Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańsk, 04.11.2013 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańsk, 04.11.2013 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ."— Zapis prezentacji:

1 Gdańsk, 04.11.2013 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ

2 Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWO POMORSKIE DEMOGRAFIA 2 04.11.2013 Gdańsk

3 Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ  Powierzchnia Województwa Pomorskiego wynosi 18,3 tys. km², co stanowi 6% powierzchni kraju;  Pomorskie jest ósmym co do wielkości województwem w Polsce;  Gęstość zaludnienia wynosi 122 os./1km² (jest równa średniej w całej Polsce);  Województwo Pomorskie zamieszkuje ponad 2,2 mln osób, z których większą część stanowią kobiety. Współczynnik feminizacji w Pomorskiem wynosi 106 kobiet na 100 mężczyzn i jest wyższy w miastach (110), niż na terenach wiejskich (99). 3 04.11.2013 Gdańsk

4 Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ 4 04.11.2013 Gdańsk

5 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS 5 04.11.2013 Gdańsk

6 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWO POMORSKIE RYNEK PRACY 6 04.11.2013 Gdańsk Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS

7 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ RYNEK PRACY – Podstawowe dane 2013 Dane WUP 7 04.11.2013 Gdańsk Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS

8 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ 08.10.2012 Gdańsk Stopa bezrobocia w latach 2011-2013 Stopa bezrobocia i liczba bezrobotnych - 2013 Dane WUP 8 Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS

9 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ 9 04.11.2013 Gdańsk Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS Aktywność ekonomiczna ludności powyżej 15 roku życia 2011 – 2013 (GUS) Struktura ludności w wieku powyżej 15 lat i więcej według aktywności ekonomicznej w II kwartale 2013 (GUS)

10 Stopa bezrobocia w w powiatach województwa pomorskiego (30.09.2013)

11 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ 08.10.2012 Gdańsk Dane WUP 11 Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS

12 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ 6% średnia % osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych 12 04.11.2013 Gdańsk Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS

13 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWO POMORSKIE POMOC SPOŁECZNA 13 04.11.2013 Gdańsk Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS

14 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ 14 04.11.2013 Gdańsk Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS

15 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ Powody przyznania pomocy 15 04.11.2013 Gdańsk Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS 20112012 UBÓSTWO 5191352033 SIEROCTWO 9180 BEZDOMNOŚĆ 33843548 POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 73037812 BEZROBOCIE 3596936474 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 3150931932 DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 2626226517 BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM 1836818069 PRZEMOC W RODZINIE 9891220 POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI 00 ALKOHOLIZM 67037109 NARKOMANIA 207219 TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO 10851126 TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ 43 ZDARZENIE LOSOWE 345282 SYTUACJA KRYZYSOWA 629471 KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 00

16 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWO POMORSKIE EKONOMIA SPOŁECZNA 16 04.11.2013 Gdańsk Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS

17 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ Podmioty ekonomii społecznej w województwie pomorskim stan na 10.2013 r. 201120122013 Centra Integracji Społecznej 8910 Kluby Integracji Społecznej 877 Zakłady Aktywności Zawodowej 222 Spółdzielnie socjalne zarejestrowane w KRS 212632 Spółdzielnie inwalidów i niewidomych 15 Organizacje pozarządowe (ok. 10 % prowadzi działalność gospodarczą) 59335950 17 04.11.2013 Gdańsk Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS

18 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ W woj. Pomorskim są zarejestrowane 32 Spółdzielnie socjalne z tego 6 nowych: Spośród Wszystkich Spółdzielni socjalnych praktycznie działa około ? % Główne problemy, przyczyny kłopotów:  Brak środków finansowych (niemożność otrzymania dotacji, wyczerpanie środków pochodzących z otrzymanych dotacji, zbyt niski dochód własny);  Problemy formalno – prawne (nieumiejętnie zarządzanie finansami, nieznajomość regulacji prawnych, trudności z zarejestrowaniem);  Problemy organizacyjne (zbyt szeroki zakres działań, wewnętrzne rozłamy, rezygnacja członków spółdzielni). 18 04.11.2013 Gdańsk Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS Spółdzielnia Socjalna "POZYTYWKA"Kartuzy Pomorsko Kaszubska Spółdzielnia Socjalna "NADMORSKA"Gdynia "ARCHIWUM KULTURY" Spółdzielnia SocjalnaGdańsk Spółdzielnia Socjalna "LIDER"Borzęcino Spółdzielnia Socjalna "ORA ET LABORA"Sopot Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "PIONIER"Bytów

19 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ 19 04.11.2013 Gdańsk Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS

20 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ 20 04.11.2013 Gdańsk Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS

21 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ 04.11.2013 Gdańsk NOWE Centrum Integracji SpołecznejSmołdzino Stowarzyszenie „Horyzont” w Pucku ul. Judyckiego 8 84 -100 Puck od 04.2014 Dla 30 osób Działalność: Przyuczenie do zawodu: - budowlaniec, pracownik gospodarczy - konserwator, pracownik porządkowy, - szwaczka, rękodzielnik - pracownik produkcyjny, sprzedawca 21 Barbara Bałka, Maciej Kochanowski ROPS

22 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Gdańsk, 04.11.2013 AKTUALIZACJA DIAGNOZY EKONOMII SPOŁECZNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google