Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LICENCJE CREATIVE COMMONS opracował Michał Seemann Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Chorzowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LICENCJE CREATIVE COMMONS opracował Michał Seemann Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Chorzowie."— Zapis prezentacji:

1 LICENCJE CREATIVE COMMONS opracował Michał Seemann Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Chorzowie

2 We współczesnym świecie wszyscy jesteśmy twórcami.

3 Używając hasła „pewne prawa zastrzeżone” (ang. some rights reserved), w opozycji do „wszelkie prawa zastrzeżone” (ang. all rights reserved), organizacja Creative Commons stara się zapewnić twórcom jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł.

4 PRAWO AUTORSKIE Ustawa z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83; tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631)

5 PRAWO AUTORSKIE pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej, upoważniających autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowej.

6 Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

7 Prawa autorskie osobiste chronią intelektualny związek autora z jego dziełem oraz integralność (tzn. nienaruszalność) dzieła jako całości, są nieograniczone w czasie.

8 Prawa autorskie majątkowe Chronią finansowe interesy twórców i wydawców. Tylko osoba, która posiada prawa majątkowe do utworu, ma prawo do wynagrodzenia za wszelkie formy wykorzystania utworu. To ona decyduje o tym, jak utwór może być zapisywany i powielany. Prawa majątkowe są ograniczone w czasie zależnie od formy i rodzaju dzieła.

9 Dozwolony użytek (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994 – art. 23-35) Zezwala na legalne, nieodpłatne wykorzystanie utworów chronionych prawem autorskim w określonych sytuacjach, między innymi przez instytucje naukowe i oświatowe.

10 Dozwolony użytek osobisty

11 Dozwolony użytek instytucjonalny

12 Domena publiczna definiowana jest jako abstrakcyjny zbiór utworów, które nie są kontrolowane, zabezpieczone czy zawłaszczone przez kogoś na mocy systemu monopolu prawnoautorskiego. Określenie to ma wskazywać, że utwory są “własnością publiczną”, dostępne dla każdego z nas, do wykorzystania w dowolnym celu.

13 Domena publiczna to także pojęcie prawne obecne w Konwencji Berneńskiej. W świetle prawa autorskiego jest rozumiana jako narzędzie gwarantowania dostępu do nauki, edukacji i kultury. O domenie publicznej mówi się najczęściej w opozycji do utworów, których wykorzystanie jest ograniczone. Zgodnie ze współczesnym polskim prawem autorskim oryginalne prace literackie, dzieła sztuki, utwory muzyczne itp. są chronione prawem od momentu ich stworzenia aż do 70 lat od śmierci autora/współtwórców. Po tym czasie wygasa prawo autorskie, a utwór wchodzi do domeny publicznej.

14 Projekty wykorzystujące zasoby DP: Szkolna Biblioteka Internetowa Wolne Lektury Cyfrowa Biblioteka Polona Wikimedia Polska

15 Creative Commons – amerykańska organizacja typu non-profit, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a dzieleniem się twórczością z innymi. Głównym celem organizacji jest wspieranie rozwoju i wykorzystania otwartych licencji prawnoautorskich, zapewniających bardziej elastyczne i liberalne zasady niż restrykcyjne, domyślne reguły prawa autorskiego.

16 Creative Commons promuje mechanizm przenoszenia utworów do domeny publicznej wolą autorów, pod nazwą CC0, który stanowi jej część modelu licencjonowania utworów.

17 Creative Commons została utworzona w 2001. Jej głównym założycielem i pierwszym przewodniczącym rady dyrektorów był Lawrence Lessig.

18 Polski oddział Creative Commons działa od 2005 r., a partnerami instytucjonalnymi projektu są obecnie Centrum Cyfrowe Projekt: Polska oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim (ICM UW)

19 Zespół Creative Commons Polska: Alek Tarkowski Justyna Hofmokl Kamil Śliwowski

20 Istnieje sześć licencji Creative Commons, a określone przez nie zasady licencjonowania utworu zależą od wykorzystanej kombinacji czterech podstawowych warunków. Warunki licencyjne są jak elementy składowe – zasady określone przez daną licencję są wynikiem złożenia razem dwóch lub trzech takich warunków, przy czym warunek Uznanie autorstwa jest obecny w każdej licencji gdyż i tak w większości krajów świata autorskie prawa osobiste są niezbywalne.

21 Materiały nieobjęte ochroną: idee i pomysły; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; akty normatywne lub ich urzędowe projekty; opublikowane opisy patentowe lub ochronne wzorów użytkowych; proste informacje prasowe; pomysły i tematy badawcze oraz teorie i fakty naukowe; formy plastyczne, przestrzenne lub muzyczne; elementy utworów pozbawione charakteru twórczego, utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placahc lub w ogrodach; utwory wystawione w publicznych zbiorach.

22

23

24 Twórca korzystając z licencji zawsze zachowuje prawa autorskie, jednocześnie umożliwia innym kopiowanie i rozpowszechnianie, dodatkowo może określić czy ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie w warunkach niekomercyjnych lub ograniczyć możliwości tworzenia utworów zależnych.

25 Uznanie autorstwa 3.0 Polska

26 Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska

27 Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

28 Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

29 Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 Polska

30 Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

31 Licencje Creative Commons technicznie składają się z unikalnego systemu trzech “warstw”. 1. Tekst Prawny Licencji. 2. Przystępne Podsumowanie. 3. Wersja czytelna dla komputerów.

32 Wyszukiwanie poprzez stronę Creativecommons.pl

33 Wyszukiwanie google zaawansowane

34 Wyszukiwarka - Creative Commons Search search.creativecommons.com

35 Wyszukiwarka - Let's CC nng.letscc.net

36 Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) – porozumienie polskich organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się edukacją, nauką i kulturą, wspierających ideę rozwijania i wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych, rozumianych jako materiały, które są udostępniane w sposób otwarty.

37 Koalicja Otwartej Edukacji

38 WIKIPEDIA - wolna encyklopedia Popularna encyklopedia w sieci internetowej. Największy, otwarty społecznościowo tworzony projekt. Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach

39 Siostrzane projekty Wikipedii

40 Open Clipart Library (openclipart.org) – zbiór wolnych (zwykle w domenie publicznej) lub na licencji CC Uznanie Autorstwa grafik wektorowych oraz ikon.

41 Openfontlibrary.org – biblioteka czcionek, które są dostępne wyłącznie na wolnych licencjach. Czcionki można pobierać do wykorzystania w edytorach tekstu lub grafiki.

42 Youtube.com

43 Vimeo.com – bardziej profesjonalny i artystyczny odpowiednik youtube.com. Udostępnia 1,5 miliona utworów na wszystkich licencjach CC.

44 ZAMIAST PODSUMOWANIA FILM

45

46 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "LICENCJE CREATIVE COMMONS opracował Michał Seemann Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Chorzowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google