologii informatycznych

11  rozrywki - wiąże się ogólnie z potrzebą wypoczynku, zagospodarowania czasu wolnego, a więc z rozwojem informacji (środki masowego przekazu), kultury oraz przemysłu rozrywkowego

12  usługi - w związku z rozwojem tego sektora potrzebni będą ludzie zajmujący się telepracą, ochroną budynków i mienia, danych komputerowych, zarządzaniem budynkami, pośrednictwem i doradztwem

13 Trendy na rynku pracy XXI wieku

14  wzrost znaczenia sektora usług  umiędzynarodowienie działalności gospodarczej ( efekt globalizacji)  funkcjonowanie w warunkach zmian  zmieniający się systemem wartości (np. chęć poświęcenia więcej czasu bliskim)

15  zwracanie większej uwagi na ochronę zdrowia i środowiska naturalnego  wzrost poziomu wykształcenia i stałe podnoszenie kwalifikacji  częste zmiany miejsca pracy

16  obniżanie się wieku rozpoczęcia pracy  wzrost samozatrudnienia, czyli konieczność tworzenia sobie miejsc pracy

17  elastyczne zatrudnienie, elastyczne formy pracy (umowy na czas określony, umowy do „projektu”, praca dorywcza, outsourcing – wypożyczanie pracowników)

18  rozwój i upowszechnianie technologii teleinformatycznych  Internet stanie się podstawowym narzędziem naszej pracy, dzięki niemu większość zadań będziemy wykonywać bez wychodzenia z domu

19  kontakt ze współpracownikami i przełożonymi będziemy nawiązywać przez telekonferencje albo spotkania co jakiś czas w realnym biurze

20  zanik tradycyjnych zawodów  powstawanie nowych zawodów odpowiadających na potrzeby przyszłości pojawią się z pewnością nowe profesje, których nazw nie można jeszcze przytoczyć.

21 Zawody przyszłości to takie, na które w przyszłości będzie zapotrzebowanie. Niektóre z nich jeszcze niedawno nie istniały.

22 Zawody przyszłości  internetowe zawody przyszłości  specjaliści finansowi  negocjatorzy  zawody w służbie społeczeństwa  menedżerowie kultury  nauczyciele i szkoleniowcy  hotelarze

23 Internetowe zawody przyszłości  dydaktyk medialny - przygotowuje oprogramowanie umożliwiające naukę  traffic menedżer - śledzi ruch w witrynie internetowej, przygotowuje raporty i statystyki dotyczące np. oglądalności serwisu  dyrektor serwisów - odpowiada za organizację i sposób prezentacji zawartości strony internetowej

24  specjalista ds. kanału e-mail - definiuje strategię firmy, dotyczącą postępowania z pocztą przychodzącą i wychodzącą  telepracownik - wykonuje różnego rodzaju prace tylko w domu, posługując się Internetem  analityk nowych miar - analizuje raporty dotyczące ruchu na stronie internetowej  organizator pracy wirtualnej - koordynuje pracę grupy ekspertów dla osiągnięcia wyznaczonego celu

25  researcher - menedżer informacji - profesjonalnie wyszukuje informacje w Internecie  wembaster - tworzy, projektuje strony www, zakłada serwisy internetowe  analityk systemów komputerowych - projektuje konkretne zastosowania umożliwiające przetwarzanie danych i rozwiązywanie problemów użytkownika

26 Specjaliści finansowi  analityk finansowy - bada dane finansowe pochodzące z różnych źródeł, opracowuje prognozy przyszłościowe na podstawie znajomości rynku i faktów  doradca inwestycyjny - udziela rad i informacji w zakresie obrotu papierami wartościowymi, przeprowadza analizy finansowe związane z rynkiem kapitałowym

27 Negocjatorzy  negocjatorzy w dużych firmach i korporacjach - negocjują warunki fuzji, umów, kontraktów  specjalista ds. eksportu/importu - sprzedaje towary wyprodukowane w kraju lub kupuje towary w innych krajach i sprowadza je do kraju, w którym pracuje

28 Zawody w służbie społeczeństwa  dietetycy  rehabilitanci  fizykoterapeuci  lekarze domowi  psycholodzy  psychoterapeuci  pielęgniarki

29 Menedżerowie kultury  organizatorzy czasu wolnego – organizują czas wolny wszystkim tym, którzy chcą go wykorzystać, a nie wiedzą, w jaki sposób  organizatorzy podróży – zajmują się ekonomiczną stroną wyjazdów, zwiększając zyski firm  menedżerowie kultury – są pośrednikami między artystami a potencjalnymi sponsorami

30 Nauczyciele, szkoleniowcy, hotelarze  trener - prowadzi szkolenia dla nowych i obecnych pracowników  nauczyciele nauczania ponad elementarnego  organizator usług hotelarskich - analizuje rynek pod względem popytu, zapewnia jak najlepszej jakości usługi hotelarskie, sprzedaje usługi turystyczne

31 Czym oni się zajmują, czyli zupełnie nowe zawody  broker edukacyjny - pośredniczy między klientem a rynkiem szkoleniowym  coolhunter - wyławia nowe trendy w modzie i popkulturze  etyczny haker - zgodnie z prawem i na zamówienie firmy włamuje się do systemów komputerowych, aby odkryć ich potencjalne słabości

32  fundraiser - zajmuje się zdobywaniem funduszy, najczęściej na cele charytatywne  groomer - fryzjer dla psów i kotów  mystery shopping - tajemniczy klient, bada poziom obsługi klienta  teleedukator - zajmuje się kształceniem na odległość, w szczególności poprzez telewizję i interaktywne media

33  tester gier - testuje gry pod względem jakości, wydajności oraz stabilności  trendsetter - promuje konkretną markę  underwriter - przeprowadza ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu ubezpieczenia

34 Inne zawody, które będą poszukiwane i cenione:  handlowcy specjalizujący się w sprzedaży sieciowej, bezpośredniej, internetowej  inżynierowie: budowlani, z zakresu telekomunikacji, ochrony środowiska, nowoczesnych technologii, automatyki przemysłowej, cybernetyki

35  doradcy zawodowi i personalni (specjaliści ds. rozwoju personelu, rekrutacji, systemów motywacyjnych, efektywności pracy, szkoleniowcy i trenerzy )  biotechnicy i biotechnologowie

36  specjaliści zajmujący się obsługą biznesu m. in.: doradcy podatkowi, ubezpieczeniowi  finansiści: księgowi, specjaliści ds. budżetowania, analizy kosztów, zarządzania finansami

37  fryzjerzy i kosmetyczki  pracownicy przemysłu spożywczego  robotnicy budowlani (do robót wykończeniowych)  sprzedawcy i handlowcy

38  hipoterapeuta  mechatronik  mediator sądowy  rezydent

39  brand manager  coach  copywriter  dyplomowana opiekunka do dzieci  mediator

40  infobroker  barista  audytor energetyczny  konsultant ślubny  aktuariusz

41  specjalista ds. pozyskiwania informacji / detektyw /  ekspedytor  spedytor  specjalista ds. logistyki  stylista

42  specjalista ds. BHP  specjalista ds. opakowań  bioinformatyk  pozycjoner  specjalista ds. zarządzania kryzysowego

43  akustyk biur  doradca ds. żywienia  zoopsycholog  sekster  taksator  tanatopraktor

44 Zawody najbardziej dotknięte niedoborem w 2012 roku

45 Polska 1.Inżynierowie 2.Wykwalifikowani pracownicy fizyczni 3.Technicy 4.Kierowcy 5.Przedstawiciele handlowi 6.Pracownicy działów IT 7.Szefowie kuchni, kucharze 8.Menedżerowie projektów 9.Operatorzy maszyn 10.Pracownicy księgowości, finansów

46 Europa 1.Wykwalifikowani pracownicy fizyczni 2.Inżynierowie 3.Przedstawiciele handlowi 4.Technicy 5.Brygadziści produkcji 6.Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni 7.Pracownicy działów IT 8.Pracownicy księgowości, finansów 9.Szefowie kuchni, kucharze 10.Członkowie zarządu, kadra najwyższego szczebla

47 Świat 1.Wykwalifikowani pracownicy fizyczni 2.Inżynierowie 3.Przedstawiciele handlowi 4.Technicy 5.Pracownicy działów IT 6.Pracownicy księgowości, finansów 7.Kierowcy 8.Członkowie zarządu, kadra najwyższego szczebla 9.Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni 10.Pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji, asystenci ds. administracji

48 Zawody poszukiwane na rynkach pracy państw członkowskich UE

49  Austria – w sezonie zimowym w hotelach recepcjoniści, kelnerzy, pokojowi  Belgia – w Brukseli: urzędnicy oraz tłumacze, informatycy, sprzątaczki

50  Dania – głównie lekarze, pielęgniarki i pracownicy domów opieki społecznej, ale też kucharze i kelnerzy  Francja – zawody związane z telekomunikacją, przemysł metalurgiczny i stoczniowy

51  Finlandia – branża IT (programiści specjaliści od sieci komputerowych), personel medyczny  Grecja – praca sezonowa w turystyce oraz marynarce i inżynierowie budowlani

52  Hiszpania – branża ogrodniczo – rolnicza, budowlana, pomoce domowe i opiekunki do dzieci  Irlandia – informatycy, architekci, finansiści, personel medyczny

53  Niemcy – budownictwo, rolnictwo, gastronomia, personel medyczny, informatycy  Portugalia – rolnictwo, turystyka, budownictwo, kierowcy, mechanicy

54  Szwecja – rolnictwo, leśnictwo, personel medyczny  Wielka Brytania – turystyka, gastronomia, budownictwo, personel medyczny, finansiści, informatycy, nauczyciele

55  Włochy – pielęgniarki, lekarze, pracownicy budowlani, pomoce domowe, turystyka, gastronomia  Luksemburg – pojedyncze oferty pracy (specjaliści wysokiej klasy)

56 Najlepsze zawody w USA wg U.S. News & World Raport  wykwalifikowany pielęgniarz  twórca oprogramowania  farmaceuta  asystent medyczny  projektant stron www  analityk systemów komputerowych  programista komputerowy  administrator bazy danych  terapeuta

57 Do wszelkich zmian na rynku pracy trzeba będzie się dostosować. Poszukiwani będą pracownicy z wiedzą i doświadczeniem charakterystycznym nawet dla kilku różnych dziedzin

58 Kompetencje kluczowe (społeczne) pracownika przyszłości rozwijane niezależnie od rodzaju pracy, zawodu i stanowiska

59  zdolność do przekwalifikowania i mobilność  umiejętność funkcjonowania w międzynarodowym środowisku  języki obce, wykorzystanie technologii informatycznych i mobilnych

60  ugruntowane podstawy matematyki  komunikacja interpersonalna i autoprezentacja, praca w zespole i zarządzanie nim

61 Kompetencje kluczowe pracownika przyszłości  duża wiedza wynikająca z doświadczenia i wykształcenia  znajomość branży  umiejętność współpracy z przełożonymi i współpracownikami  precyzyjne prezentowanie własnych pomysłów

62 Kompetencje kluczowe kadry zarządzającej przyszłości  duża wiedza wynikająca z doświadczenia i wykształcenia  umiejętność współpracy z przełożonymi i instytucjami zewnętrznymi

63  umiejętność wyznaczania celów  znajomość branży  umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych

64 Kompetencje menedżera przyszłości  otwartość i chęć do nauki  myślenie koncepcyjne i strategiczne  duża wrażliwość na różnice międzykulturowe, pokoleniowe i genderowe  otwartość i umiejętność wzbudzania zaufania

65  tworzenie nowych mechanizmów wyzwalających lojalność wobec lidera, a nie wobec firmy  tolerowanie wysokiego poziomu niejasności i niepewności

66 Podsumowanie:  dzisiejsze zmiany na rynku pracy coraz wyraźniej pokazują, że zmierzamy do takiego modelu pracy, w którym nie obowiązują stałe miejsce i godziny świadczenia obowiązków zawodowych

67  pracownik musi dostosować się do wymagań rynku pracy  konieczne jest inwestowanie w siebie, podnoszenie kwalifikacji, dokształcanie bez względu na branżę  rynek pracy odpowiada trendom społecznym i gospodarczym – konieczna jest obserwacja zmian w tych dziedzinach

68 ŹRÓDŁA WIEDZY http://poznajswiat.ecorys.pl/downloads/PDF/absolwent_na_rynku_pracy_poradnik _dla_ucznia_i_nauczyciela_-_eksport.pdf http://www.tu.kielce.pl/biurokarier/poradnik/zawody_przyszlosci.html http://www.rynekpracy.pl/pliki/pdf/6.pdf http://predyspozycjepce.prv.pl/pliki/PM.pdf http://www.kluczdokariery.pl/twoja-kariera/planowanie-kariery/zawody-przyszlosci/ http://www.obserwatorium.malopolska.pl/pl/badania-i-analizy/badania- cykliczne/barometr-zawodow.html http://wup-krakow.pl/projekty-wup/obserwatorium www.koweziu.edu.pl www.rynekpracy.pl Joanna Bienia- Fijas, Beata Lubińska, Izabela Suckiel, Urszula Sierżant: „Ekonomia na co dzień – praca i stabilność finansowa”- program edukacyjny realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości we wspólpracy z Narodowym Bankiem Polskim www.synergia.com.plwww.synergia.com.pl ( film szkoleniowy „ Zawód przyszłości gdzie szukać, jak zdobyć”

69 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Bernadetta Paluch


Pobierz ppt "Dynamika zmian istniejących na rynku pracy zawodów jest ściśle związana z tendencjami społeczno-gospodarczymi Europy i świata. Co kilka miesięcy pojawiają."

Podobne prezentacje


Reklamy Google