Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAWODY PRZYSZŁOŚCI."— Zapis prezentacji:

1 ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

2 Dynamika zmian istniejących na rynku pracy zawodów jest ściśle związana z tendencjami społeczno-gospodarczymi Europy i świata. Co kilka miesięcy pojawiają się nowe specjalizacje. Są wśród nich takie, na które na rynku pracy popyt jest bardzo duży i takie, na które praktycznie zanika.

3 Z pewnością osoby pracujące muszą liczyć się w przyszłości z koniecznością zmiany zawodu nawet kilka razy w swoim życiu.

4 Zawody przyszłości pojawią się w pewnych określonych branżach

5 ochronie zdrowia i opiece społecznej - jest to związane z rozwojem metod leczenia, kształtowaniem postaw związanych z prowadzeniem zdrowego trybu życia i opieką nad starzejącym się społeczeństwem oraz ze wzrostem zapotrzebowania na specjalistów z zakresu psychoterapii, w związku z pojawiającymi się problemami cywilizacyjnymi

6 ochronie środowiska -wiąże się z rozwojem usług na rzecz środowiska, takich jak: edukacja, promocja, współpraca międzynarodowa, czy też produkcja w tej branży

7 branży informatycznej - wiąże się
ze stałym rozwojem technologii informacyjnych, zwłaszcza w dziedzinie informatyki, telekomunikacji, Internetu

8 edukacji - związane jest to z potrzebą dokształcania się; obserwować można zapotrzebowanie na trenerów różnych szkoleń, doradców oraz wzrost w kształceniu z wykorzystaniem rozwijających się technologii informatyczno- komunikacyjnych (e-learning) oraz Internetu (webeducation)

9 biotechnologii - to niezwykle ważny obszar, w którym produkcja znacznie wzrośnie, rozwój tego obszaru stanowi strategiczny cel Unii Europejskiej

10 nowoczesnych operacji finansowych - wiąże się bezpośrednio z rozwojem sektora usług finansowych (m.in. w zakresie ubezpieczeń, bankowości) oraz rozwojem technologii informatycznych

11 rozrywki - wiąże się ogólnie z potrzebą wypoczynku, zagospodarowania czasu wolnego, a więc z rozwojem informacji (środki masowego przekazu), kultury oraz przemysłu rozrywkowego

12 usługi - w związku z rozwojem tego sektora potrzebni będą ludzie zajmujący się telepracą, ochroną budynków i mienia, danych komputerowych, zarządzaniem budynkami, pośrednictwem i doradztwem

13 Trendy na rynku pracy XXI wieku

14 wzrost znaczenia sektora usług
umiędzynarodowienie działalności gospodarczej ( efekt globalizacji) funkcjonowanie w warunkach zmian zmieniający się systemem wartości (np. chęć poświęcenia więcej czasu bliskim)

15 zwracanie większej uwagi na ochronę zdrowia i środowiska naturalnego
wzrost poziomu wykształcenia i stałe podnoszenie kwalifikacji częste zmiany miejsca pracy

16 obniżanie się wieku rozpoczęcia pracy
wzrost samozatrudnienia, czyli konieczność tworzenia sobie miejsc pracy

17 elastyczne zatrudnienie, elastyczne formy pracy (umowy na czas określony, umowy do „projektu”, praca dorywcza, outsourcing – wypożyczanie pracowników)

18 rozwój i upowszechnianie technologii teleinformatycznych
Internet stanie się podstawowym narzędziem naszej pracy, dzięki niemu większość zadań będziemy wykonywać bez wychodzenia z domu

19 kontakt ze współpracownikami
i przełożonymi będziemy nawiązywać przez telekonferencje albo spotkania co jakiś czas w realnym biurze

20 zanik tradycyjnych zawodów
powstawanie nowych zawodów odpowiadających na potrzeby przyszłości pojawią się z pewnością nowe profesje, których nazw nie można jeszcze przytoczyć.

21 Zawody przyszłości to takie, na które w przyszłości będzie zapotrzebowanie. Niektóre z nich jeszcze niedawno nie istniały.

22 Zawody przyszłości internetowe zawody przyszłości specjaliści finansowi negocjatorzy zawody w służbie społeczeństwa menedżerowie kultury nauczyciele i szkoleniowcy  hotelarze

23 dydaktyk medialny - przygotowuje oprogramowanie umożliwiające naukę
Internetowe zawody przyszłości dydaktyk medialny - przygotowuje oprogramowanie umożliwiające naukę traffic menedżer - śledzi ruch w witrynie internetowej, przygotowuje raporty i statystyki dotyczące np. oglądalności serwisu dyrektor serwisów - odpowiada za organizację i sposób prezentacji zawartości strony internetowej

24 specjalista ds. kanału - definiuje strategię firmy, dotyczącą postępowania z pocztą przychodzącą i wychodzącą telepracownik - wykonuje różnego rodzaju prace tylko w domu, posługując się Internetem analityk nowych miar - analizuje raporty dotyczące ruchu na stronie internetowej organizator pracy wirtualnej - koordynuje pracę grupy ekspertów dla osiągnięcia wyznaczonego celu

25 researcher - menedżer informacji - profesjonalnie wyszukuje informacje w Internecie
wembaster - tworzy, projektuje strony www, zakłada serwisy internetowe analityk systemów komputerowych - projektuje konkretne zastosowania umożliwiające przetwarzanie danych i rozwiązywanie problemów użytkownika

26 Specjaliści finansowi
analityk finansowy - bada dane finansowe pochodzące z różnych źródeł, opracowuje prognozy przyszłościowe na podstawie znajomości rynku i faktów doradca inwestycyjny - udziela rad i informacji w zakresie obrotu papierami wartościowymi, przeprowadza analizy finansowe związane z rynkiem kapitałowym

27 Negocjatorzy negocjatorzy w dużych firmach i korporacjach - negocjują warunki fuzji, umów, kontraktów specjalista ds. eksportu/importu - sprzedaje towary wyprodukowane w kraju lub kupuje towary w innych krajach i sprowadza je do kraju, w którym pracuje

28 Zawody w służbie społeczeństwa
dietetycy rehabilitanci fizykoterapeuci lekarze domowi psycholodzy psychoterapeuci pielęgniarki

29 Menedżerowie kultury organizatorzy czasu wolnego – organizują czas wolny wszystkim tym, którzy chcą go wykorzystać, a nie wiedzą, w jaki sposób organizatorzy podróży – zajmują się ekonomiczną stroną wyjazdów, zwiększając zyski firm menedżerowie kultury – są pośrednikami między artystami a potencjalnymi sponsorami

30 Nauczyciele, szkoleniowcy, hotelarze
trener - prowadzi szkolenia dla nowych i obecnych pracowników nauczyciele nauczania ponad elementarnego organizator usług hotelarskich - analizuje rynek pod względem popytu, zapewnia jak najlepszej jakości usługi hotelarskie, sprzedaje usługi turystyczne

31 Czym oni się zajmują, czyli zupełnie nowe zawody
broker edukacyjny - pośredniczy między klientem a rynkiem szkoleniowym coolhunter - wyławia nowe trendy w modzie i popkulturze etyczny haker - zgodnie z prawem i na zamówienie firmy włamuje się do systemów komputerowych, aby odkryć ich potencjalne słabości

32 fundraiser - zajmuje się zdobywaniem funduszy, najczęściej na cele charytatywne
groomer - fryzjer dla psów i kotów mystery shopping - tajemniczy klient, bada poziom obsługi klienta teleedukator - zajmuje się kształceniem na odległość, w szczególności poprzez telewizję i interaktywne media

33 tester gier - testuje gry pod względem jakości, wydajności oraz stabilności
trendsetter - promuje konkretną markę underwriter - przeprowadza ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu ubezpieczenia

34 Inne zawody, które będą poszukiwane i cenione:
handlowcy specjalizujący się w sprzedaży sieciowej, bezpośredniej, internetowej inżynierowie: budowlani, z zakresu telekomunikacji, ochrony środowiska, nowoczesnych technologii, automatyki przemysłowej, cybernetyki

35 doradcy zawodowi i personalni (specjaliści ds
doradcy zawodowi i personalni (specjaliści ds. rozwoju personelu, rekrutacji, systemów motywacyjnych, efektywności pracy, szkoleniowcy i trenerzy ) biotechnicy i biotechnologowie

36 specjaliści zajmujący się obsługą biznesu m. in
specjaliści zajmujący się obsługą biznesu m. in.: doradcy podatkowi, ubezpieczeniowi finansiści: księgowi, specjaliści ds. budżetowania, analizy kosztów, zarządzania finansami

37 fryzjerzy i kosmetyczki
pracownicy przemysłu spożywczego robotnicy budowlani (do robót wykończeniowych) sprzedawcy i handlowcy

38 hipoterapeuta mechatronik mediator sądowy rezydent

39 brand manager coach copywriter dyplomowana opiekunka do dzieci mediator

40 infobroker barista audytor energetyczny konsultant ślubny aktuariusz

41 specjalista ds. pozyskiwania informacji / detektyw /
ekspedytor spedytor specjalista ds. logistyki stylista

42 specjalista ds. BHP specjalista ds. opakowań bioinformatyk pozycjoner specjalista ds. zarządzania kryzysowego

43 akustyk biur doradca ds. żywienia zoopsycholog sekster taksator tanatopraktor

44 Zawody najbardziej dotknięte niedoborem w 2012 roku

45 Polska Inżynierowie Wykwalifikowani pracownicy fizyczni Technicy Kierowcy Przedstawiciele handlowi Pracownicy działów IT Szefowie kuchni, kucharze Menedżerowie projektów Operatorzy maszyn Pracownicy księgowości, finansów

46 Europa Wykwalifikowani pracownicy fizyczni Inżynierowie Przedstawiciele handlowi Technicy Brygadziści produkcji Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni Pracownicy działów IT Pracownicy księgowości , finansów Szefowie kuchni , kucharze Członkowie zarządu , kadra najwyższego szczebla

47 Świat Wykwalifikowani pracownicy fizyczni Inżynierowie
Przedstawiciele handlowi Technicy Pracownicy działów IT Pracownicy księgowości , finansów Kierowcy Członkowie zarządu , kadra najwyższego szczebla Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni Pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji, asystenci ds. administracji

48 Zawody poszukiwane na rynkach pracy państw członkowskich UE

49 Austria – w sezonie zimowym w hotelach recepcjoniści, kelnerzy, pokojowi
Belgia – w Brukseli: urzędnicy oraz tłumacze, informatycy, sprzątaczki

50 Dania – głównie lekarze, pielęgniarki i pracownicy domów opieki społecznej, ale też kucharze i kelnerzy Francja – zawody związane z telekomunikacją, przemysł metalurgiczny i stoczniowy

51 Finlandia – branża IT (programiści specjaliści od sieci komputerowych), personel medyczny
Grecja – praca sezonowa w turystyce oraz marynarce i inżynierowie budowlani

52 Hiszpania – branża ogrodniczo – rolnicza, budowlana, pomoce domowe i opiekunki do dzieci
Irlandia – informatycy, architekci, finansiści, personel medyczny

53 Niemcy – budownictwo, rolnictwo, gastronomia, personel medyczny, informatycy
Portugalia – rolnictwo, turystyka, budownictwo, kierowcy, mechanicy

54 Szwecja – rolnictwo, leśnictwo, personel medyczny
Wielka Brytania – turystyka, gastronomia, budownictwo, personel medyczny, finansiści, informatycy, nauczyciele

55 Włochy – pielęgniarki, lekarze, pracownicy budowlani, pomoce domowe, turystyka, gastronomia
Luksemburg – pojedyncze oferty pracy (specjaliści wysokiej klasy)

56 Najlepsze zawody w USA wg U.S. News & World Raport
wykwalifikowany pielęgniarz twórca oprogramowania farmaceuta asystent medyczny projektant stron www analityk systemów komputerowych programista komputerowy administrator bazy danych terapeuta

57 Do wszelkich zmian na rynku pracy trzeba będzie się dostosować.
Poszukiwani będą pracownicy z wiedzą i doświadczeniem charakterystycznym nawet dla kilku różnych dziedzin

58 Kompetencje kluczowe (społeczne) pracownika przyszłości
rozwijane niezależnie od rodzaju pracy, zawodu i stanowiska

59 zdolność do przekwalifikowania i mobilność
umiejętność funkcjonowania w międzynarodowym środowisku języki obce, wykorzystanie technologii informatycznych i mobilnych

60 ugruntowane podstawy matematyki
komunikacja interpersonalna i autoprezentacja, praca w zespole i zarządzanie nim

61 Kompetencje kluczowe pracownika przyszłości
duża wiedza wynikająca z doświadczenia i wykształcenia znajomość branży umiejętność współpracy z przełożonymi i współpracownikami precyzyjne prezentowanie własnych pomysłów

62 Kompetencje kluczowe kadry zarządzającej przyszłości
duża wiedza wynikająca z doświadczenia i wykształcenia umiejętność współpracy z przełożonymi i instytucjami zewnętrznymi

63 umiejętność wyznaczania celów
znajomość branży umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych

64 Kompetencje menedżera przyszłości
otwartość i chęć do nauki myślenie koncepcyjne i strategiczne duża wrażliwość na różnice międzykulturowe, pokoleniowe i genderowe otwartość i umiejętność wzbudzania zaufania

65 tworzenie nowych mechanizmów wyzwalających lojalność wobec lidera, a nie wobec firmy
tolerowanie wysokiego poziomu niejasności i niepewności

66 Podsumowanie: dzisiejsze zmiany na rynku pracy coraz wyraźniej pokazują, że zmierzamy do takiego modelu pracy, w którym nie obowiązują stałe miejsce i godziny świadczenia obowiązków zawodowych

67 pracownik musi dostosować się do wymagań rynku pracy
konieczne jest inwestowanie w siebie, podnoszenie kwalifikacji, dokształcanie bez względu na branżę rynek pracy odpowiada trendom społecznym i gospodarczym – konieczna jest obserwacja zmian w tych dziedzinach

68 ŹRÓDŁA WIEDZY Joanna Bienia- Fijas, Beata Lubińska, Izabela Suckiel, Urszula Sierżant: „Ekonomia na co dzień – praca i stabilność finansowa”- program edukacyjny realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości we wspólpracy z Narodowym Bankiem Polskim ( film szkoleniowy „ Zawód przyszłości gdzie szukać, jak zdobyć”

69 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Bernadetta Paluch


Pobierz ppt "ZAWODY PRZYSZŁOŚCI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google