Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ"— Zapis prezentacji:

1 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ
Gdańsk,

2 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE DEMOGRAFIA Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS Gdańsk 2

3 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ
Powierzchnia Województwa Pomorskiego wynosi 18,3 tys. km², co stanowi 6% powierzchni kraju; Pomorskie jest ósmym co do wielkości województwem w Polsce; Gęstość zaludnienia wynosi 122 os./1km² (jest równa średniej w całej Polsce); Województwo Pomorskie zamieszkuje ponad 2,2 mln osób, z których większą część stanowią kobiety. Współczynnik feminizacji w Pomorskiem wynosi 106 kobiet na 100 mężczyzn i jest wyższy w miastach (110), niż na terenach wiejskich (99). Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS Gdańsk 3

4 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ
Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS Gdańsk 4

5 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ
Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS Gdańsk 5

6 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE RYNEK PRACY Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS Gdańsk 6

7 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ
Dane WUP RYNEK PRACY – Podstawowe dane 2013 Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS Gdańsk 7

8 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ
Stopa bezrobocia w latach Dane WUP Stopa bezrobocia i liczba bezrobotnych Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS Gdańsk 8

9 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ
Struktura ludności w wieku powyżej 15 lat i więcej według aktywności ekonomicznej w II kwartale 2013 (GUS) Aktywność ekonomiczna ludności powyżej 15 roku życia 2011 – 2013 (GUS) Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS Gdańsk 9

10 Stopa bezrobocia w w powiatach województwa pomorskiego (30.09.2013)

11 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ
Dane WUP Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS Gdańsk 11

12 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ
% osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych 6% średnia Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS Gdańsk 12

13 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE POMOC SPOŁECZNA Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS Gdańsk 13

14 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ
Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS Gdańsk 14

15 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ
Powody przyznania pomocy 2011 2012 UBÓSTWO 51913 52033 SIEROCTWO 91 80 BEZDOMNOŚĆ 3384 3548 POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 7303 7812 BEZROBOCIE 35969 36474 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 31509 31932 DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 26262 26517 BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM 18368 18069 PRZEMOC W RODZINIE 989 1220 POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI ALKOHOLIZM 6703 7109 NARKOMANIA 207 219 TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO 1085 1126 TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ 4 3 ZDARZENIE LOSOWE 345 282 SYTUACJA KRYZYSOWA 629 471 KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS Gdańsk 15

16 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE EKONOMIA SPOŁECZNA Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS Gdańsk 16

17 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ
Podmioty ekonomii społecznej w województwie pomorskim stan na r. 2011 2012 2013 Centra Integracji Społecznej 8 9 10 Kluby Integracji Społecznej 7 Zakłady Aktywności Zawodowej 2 Spółdzielnie socjalne zarejestrowane w KRS 21 26 32 Spółdzielnie inwalidów i niewidomych 15 Organizacje pozarządowe (ok. 10 % prowadzi działalność gospodarczą) 5933 5950 Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS Gdańsk 17

18 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ
W woj. Pomorskim są zarejestrowane 32 Spółdzielnie socjalne z tego 6 nowych: Spółdzielnia Socjalna "POZYTYWKA" Kartuzy Pomorsko Kaszubska Spółdzielnia Socjalna "NADMORSKA" Gdynia "ARCHIWUM KULTURY" Spółdzielnia Socjalna Gdańsk Spółdzielnia Socjalna "LIDER" Borzęcino Spółdzielnia Socjalna "ORA ET LABORA" Sopot Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "PIONIER" Bytów Spośród Wszystkich Spółdzielni socjalnych praktycznie działa około ? % Główne problemy, przyczyny kłopotów: Brak środków finansowych (niemożność otrzymania dotacji, wyczerpanie środków pochodzących z otrzymanych dotacji, zbyt niski dochód własny); Problemy formalno – prawne (nieumiejętnie zarządzanie finansami, nieznajomość regulacji prawnych, trudności z zarejestrowaniem); Problemy organizacyjne (zbyt szeroki zakres działań, wewnętrzne rozłamy, rezygnacja członków spółdzielni). Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS Gdańsk 18

19 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ
Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS Gdańsk 19

20 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ
Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS Gdańsk 20

21 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ
NOWE Centrum Integracji Społecznej Smołdzino Stowarzyszenie „Horyzont” w Pucku ul. Judyckiego 8 Puck od Dla 30 osób Działalność: Przyuczenie do zawodu: - budowlaniec, pracownik gospodarczy - konserwator, pracownik porządkowy, - szwaczka, rękodzielnik - pracownik produkcyjny, sprzedawca Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS Gdańsk 21

22 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google